2023.04.24. Digitālā nedēļa 2023. Informatīvā stunda “Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāžu apskats”