2017.05.10. Tematiskais pasākums „No zieda līdz grāmatai”