Jaunās grāmatas 2020. gada oktobrī

Jaunās grāmatas oktobrī.

Nozaru literatūra Abonementā.

 

Balodis, Uldis.  Ludzas igauņu valodas ābece = Lutsi kiele lementar / Uldis Balodis ; redaktors Gundega Blumberga. – Ludza : LU Lībiešu institūts un Ludzas novada bibliotēka, 2020. – 230 lpp.        ISBN 9789934231605.

Bankrofts, Landijs.  Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu val. tulkojušas: Liene Spīgule, Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 407 lpp.        ISBN 9789934087301.

Biseniece, Anita.  Par Pokaiņiem, akmeņiem un mums pašiem / Anita Biseniece ; fotogrāfiju autors Aivars Petriņš. – Rīga : Drukātava, 2020. – 124 lpp.

Freibergs, Zigmunds.  Pasākumu vadīšanas māksla : kā to apgūt un lietot jebkurā ar uzstāšanos saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; red. Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 464 lpp. – Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp.        ISBN 9789934089428.

ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā / ievada autori: Jana Jākobsone, Dagnija Baltiņa, Jānis Asaris ; komentāri: Dr.arch. Jānis Lejnieks, Katrīna Kukaine, Sandra Zirne, Jānis Meinerts, Jānis Asaris, Andris Biedriņš. – Rīga : Pētergailis, [2018]. – 167 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984334745.

Kalvāns, Aleksandrs.  Drosme darīt : (Puika un plinte) : padsmitnieku raibie piedzīvojumi īpaši bīstamajos gados 1943.-1948. / Aleksandrs Kalvāns ; Raula Liepiņa dizains ; Agijas Stakas, Ievas Liepiņas un Ēvalda Dajevska ilustrācijas. – [Amatas novads] : Sprīdīšu draugu biedrība, 2020. – 171, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.       ISBN 9789934231292.
Klešniks, Valentīns Edmunds.  Ciblas novads [nepublicētais materiāls] / Valentīns Edmunds Klešniks. – [B.v. : b.i.], 2009]. – [188] lpp. : il. – Saturā: Ponizove-Terra Incognita (Zeme nezināmā, kura reiz bija) : Klusās mājas (Dzimtu ligzdas) ; Izkliedētās dzimtas: saimes un dzimtas: Ponizoves dzimtas ; Dzimtu koki un apraksti.
3. grām. Līdumnieku stūris.

 

 

Kols, Vils.  Iekaisuma spektrs : kā atklāt iekaisuma izraisītāju un, veidojot jaunus ieradumus, uzlabot veselību / Vils Kols, (kopā ar Evu Ādamsoni) ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa. – Rīga : Lietusdārzs, 2020. – 247, [1] lpp. – Norādes: 237.-248.lpp.       ISBN 9789934576232.

Latvijas diplomātijas gadsimts : Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās / grāmatas idejas aut. un sast. Mārtiņš Drēģeris ; redaktors Valdis Klišāns. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. – 606 lpp. : il.                ISBN 9789934088209.

Niedrītis, J. Ē.  Meklējiet un jūs atradīsiet! / J.Ē. Niedrītis. – Rīga : Latvijas Izglītības fonds, [2019]. – 235 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas, portreti.        ISBN 9789934841347.
Nikuļins, Nikolajs.  Skats uz pagātni / Nikolajs Nikuļins ; no krievu valodas tulkoja Aija Paršova ; teksta redaktores: Anita Lele, Antonija Šarkovska. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. – 204 lpp. : ilustrācijas, portreti. – Līdzīgs izdevums krievu valodā: Встречи и расставaния.          ISBN 9789934587573.

Upenieks, Aivars.  Vīza uz pasaules malu / Aivars Upenieks. – Rīga : Jumava, 2020. – 237, [1] lpp. : fotogrāfijas. – (Aiz apvāršņa).           ISBN 9789934204265.

Vasilevska, Evija. Evalds Vasilevskis / teksta autore Evija Vasilevska ; ievads: Anna Rancāne ; mākslinieks Bitty Fomins ; tulkojums angļu valodā: Kintija Puzāne. – [Rēzekne] : Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba “Pūdnīku skūla”, [2019]. – 198, [1] lpp. : il., portreti. – Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā.       ISBN 9789934199615.

Zaļuma, Kristīne.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados : (1919–2019) / Kristīne Zaļuma ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.h.c. Andris Vilks ; literārā redaktore Ieva Jansone ; dizainere Anete Krūmiņa. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. – 143 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984850764.

