2017.05.12. Bibliotekāru mācību seminārs.Lektore Kristīna Sprūdža