Iepazīšanās ar grāmatu “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”

🍂Aicinām Jūs uz Ludzas novada bibliotēkas rīkoto pasākumu iepazīšanās ar grāmatu “Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”, kas notiks 28. oktobrī plkst. 11:00 Ludzas novada bibliotēkas 3.stāvā.
Pasākuma laikā bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu un tās saturu. Pēc iepazīšanās ar grāmatu notiks dažādas altivitātes.✨
Mēs Jūs gaidām!
Ludzas bibliotēka aicina iesaistīties Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2022. gadam( Interreg Latvia – Lithuania Programme) projekta “Home” nodarbībā ģimenēm “Family time”.