2020.11.17. Atzinības raksts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķei Elitai Zirnei