2017.03.23.-31. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem