2019.10.17. J. Skuratovas un A. Aksjonova grāmatu prezentācija