JAUNĀS GRĀMATAS 2020. GADA JANVĀRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. – Rīga : Jumava, 2019. – 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886.

Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija Austruma, Miks Viesturs Austrums, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; vāka dizains: Aija Austruma. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 191 lpp. : ilustrācijas, portreti. – Autori: Laura Grīnvalde, Baiba Ralle, Aija Stabiņa, Ilmārs Briedis, Anna Mellupe, Kristīne Vallere, Marija Blūma-Kauliņa, Dārta Tērauds, Aija Austruma, Lita Brambate, Ivita Pičukane, Alīna Voronova, Līga Krēmane, Santa Pīlāce, Gunta Dauģe, Helga Eglīte, Leida Tīlika, Miks Viesturs Austrums, Māris Pelēkais.        ISBN 9789934156489.

Ezoterikas un garīguma gadagrāmata 2020 / sastādītāja, priekšvārda autore Līga Zītara ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 190 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti.        ISBN 9789934156748.

Hants, Vinsents.  VDK un Latvija : stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; atbildīgās redaktores: Renāte Neimane, Jūlija Dibovska ; zinātniskais redaktors Jānis Viļums ; literārā redaktore Dace Kraule ; māksliniece Aija Andžāne. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – 463 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas. – Bibliogrāfija atsaucēs nodaļu beigās un 435.-443. lpp., personu rādītājs: 460.-463. lpp.        ISBN 9789934156588.

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata 2020 / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 189, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas.     ISBN 9789934156809.

Latvijas leģendas IX : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / autori: Dainis Āzens, Līga Blaua, Dace Ezera, Dainis Īvāns, Ilga Liepiņa, Juris Lorencs, Pāvils Raudonis, Astrīda Stanke, Inese Šuļžanoka, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, 2019. – 202, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti. – (Jumavas grāmatas – Tava laika patiesā vērtība). (Latvijai 100).       ISBN 9789934203756. . – ISBN 9789934203749.

Rubene, Inga.  Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 255 lpp. : ilustrācijas. – Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.            ISBN 9789934084928.

Ruks, Māris.  Latvijas valsts noslēpums / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. – Rīga : Antava, 2019. – 334 lpp. : il., foto. – Uz grāmatas 1.vāka: Krišjānis A. Kariņš, Jānis Bordāns, Ramona Petraviča, Egils Levits.     ISBN 9789934861260.

Sievietes gadagrāmata 2020 / sastādītāja Kristīna Blaua. – Rīga : Jumava, 2019. – 200 lpp.          ISBN 9789934203787.

Singa, Ketlīna Daulinga.  Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizains: Ilze Isaka ; vāka fotogrāfijas autors Uldis Māters. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – 432 lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp.        ISBN 9789934075827.

365 idejas, kas dara laimīgu : tavs ceļvedis labsajūtas mirkļiem. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – 1 sējums (nenumurētas lpp.) : il.      ISBN 9789934156441.

Курпатов, Андрей.  Секретная таблетка от страха / Андрей Курпатов. – Москва : АСТ ; Времена, 2019. – 281, [4] с. – (Матрица психологии).    ISBN 9785171126056.

 

Daiļliteratūra

Amberga, Svetlana.  Versija: Tēvi : [kriminālromāns] / Svetlana Amberga ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Lilija Berzinska. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 221, [2] lpp. – (Latvijas Mediji detektīvs).           ISBN 9789934157080.

Bells, Deivids.  Īsā tikšanās : romāns / Deivids Bells ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2019]. – 444 lpp.        ISBN 9789984359632.        

Bergstrands, Mīkaels.  Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atb. red. Alīna Melngaile ; literārā red. Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – 398, [1] lpp.        ISBN 9789934156830.        

Bērziņš, Māris.  Aizliegtais pianīns : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. – 230, [1] lpp.        ISBN 9789934546952.   

Džoisa, Reičela.  Harolda Fraja neticamais svētceļojums : romāns / Reičela Džoisa ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice ; vāku adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 270, [2] lpp. : karte ; 23 cm. – Oriģ. nos.: The unlikely pilgrimage of Harold Fry.      ISBN 9789934043550.

