2022.09.21. Dzejas dienas Ludzas bibliotēkā. Tikšanās ar Intu Naglu “Es nāku pie Jums no vasaras”