2016.11.23-24. Pasākumi “Klimata pārmaiņas – cik tas ir nopietni”