Džoisa, Reičela.  Mis Kvīnijas Henesijas mīlas dziesma / Reičela Džoisa ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 286, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934084379.        

Fjells, Jāns Ēriks.  Ēnu istaba / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 427, [2] lpp. ; 23 cm. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934082016.        

Freimane, Ilze.  Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934082887.        

Krilova, Gunita.  Driftā tikai lēdijas / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 239, [1] lpp.        ISBN 9789934083655.        

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts.  Laika apstākļi sirdij : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; sastādītāja, vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. – 299 lpp. : il.           ISBN 9789934587207.

Lūkasa, Šarlote.  Vienmēr Happy End : romāns / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 429, [1] lpp.        ISBN 9789934080203.        

Maiklīdess, Alekss.  Klusējošā paciente / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 349, [2] lpp. – Uz vāka: The Times “Mēneša labākais kriminālromāns”.  ISBN 9789934083938.        

Maknīla, Elizabete.  Leļļu darbnīca : romāns / Elizabete Maknīla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 382, [1] lpp.        ISBN 9789934084942.        

Mihalkova, Jeļena.  Rūgto mandeļu pīrāgs : detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Iluta Koidu, vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Jumava, 2019. – 310, [2] lpp.            ISBN 9789934203428.        

Morisa, Hetere.  Aušvicas tetovētājs : romāns / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 239, [1] lpp.        ISBN 9789934085529.     

Nuotio, Epu.  Vīramātes zobs : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve ; māksliniece Dina Ābele. – Rīga : Pētergailis, [2019]. – 157, [2] lpp. ; 21 cm. – (Izmeklē Elēna Lehde / Epu Nuotio ; 2. grāmata). (Pētergaiļa detektīvs).        ISBN 9789984335018.        

Obama, Mišela.  Izaugt / Mišela Obama ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Pētersone. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 460, [2] lpp. – Uz vāka: #1 New York Times Bestsellers.          ISBN 9789934085307.        

Rauds, Reins.  Rekonstrukcija : romāns / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Peeter Laurits. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 255, [1] lpp.        ISBN 9789984237701.

Steiga, Miermīlis.  Noslēpumainās dāmas vizīte : septiņi vakari : fantastisks kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, 2019. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934203435.

Stoklasa, Jāns.  Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa Palmes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 447, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas.        ISBN 9789934084607.        

Troja, Eleonora.  Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Miltiņas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 462, [1] lpp.       ISBN 9789934084454.        

Vaita, Kārena.  Lidojuma trajektorija : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents, 2020. – 509 lpp. – Uz vāka : The New York Times Bestsellers.        ISBN 9789984359656.        

Zandis, Miks.  Livonijas slazdā : romāns / Miks Zandis ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 505 lpp. ISBN 9789984359649.        

Zīle, Monika.  Svešu tēvu grēki : (romāns) / Monika Zīle. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – 221, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2019/12 (246).   ISBN 9789934157028.

 

Абдуллаев, Чингиз.  Рай обреченных : [романы] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2019. – 348, [2] с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). – 16+.        Содержание: Рай обреченных ; Охота на человека.        ISBN 9785041051297.

Акунин, Борис.  Сулажин : книга-осьминог / Борис Акунин ; ил. Павел Чувин. – Москва : АСТ, 2019. – 223 с. : ил. – (Новые жанры Бориса Акунина).        ISBN 9785171145125.

Александрова, Наталья.  Не заглядывай в пустоту : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2019. – 317, [1] с. ; 21 см. – (Роковой артефакт). – 16+.     ISBN 9785171170585.        

Боуэн, Сарина.  Год нашей любви : роман / Сарина Боуэн ; пер. с англ. М.Роговой. – Москва : Эксмо, 2019. – 317, [1] с.   ISBN 9785041029227.

Бочарова, Татьяна.  Женщина в лунном свете : [роман : 16+] / Татьяна Бочарова. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [2]с. ; 21 см. – (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).        ISBN 9785041079611.        

Веденская, Татьяна.  Знак И-на : [16+] / Татьяна Веденская, Альберт Стоун. – Москва : Эксмо, 2019. – 538, [1] с. ; 21 см.      ISBN 9785041042929.        

Володарская, Ольга.  Кукла затворника : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской). – 16+.         ISBN 9785041079628.        

Воронова, Мария.  Идеальная жена : [роман] / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Суд сердца). – 16+.        ISBN 9785041068011.

Данилова, Анна.  Стану рыжей и мертвой, как ты : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2019. – 285, [1] c. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).        ISBN 9785041032784.

Дезомбре, Дарья.  Сеть птицелова : [роман] / Дарья Дезомбре. – Москва : Эксмо, 2020. – 380, [2] с. – (Интеллектуальные детективные романы Дарьи Дезомбре).         ISBN 9785041002718.        

Донцова, Дарья.  Бинокль для всевидящего ока : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2019. – 347 с. – (Иронический детектив). (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).       ISBN 9785041011352.        

Доусон, Натали.  Зал фей : [роман] / Натали Доусон ; литературная обработка Натальи Косаревой. – Москва : Эксмо, 2019. – 285, [1] с. – (Хозяйка гостиницы). –         ISBN 9785041017477.

Иванов, Вячеслав.  Перстень Луизы : роман, повести / Иванов В. М. – Москва : Вече, 2019. – 285, [2] с. – (Миссия выполнима). – В содержании: Хирург ; Перстень Луизы ; Сталинградский синдром.          ISBN 9785448412615.        

Кейн, Рейчел.  Темный ручей : роман / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. В. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 412, [2] с. – Продолжение бестселлера “Мертвое озеро”.        ISBN 9785041003265.

Князева, Анна.  Песня черного ангела : [роман] / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. – (Яркий детектив).        ISBN 9785041080686.

Козлова, Анна.  Рюрик : [роман] / Анна Козлова. – Москва : Phantom press, 2019. – 284, [2] с. – 18+. – На обложке: Лауреат премии НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР.
ISBN 9785864718193.

Колычев, Владимир.  Два плюс один : [роман] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2019. – 286, [1] c. – (Лучшая криминальная драма). ISBN 9785041045784.        

Круз, Мелисса де ла.  29 свиданий : [романтическая комедия] / Мелисса де ла Круз ; перевод с английского Ольги Медведь. – Москва : Эксмо, 2019. – 315, [3] с. – Ориг. назв.: Cruz, Melissa de la. 29 dates, 2018.    ISBN 9785041049409.

Лагеркранц, Давид.  Девушка, которая должна умереть : [роман] / Давид Лагеркранц ; [пер. со швед. О. Б. Боченковой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 378, [4] с. – 16+. – На обложке: Завершение серии millennium великого Стига Ларссона.        ISBN 9785041049164.

Ланская, Алина.  Зачем я ему? / Алина Ланская. – Москва : АСТ, 2019. – 412, [1] с. – (Бестселлер Рунета).        ISBN 9785171148195.

Лебедев, Игорь.  Метод римской комнаты / Игорь Лебедев. – Москва : Эксмо, 2019. – 317, [1] c. – (Ардовъ).       ISBN 9785041000776.        

Леонтьев, Антон.  Пепел книжных страниц : [роман] / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2019. – 349, [1] с. – (Авантюрная мелодрама).        ISBN 9785041065577.        

Линдсей, Джоанна.  Женись на мне до заката : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского В. А. Сухановой. – Москва : АСТ, 2019. – 350, [1] с.              ISBN 9785171146009.

Литвинова, Анна.  Брат ответит : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. – Москва : Эксмо, 2019. – 316, [2] с. – (Паша Синичкин, частный детектив). – 16+. – На обл. : Новое расследование Паши Синичкина и его помощницы Риммы.
ISBN 9785041044091.

