2019.09.26. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs