2019.10.29. Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības projekta Open Up – LLI263 noslēguma konference