2016.05.26. Mācību seminārs (pasniedzēja Iveta Krūmiņa)