2016.08.17. Literatūras apskats “Poļi Ludzā” Ludzas poļu biedrībā