Ielūgums

Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” aicina Jūs piedalīties

 projekta „Sābri” noslēguma pasākumā

un

Latgales krievu dzejas antoloģijas

„Русская поэзия Латгалии: конец XX – начало XXI века”

atvēršanā šī gada 5. jūnijā plkst. 1300

Ludzas mūzikas pamatskolas aktu zālē (2. stāvā), Stacijas ielā 45, Ludzā.