2020.01.25. Ādama Pastara dzejas grāmatas atveršanas svētki