JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA AUGUSTĀ

Nozaru literatūra Abonementā 

Bikova, Anna.  “Ideālas mammas” mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta Kalniņa. – Rīga : Avots, [2021]. – 267 lpp. : ilustrācijas. – Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.           ISBN 9789934590221.

Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki : kāpēc labi līderi ir tik reti sastopami / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Kristīne Kupce. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas. – Tulkots no: Surrounded by Bad Bosses.          ISBN 9789934093623.

Eselstins, Koldvels B.  Kā izārstēt un nepieļaut sirds un asinsvadu slimības / Koldvels B. Eselstins (jun.) ; no angļu valodas tulkojušas: Kristīne Stalte un Evija Sadovska ; redaktore Jana Taperte. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 319 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 301.-309. lpp. un rādītājs: 310.-319. lpp.   ISBN 9789934094163.

Golubina, Velta.  Koku un augu spēks tavai veselībai / Velta Golubina ; redaktore Līga Zītara ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. – Rīga : Sol Vita, [2021]. – 225 lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 224.-225. lpp.           ISBN 9789984894997.

Vardecka, Berbela.  Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; atdzejojumi: Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējums: Anna Krilova. – Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. – 163, [11] lpp.        ISBN 9789934887352.

Daiļliteratūra

Felka, Romija.  Rēgu nams : [kriminālromāns] / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 333 lpp.        ISBN 9789934158865.

Filipsa, Sūzana Elizabete.  Kad zvaigznes apvienojas : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 446 lpp.        ISBN 9789934250217.

Grosa, Maija.  Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2021/7 (265).         ISBN 9789934159190.

Kalniņa, Mērija Elizabete.  Sapnis par viņu un mūziklu : [romāns] / Mērija Elizabete Kalniņa ; redaktore Laura Bebre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 366, [2] lpp.        ISBN 9789934094620.

Kinnunens, Tommi. Stikla upe : romāns / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 268, [2] lpp.   ISBN 9789934094071.

Kouls, Daniels.  Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 348, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934093463.

Lagzdiņa, Gunita.  Lāde vaļā : romāns / Gunita Lagzdiņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 303, [1] lpp.         ISBN 9789934093500.

Mariņina, Aleksandra.  Cita patiesība / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. – [Rīga] : NT Klasika, 2021. – 301, [1] lpp.

  1. sējums.  ISBN 9789934890840.

Nesbē, Jū.  Karaļvalsts / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 524, [1] lpp. – (Zvaigznes trilleris).         ISBN 9789934093838.

Vaita, Kārena.  Pēdējā nakts Londonā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 540 lpp.        ISBN 9789934250149.

Zoldnere, Dina.  Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 237 lpp.        ISBN 9789934093661.

Агапов, Вадим.  Гроссмейстер / доктор Агапов. – Москва : Эксмо, 2020. – 381, [1] с. : ил. – (Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом). – 16+.      ISBN 9785041155988.

Александрова, Наталья.  Очи наяды : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2021. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт).       ISBN 9785171354626.

Александрова, Наталья.  Камея римской куртизанки : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041166953.

Алюшина, Татьяна.  Вальс до востребования : роман / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с.         ISBN 9785041212490.

Арсеньева, Елена.  Любовь как смерть : [интриги царского двора : роман] / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо, 2021. – 381, [1] с. – (Русская красавица).     ISBN 9785041208882.

Бачинская, Инна.  Хищная птица-любовь : роман / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей). – 16+. – Роман из сериала “Детективный триумвират”.        ISBN 9785041183998.

Бродвей, Эльдар.  Лучший друг : роман / Эльдар Бродвей. – Москва : Эксмо, 2021. – 318, [1] с. – (Триллер от звезды YouTube). – 18+.       ISBN 9785041165260.

Воронова, Мария.  Кадры решают все : [роман] / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с.          ISBN 9785041209803.

Донцова, Дарья.  Мадам Белая Поганка : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2021. – 284 с. – (Детектив на диете Татьяна Сергеева).       ISBN 9785041206024.

Карризи, Донато.  Дом голосов : [роман : 16+] / Донато Карризи ; пер. с ит. А. Миролюбовой. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. – 346, [2] с. ; 22 см. – (Звёзды мирового детектива).            ISBN 9785389191013.

Колочкова, Вера.  Это моя правда : [роман] / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2021. – 316, [1] с. ; 21 см. – (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). – 16+.        ISBN 9785041208868.

Корсакова, Татьяна.  Снежить : [роман] / Татьяна Корсакова. – Москва : Эксмо, 2021. – 378, [1] с. – (Королева мистического романа). – 16+.       ISBN 9785041098032.

Лавринович, Ася.  Худшие подруги : [роман] / Ася Лавринович, Алекс Хилл. – Москва : [Эксмо], 2021. – 316, [2] с. – 16+.        ISBN 9785041176969.

Литвинова, Анна.  #останься дома и стреляй! : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] c. – (Спецкор отдела расследований). – 16+. – На обл.: Надя, Дима и смерть любимого.          ISBN 9785041194611.

Логинова, Анастасия.  Слёзы Чёрной вдовы : [роман] / Анастасия Логинова. – Москва : АСТ, 2021. – 349, [1] с. – (Детективъ минувших лет).       ISBN 9785171202293.

Лукьяненко, Сергей.  Ловец видений : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2021. – 415 с. – (Книги Сергея Лукьяненко). – 16+.     ISBN 9785171360702.

Михалкова, Елена.  Тот, кто ловит мотыльков : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2021. – 478, [1] с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).        ISBN 9785171329136.

Михеев, Михаил.  На острие удара : [роман] / Михаил Михеев. – Москва : АСТ, 2021. – 349, [1] с. – (Цикл “Время большой игры”). (Время большой игры).        ISBN 9785171355739.

Морозова, Татьяна.  Уравнение с неизвестной : роман / Татьяна Морозова. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с. – (Премия Русский Детектив).        ISBN 9785041195946.

Нестерова, Наталья.  Сделайте погромче : [роман] / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ, 2021. – 318 с. – (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).        ISBN 9785171361075.

Оганова, Ирина.  #Иллюзия счастья и любви : [новеллы] / Ирина Оганова. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 349, [2] с. : ил.

        Содерж.: Милая ; Иллюзия счастья и любви ; Игры с воображением ; В поисках идеальности ; Случайность.

Робертс, Нора.  Остров спокойствия / Нора Робертс ; пер. с англ. Л. Шаутидзе. – Москва : Эксмо, 2021. – 540, [2] с.        ISBN 9785041184179.

Слава Cэ.  Маленькая опера / Слава Сэ. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. – (Проект Славы Сэ). – 16+. – Содерж.: Маленькая опера ; Свингеры ; Маша, дача, карантин и прочее.         ISBN 9785171207595.

Сокол, Лена.  Небо, полное звезд / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с.        ISBN 9785041206925.

Солнцева, Наталья.  Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, Жанровая лит., 2021. – 350, [1] с. – (Мистический детектив). – 16+. – На тит. л.: знак : Жанровая литература.       ISBN 9785171340551.

Тамоников, Александр.  Испанская прелюдия / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Боевая хроника. Романы о памятных боях).        ISBN 9785041176297.

Jaunumi Lasītavā

Kaminska, Rūta.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere [un vēl 9 fotogrāfi] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. – Rīga : Neputns, 2021. – 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. – (Mākslas pieminekļi Latvijā). – Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. – Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. – Fotogrāfi arī: Teodors Cīparsons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs.        ISBN 9789934601156.