2016.09.30. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs 2016.gada 30.septembrī