2021.05.07. Grāmatas “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” prezentācija tiešsaistē