2016.04.07. Pasākums “Pasaules pasakas mazajiem” bērnu apkalpošanas nodaļā