Zauers, Alvils.  Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. – Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. – 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portr.     ISBN 9789934839733.

Синсеро, Джен.  Не тупи : Тайная мудрость которая гласит: только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты / Джен Синсеро ; перевод с английского В. Наумовой. – Москва : Бомбора ; Эксмо, 2020. – 201 с. – (Книги, которые нужно прочитать до 35 лет). – 16+.          ISBN 9785041100575.

 

 

Daiļliteratūra.

 

Ābele, Inga. Balta kleita : [stāsti] / Inga Ābele ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 157, [2] lpp. – Grāmatas vāku noformējumā izmantots Aleksandras Beļcovas dekoratīvais šķīvis “Jūrmalā”, 1925. Darbīca “Baltars”.
Saturs: Adele ; Aiga ; Alise ; Donna ; Linda ; Malda ; Margarēta, Sandra ; Klinta.
ISBN 9789934595134.

Adlers-Olsens, Jusi.  Upuris 2117 / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 475, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).
ISBN 9789934088537.

Atvuda, Mārgareta.  Liecinieces / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 478, [1] lpp.           ISBN 9789934087349.

Auziņš, Arnolds.  Virves dejotāja : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, 2020. – 174, [1] lpp.     ISBN 9789934204210.

Čajkovskis, Adrians.  Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. – [Rīga] : Prometejs, [2020]. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934553387.

Gerhardsena, Karina.  Melnais ledus : krimināldetektīvs / Karina Gerhardsena ; no vācu val. Tulk. Irīda Miska. – Rīga : Jumava, 2020. – 269, [1] lpp.        ISBN 9789934204302.

Gilesē, Kārena.  Ko atnes viļņi / Kārena Gilesē ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Ildze Jurisone ; māksliniece Gita Treice. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. – 298, [5] lpp. – Par tulkotāju: [303.] lpp.        ISBN 9789984238258.

Hārts, Robs.  Ēnas saules pilsētā: “Mākoņa” labirints : [romāns] / Robs Hārts ; no angļu val.s tulk. Marta Mežule. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 477, [1] lpp.        ISBN 9789984359915.

Jakovļeva, Jūlija.  Debesis dimantos / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. – Rīga : Latvijas Mediji, 2020. – 286, [1] lpp. – Uz vāka: Vai pagātnes noslēpumi spēj nogalināt?.      ISBN 9789934158209.

Kaijaks, Vladimirs.  Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; sakārtojusi Māra Svīre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 477, [2] lpp.
Saturs: Mēmais ; Pirtī ; Gorgona ; Vīzija ; Vismīļākā sieva ; Mēle ; Ralfa Keninga eksperiments ; Slazdā ; Šnorhs ; Visu rožu roze ; Zirneklis ; Pilsēta, kuras nav ; Vecis ; Atpalikusi kāja ; Mašīna ; Kaste ; Laiva ; Liktenīgā sieviete.        ISBN 9789934088254.

Kankimaki, Mia.  Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimaki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 432 lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: [426.]-432. lpp.         ISBN 9789934088216.

Kastena, Mona.  Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 300, [2] lpp.       ISBN 9789934088575.

Kosteņecka, Marina.  Mans XX gadsimts : saruna ar Georgu Stražnovu (dialogs skaipā) / Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Maija Stūrniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Anna Aizsilniece ; [priekšvārds]: Dainis Īvāns. – Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. – 283, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. – Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna “Pašportrets” (1978).       ISBN 9789934861444.

Kosteņecka, Marina.  Vēstules no XX gadsimta / Marina Kosteņecka ; krievu vēstuļu tekstu tulkojums latviešu valodā: Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Jana Taperte ; dizains: Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; [priekšvārds]: Knuts Skujenieks. – Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. – 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934861468.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest : ironiskā proza / Ēriks Kūlis ; uz 4. vāka izmantota Sarmītes Pujēnas fotogrāfija ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, 2020. – 173, [2] lpp.
Saturs: Mūzas iedvesmotais ; Perfomance ; Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest ; Gaumes evolūcijas augstākais punkts ; Soģis ; Ieraudzītais kā pārvērtība ; Late ; Saprātīgais tēriņš ; Kauliņi ir mesti ; Metamorfoze ; Brālība ; Amazones ; Superīgais Ivariņš ; Pārliecības spēks ; Pīļu sautējums alžīriešu gaumē ; Pašnodarbinātas sievietes statuss ; Uzvarētājs ; Ģimenes lieta ; Vēl ļaunāk nekā…        ISBN 9789934204203.

Mērčanta, Judīte.  Elpo : romāns / Judīte Mērčanta ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. – Rīga : Latvijas Mediji, 2020. – 334, [1] lpp.       ISBN 9789934158087.

Mitčela, Karolina.  zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 429, [1] lpp.      ISBN 9789984359892.

Ozola, Māra.  Es vairs nebēgu pa sapņiem : man netic, ka tā tiešām bija / Māra Ozola ; vāka mākslinieciskais noformējums – Valentīna Gašpuite. – [Latvija] : Silvija Ozola, 2020. – 247 lpp.        ISBN 9789934230516.

Pārksa, Adele.  Lielais laimests / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 480 lpp. – (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359908.

Račko, Karīna.  Netīrā / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. – [Rīga] : [Karīna Račko], 2020. – 431 lpp. ; 21 cm.         ISBN 9789934896002.

Rušmane-Vēja, Andra, 1991-.  Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, 2020. – 223, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2020/9 (255). – Bibliogrāfija: [217.] lpp.        ISBN 9789934157288.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Disidents : Inta Cālīša dzīvesstāsts / Vilis Seleckis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 623, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas.        ISBN 9789934088674.

Trimalniece, Vineta.  Piepildīts / Vineta Trimalniece. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 77, [2] lpp.           ISBN 9789934086540.
 

Бочарова, Татьяна.  Дом без привидений : [роман] / Татьяна Бочарова. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей).       ISBN 9785041130855.

Брындза, Роберт.  От тебя бегу к тебе : роман / Роберт Брындза ; перевод с английского Ирины Павловой. – Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”, 2020. – 414, [1] c. – (Жизнь прекрасна!). – 16+. – Ориг. назв.: Bryndza, Robert. Miss Wrong and Mister Right.       ISBN 9785171168780.

Горская, Евгения.  Мы все не ангелы : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [1] с. – (Татьяна Устинова рекемендует).     ISBN 9785041107789.
Данилова, Анна.  Умри, богема! : роман / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2020. – 318 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).       ISBN 9785041125837.

Делейни, Дж. П.  Верь мне : [роман] / Дж. П. Делейни ; [пер. с англ. Артема Пудова, под редакцией Анастасии Борькиной]. – Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”], 2020. – 380, [2] c. – (Новый мировой триллер). – 16+. – Ориг. назв.: Delaney, JP. Believe Me.           ISBN 9785171172800.
Джио, Сара.  Все цветы Парижа : роман / Сара Джио ; [пер. с англ. Ирины Гиляровой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] c. – (Зарубежный романтический бестселлер). – 16+. – Ориг. назв.: Jio, Sarah. All the fowers in Paris, 2019.        ISBN 9785041049560.
Донцова, Дарья.  Пиявка голубых кровей : роман : [16+] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2020. – 316 с. ; 20 см. – (Иронический детектив. Любительница частного сыска Даша Васильева).         ISBN 9785041098391.
Колочкова, Вера.  От всего сердца : роман : [16+] / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2020. – 285, [1] с. ; 21 см. – (Секреты женского счастья).        ISBN 9785041121013.
Корецкий, Данил.  Алмазы для Золушки : [16+] / Данил Корецкий. – Москва : АСТ, 2020. – 382, [1] с. ; 21 см. – (Шпионы и все остальные).       ISBN 9785171189938.

Костенецкая, Марина.  Мой XX век : разговор с Георгом Стражновым (диалог в Скайпе) / Марина Костенецкая ; лит. ред. Людмила Мадисон ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; [предисловие]: Дайнис Иванс. – Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. – 313, [4] lpp. : faks., il., portreti. – Grāmatas vāka noformējumā izmantota Marinas Kosteņeckas glezna “Pašportrets” (1978).    ISBN 9789934861451.

Костенецкая, Марина.  Письма из ХХ века / Марина Костенецкая ; перевод писем на русский язык: Марина Костенецкая ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; литературный редактор Людмила Мадисон ; [предисловие]: Кнут Скуениекс. – Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. – 207 lpp.        ISBN 9789934861475.

Крамер, Марина.  Игра в кубики / Марина Крамер. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).    ISBN 9785041136116.

Лавринович, Ася.  Влюбить за 90 секунд [Текст] / Ася Лавринович. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. ; 21 см. – [16+].       ISBN 978504100732.

Леонов, Николай.  Дорожный снайпер : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2020. – 380, [2] c. ; 21 см. – (Черная кошка).
В содерж.: Дорожный снайпер ; Свинцовый поцелуй.      ISBN 9785041124212.

Лоуренс, Стефани.  Правда о любви : роман / Стефани Лоуренс ; перевод с английского Т. Перцевой. – Москва : АСТ, 2020. – 382, [1] с. – (Очарование). – Ориг. назв.: Laurens, Stephanie. The Truth About Love.      ISBN 9785171209827.

Максимов, Макс.  Светлый человек / Макс Максимов. – Москва : Эксмо, 2020. – 284, [2] с.          ISBN 9785041099589.

Михаэлидес, Алекс.  Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес ; пер с англ. О. Акопян. – Москва : Эксмо, 2020. – 348, [2] с.          ISBN 9785040973453.

Островская, Екатерина.  Пригласи в дом призрака : [роман] / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Татьяна Устинова рекомендует).  ISBN 9785041091941.

Прах, Вячеслав.  Дьявол во мне : роман / Вячеслав Прах. – Москва : АСТ, cop. 2020. – 252, [2] с. ; 21 см.         ISBN 9785171178956.

Рождественская, Екатерина.  Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. – Москва : Эксмо, 2020. – 348, [2] с. , [8] л. ил. – 16+.        ISBN 9785041096090.

Рой, Олег.  Римские каникулы : [роман] / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2020. – 348, [2] с. – 16+.       ISBN 9785041142339.

 Солнцева, Наталья.  Запоздалая месть / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, Жанровая лит., 2020. – 349, [1] с. ; 21 см. – (Мистический детектив).       ISBN 978517113453.        

 Степнова, Марина.  Хирург : роман / Марина Степнова. – Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. – 316, [2] c. – (Проза Марины Степновой). ISBN 9785170771530.

Уайт, Лорет Энн.  Самые темные дороги : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла Савельева. – Москва : Эксмо, 2020. – 478 с. – (Высшая лига детектива). – 18+.        ISBN 9785041119614.

Чандлер, Хелен.  Мера ее вины / Хелен Чандлер ; пер. с англ. А. В. Андреева. – Москва : Эксмо, 2020. – 412, [2] с. – 16+.       ISBN 9785041078324.

Jaunumi Lasītavā.

 

Balodis, Uldis, 1978-.  Ludzas igauņu valodas ābece = Lutsi kiele lementar / Uldis Balodis ; redaktors Gundega Blumberga. – Ludza : LU Lībiešu institūts un Ludzas novada bibliotēka, 2020. – 230 lpp.       ISBN 9789934231605.

Kriminālprocesa likums. – Rīga : AFS, 2020. – 417, [1] lpp. : tabula ; 20 cm.
Saturs: Saturs: Kriminālprocesā iesaistītās personas ; Pierādījumi un izmeklēšanas darbības ; Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas ; Speciālā procesuālā aizsardzība ; Procesuālie termiņi un dokumenti ; Mantiskie jautājumi kriminālprocesā ; Pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība krimināllietās ; Pirmstiesas kriminālprocess ; Tiesvedības vispārīgie noteikumi ; Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā ; Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā un kasācijas instances tiesā ; kriminālprocesa īpatnības atsevišķu kategoriju lietās ; Nolēmumu stāšanās spēkā un ar nolēmumiem saistīto jautājumu izskatīšana ; Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana ; Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā ; Izdošana ; Kriminālprocesa pārņemšana ; Ārvalsts spriedumu atzīšana un sodu izpildīšana ; Latvijā piespriestu soda izpildīšanas ārvalstīs ; Palīdzība procesuālo darbību veikšanā ; Atsevišķi starptautiskās sadarbības jautājumi.           ISBN 9789984889658.

Nikuļins, Nikolajs.  Skats uz pagātni / Nikolajs Nikuļins ; no krievu valodas tulkoja Aija Paršova ; teksta redaktores: Anita Lele, Antonija Šarkovska. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. – 204 lpp. : ilustrācijas, portreti  – Līdzīgs izdevums krievu valodā: Встречи и расставaния.         ISBN 9789934587573.

Сайн, Тед.  Навстречу [nepublicētais materiāls] : [рассказы, повести, миниатюры] / Тед Сайн (Николай Захаров). – [B.v. : b.i.], 2015]. – [77] с. : портр.

 Сырцов, Иван.  История дорожников Лудзенского района (уезда) [nepublicētais materiāls] / Иван Сырцов ; Jānis Duviņš, ievada autors. – [B.v. : b.i.], 2018]. – [84] lp. : фотографии.