Лэкберг, Камилла.  Золотая клетка : [роман] / Камилла Лэкберг ; [пер. с шведского Ю. В. Колесовой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] с.        ISBN 9785041055585.        

Мартова, Людмила.  Туман над темной водой : [роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. – (Желание женщины). – Фактическая дата выхода – 2019.        ISBN 9785041078973.        

Островская, Екатерина.  Двери в тёмное прошлое : [роман] / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо, 2019. – 317, [1] с. ; 21 см. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 6+.       ISBN 9785041052416.        

Перри, Энн.  Трущобы Севен-Дайлз : [16+] / Энн Перри ; перевод с английского А. В. Бушуева. – Москва : Эксмо, 2019. – 412, [2] с. ; 21 см. – (Любимый детектив английской королевы).        ISBN 9785041052850.        

Расселл, Хелен.  Хороший год : или как я научилась принимать неудачи, отказалась от романтических комедий и перестала откладывать жизнь “на потом” / Хелен Расселл ; перевод с английского Т. О. Новиковой. – Москва : Одри, 2020. – 441, [5] с. ; 21 см. – (Хюгге. Уютное счастье по-датски). – 16+. – Оригинальное название: Leap Year.      ISBN 9785041055820.

Ронина, Елена.  Я вас не слышу : [роман] / Елена Ронина. – Москва : Эксмо, 2019. – 313, [2] с. – (Близкие люди. Романы Елены Рониной). – 16+.        ISBN 9785041061883.        

Соболева, Лариса.  Девятый круг удачи : роман : [16+] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ, 2019. – 349, [2] с. ; 21 см. – (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой).        ISBN 9785171190439.        

Стил, Даниэла.  Сказка для взрослых : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского В. И. Агаянц. – Москва : АСТ, 2019. – 318, [1] с. ; 21 см. – (Миры Даниэлы).           ISBN 9785171110925.

Устинова, Татьяна.  ДНК гения : роман : [16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2019. – 285, [1] с. ; 21 см. – (Дела судебные).        ISBN 9785041074401.        

Устинова, Татьяна.  Настоящее : сборник рассказов / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. : ил. – (Первая среди лучших).  ISBN 9785041077228.

Хантер, Кара.  Выхода нет : [роман] / Кара Хантер ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 413, [1] с. – (Национальный бестселлер Британии). – 16+. – Ориг. назв.: Hunter, Cara. No way out, 2019.     ISBN 9785041053154.        

Шаттам, Максим.  Да будет воля Твоя : роман / Максим Шаттам ; перевед с французского Елены Морозовой. – Москва : АСТ, 2019. – 318, [1] с. ; 21 см. – (Короли французского триллера).        ISBN 9785171150105.        

Шахматова, Татьяна.  Маньяк между строк : роман / Татьяна Шахматова. – Москва : Эксмо, 2019. – 312, [3] с. – (Филологическое расследование).        ISBN 9785041004309.

Эскенс, Аллен.  Жизнь, которую мы потеряли : роман / Эскенс, Аллен ; перевод с английского Ольги Александровой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2019. – 348, [2] с. ; 22 см. – (Звезды мирового детектива). – На обложке: Лауреат премии “Барри”, Лауреат премии “Энтони”, Лауреат премии “Эдгар”.        ISBN 9785389156272.

 

Jaunumi Lasītavā

Katolu kalendārs 2020 : gadagrāmata / Sastādītāja: Ingrīga Lisenkova; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. – Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2019. – 367 lpp. : fotogrāfijas, portreti, tabulas.        ISBN 9771407218008.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX–XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. – 558 lpp. : portreti ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 505.-543. lpp. – – Ziņas par autoriem: 10.-12. lpp.    ISBN 9789934508660.        

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; rādītājs: Signe Terihova. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2019. – 879 lpp. : portreti ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 705.-749. lpp. un Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 806.-879. lpp. – Ziņas par autoriem: 15.-18. lpp.         ISBN 9789934508714.

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. – Rīga : Juridiskā koledža, 2019. – 367 lpp. : shēmas.     ISBN 9789934871955.