2020.11. Grāmatas projekta ”Augstvērtīgā latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros