JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA JŪNIJĀ

Nozaru literatūra Abonementā

Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne. – Rēzekne : Muzikālais teātris-studija “Baltie lāči”, [2020]. – 107 lpp. ISBN 9789934232411.

Dalailama.  Aicinājums uz pārmaiņām / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. – Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. – 72 lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.  ISBN 9789934894510.

Gāters, Alfrēds.  Apceres par latviešu trimdas rakstniekiem : no nepabeigtā latviešu literātūras vēstures manuskripta / Alfrēds Gāters ; sakārtojis Ojārs Jēgens ; pēcvārdi: Rasma Grīsle, Silvija Indrane-Bļodniece. – Rockville (MD) : Amerikas Latviešu apvienības Latviešu Institūts, 2000. – x, 666, [1] lpp. : faksimili, portrets ; 24 cm. – Ietver bibliogrāfiju.        ISBN 0935582401.

Dveka, Kerola.  Kāpēc cilvēki ir tik dažādi : kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2021. – 266, [3] lpp. – Bibliogrāfija: 265.-[267.]lpp.          ISBN 9789934576270.

Grāmatnieks, Ēvalds, 1946-.  Ziemeļu kapteiņa stāsti vai no Arktikas līdz Jamaikai : autobiogrāfisks stāsts / Ēvalds Grāmatnieks ; redaktore Ilze Pauliņa. – Rīga : Rīdzene-1, 2021. – 383 lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789984553504.

Jermacāne, Ilze.  Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 397, [1] lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 355.-[398.] lpp.        ISBN 9789934158438.

Latvijas dizains 2020 / teksta autori: Dzintra Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis ; dizains: H2E ; redaktore Anete Piņķe. – [Rīga] : [Latvijas Republikas Kultūras ministrija], [2018]. – 57, [6] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. – Bibliogrāfija: [63.] lpp.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2019. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; [sastādītājs: Kristaps Vītols ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Sandra Ruicēna, Dzintars Melnis]. – Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2020. – 122 lpp. : il., tab., sh.

Margēviča, Agnese.  Brālība² / Agnese Margēviča. – Rīga : Dienas mediji, [2019]. – 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas.                 ISBN 9789934872914.

Mellers, Mihaels Lūkass.  Patiesība sākas divatā : pāris sarunājas / Mihaels Lūkass Mellers ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; vāka noformējums: Anna Krilova ; zinātniskais konsultants Toms Babincevs. – [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. – 246, [6] lpp.        ISBN 9789934887345.

Meņs, Aleksandrs.  Cilvēka dēls / Virspriesteris Aleksandrs Meņs ; no krievu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; literārā red. Astra Feldmane ; redaktors Arnis Kudiņš ; ievadvārdu aut. Natālija Boļšakova-Minčenko ; māksl. Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V.E. bīskaps Andris Kravalis. – Rīga : KALA Raksti, 2021. – 307, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti. – (Mieram tuvu grāmata). – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Vāka noformējumam izmantota krievu gleznotāja Vasīlija Poļenova (1844-1927) glezna “Lūgšana uz kalna” no cikla “Kristus dzīve”.  ISBN 9789984871899.

Montgomerija, Hedviga.  Bērnudārza laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Marta Ābele. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 231 lpp. – (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija).         ISBN 9789934092626.

Pujāts, Jānis, 1930-.  Garīdznieka autobiogrāfija : 1930-2020. g. / kardināls Jānis Pujats. – Rīga : [izdevējs nav zināms], 2020. – 49 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

Purinaša, Ligija, 1991-.  Laikmeta nospiedumi: Latgales 20. gadsimta stāsti / Ligija Purinaša, Kaspars Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Dmitrijs Oļehnovičs ; literārais redaktors Laura Melne ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. – Rēzekne : Biedrība “Hronologeja”, 2020. – 313 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.     ISBN 9789934232220.

Ražuks, Romualds.  Latvijas Tautas fronte barikādēs / Romualds Ražuks ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; recenzenti: Dr.hist. Jānis Ķeruss, Dr.habil.sc. Kārlis Krēsliņš ; konsultanti: Renārs Zaļais, Inguna Ebela, Jeremejs Reinis Druvietis. – Rīga : 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, [2021]. – 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789984956862.

Riekstiņš, Jānis, 1942-.  Patvaļa : Staļina laika represijas pret Latvijas lauksaimniekiem / Jānis Riekstiņš ; rediģējusi: Silvija Indrane-Bļodnieks ; vāku zīmējis: Arturs Langmanis ; titullapas grafika: Sigismunds Vidbergs. – [Rockville] : Amerikas Latviešu Apvienība, 1999. – 121 lpp. : ilustrācija, tabulas.        ISBN 093558241X.

Upmalis, Ilgonis.  Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija : PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz Latvijas ekonomiku: 1940/1941 un 1945/1991 / Ilgonis Upmalis ; Inese Vaidere, priekšvārds ; tulkotāji: Jānis Riekstiņš, Ēriks Tilgass, Ilgonis Upmalis. – Rīga : Jumava, 2020. – 343 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas.        ISBN 9789934204333.

Граматниекс, Эвалдс.  Рассказы северного капитана, или Oт Арктики до Ямайки / Эвалд Граматниекс ; ответственный редактор Владимир Новиков ; редактор Ольга Новикова. – Рига : Rīdzene-1, 2020. – 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.            ISBN 9789984553481.

Ширвиндт, Александр.  Опережая некролог / Александр Ширвиндт. – Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, cop. 2020. – 228, [3] с. : ил., портр., цв. ил., портр. ; 26 см. – [18+].              ISBN 9785389181335.

Daiļliteratūra

Aleksijeviča, Svetlana.  Pēdējie liecinieki : simts nebērnišķīgu stāstu / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Viesturs Sprūde. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 259, [11] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934158902.

Blodone, Iveta.  Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2021/5 (263).        ISBN 9789934158537.

Delakūrs, Greguārs.  Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 174, [1] lpp.        ISBN 9789934091735.

Dimante, Inguna.  Starp divām sievietēm / Inguna Dimante. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 191, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934092688.

Dreika, Dagnija.  Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; māksl. Lilija Rimicāne. – [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. – 182 [3] lpp.        ISBN 9789984411347.

Freimanis, Gunārs.  Es neesmu viens. Ar mani ir mana tauta / Gunārs Freimanis ; sakārtojis un komentējis Arnis Šablovskis ; dizains: Ints Vikmanis. – Rīga : Mansards, 2020. – 286, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi angļu un vācu valodā.
Balss, kurā ieklausīties / Arnis Šablovskis. Gunāra Freimaņa dzīve un dzeja / Rolfs Ekmanis. Gunāru Freimani pirmo reizi satiku 1989. gadā / Janīna Kursīte. Gunāru Freimani personiski es iepazinu… / Lidija Lasmane. Neparastā iepazīšanās / Rasma Pērkons. Gunāra Freimaņa dzejoļi / Jānis Andrups. Sava laika notikumu liecinieks / Inta Purva. Līdzcīnītāju un darbabiedru atmiņās… / Jānis Vēveris, Pēteris Mekšs, Imants Geidāns, Arvīds Pučko. Laiku ar Gunāru atceroties / Inguna Mīlgrāve, Andris Vilks, Valters Ščerbinskis, Maija Cālīte. “Man bija vadzvaigzne – brīva Latvija…” / no sarunas ar Mārīti Balodi. Tik un tā uguni uzturēt dzīvu… toreiz un arī tagad / Arnis Šablovskis.    ISBN 9789934122422.

Graudiņa, Anita, 1943-.  Plōciņu Mase roksta : humoristisku vēstuļu krōjums, 1994.-2020. gods / raksteja un sastōdeja Anita Graudiņa ; biļdes zeimēja Marts Hahelis ; grāmatas dizains: Stella Elksne. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2021. – 315 lpp. : ilustrācijas. – Teksts latgaliešu rakstu valodā. –  Lotgales Masei / Leontīne Apšeniece.        ISBN 9789984293417.

Hirvisāri, Laila.  Viņas Augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Natālijas Kugajevskas vāka māksl. nof. ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 477, [2] lpp. : portreti.   ISBN 9789934156113.

Kalnozols, Andris, 1983-.  Kalendārs mani sauc : romāns / Andris Kalnozols ; redaktors Henriks Eliass Zēgners ; dizainers: Tom Mrazauskas. – [Rīga] : Orbīta, [2020]. – 322, [5] lpp. – (Orbītas bibliotēka).      ISBN 9789934591075.

Konstantīna, Liva.  Svešiniece spogulī : [romāns] / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, 2021. – 413, [1] lpp.       ISBN 9789934250163.

Līce, Anda.  Vēl viena diena : COVID laika ceļojuma piezīmes, 2020. gads / Anda Līce ; māksl. Rihards Delvers. – [Rīga] : NT Klasika, [2021]. – 142, [1] lpp. ISBN 9789934890833.

Muižniece, Lalita, 1935-. Pēdas  : Melita Rīgā / Lalita Muižniece ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains ; pēcvārds: Baiba Krogzeme-Mosgorda. – Rīga : Mansards, [2020]. – 140, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti.       ISBN 9789934122415.

Nesers, Hokans.  Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 462, [1] lpp. ; 22 cm. – (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; Trešā grāmata).        ISBN 9789934091292.

Pārsonss, Tonijs.  Trīstūkstoš un viena nakts. Pārkāptās robežas: romāns / Tonijs Pārsonss ; no angļu val. tulk. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; red. Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 413, [1] lpp.   ISBN 9789934250156.

Pohodņeva, Maija.  Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 200, [1] lpp. – (Zvaigznes trilleris).         ISBN 9789934090837.

Reihenbahs, Alberts.  Vērts dzīvot Latvijai! : Alberts Reihenbahs: 17 gadi manā dzīvē / sastādītājs Gaitis Grūtups ; mākslinieks Gatis Cīrulis ; konsultants Arturs Hansons. – Jelgava : [Zemgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs], 2020. – 182, [4] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934232732.

Saulietis, Augusts, 1869-1933.  Baltos ceļos : dzejas izlase / Augusts Saulietis ; sakārt. un red. Sanita Dāboliņa ; zin. red. Dace Zvirgzdiņa ; māksl. Ērika Dogana ; ievads: Ausma Cimdiņa. – Cesvaines novads : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, [2020]. – 206, [1] lpp., 25 nenumurētas lp. ielīmes : faks., il., notis, portreti. – Augusts Saulietis – sava ceļa gājējs latviešu lirikā / Sanita Dāboliņa. Literārā jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša daiļradē / Sandra Ratniece.        ISBN 9789934872235.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. – Rīga : Klio ABC, [2021]. – 368 lpp.
Pirmā grāmata. Oligarhs un viņa sievietes.    ISBN 9789934858932.

Seleckis, Vilis.  Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. – Rīga : Klio ABC, [2021]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. – 264 lpp.
Otrā grāmata. Nāves cilpā.      ISBN 9789934858949.

Šepa, Emēlija.  Dēla vārdā : [detektīvromāns] / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 413, [1] lpp. – (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934158995.

Šulce, Dzintra.  Caurvējš : romāns / Dzintra Šulce ; red. Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 224 lpp.        ISBN 9789934158926.

Šurkus, Taņa.  Māsa Melisa. Ķelnes klostera māsa : biogrāfisks romāns / Taņa Šurkus. – Rīga : Jumava, 2021. – 224 lpp.       ISBN 9789934204746.

Vējiņš, Edžus, 1957-.  Nepārbraukušie / nepārtraukušie : Viļa un Valentīnas Vītolu dzīvesstāsts / Edžus Vējiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – [Rīga] : UG1, [2020]. – 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets. – Nosaukums uz vāka un titullapā attēlots, izmantojot kvadrāta simbolu – Nepār□raukušie.        ISBN 9789934231261.

Zīle, Baiba.  Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 198, [2] lpp. : ilustrācijas.      ISBN 9789934093234.

Žuravska, Dzintra.  Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. – Rīga : Sol Vita, [2021]. – 230, [1] lpp.          ISBN 9789984894980.

Александрова, Наталья.  Ладанка Жанны д’ Арк : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2021. – 318 с. – (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041187101.

Андреева, Наталья.  Вентиляция легких : [роман] / Наталья Андреева. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. – (Бестселлеры Натальи Андреевой). – 16+.        ISBN 9785171332907.

Арбузова, Елена.  Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания / Елена Арбузова ; редактор, авт. вступ. статьи Александр Якимов. – [Ludza : Ludzas novada pašvaldība, 2021]. – 147, [1] с.        ISBN 9789934898402.

Брындза, Роберт.  Черные пески : роман / Роберт Брындза ; перевод с английского Е. Гладыщевой, И. Образцовой, К. Поповой. – Москва : АСТ, 2021. – 381, [2] с. – (Новый мировой триллер).        ISBN 9785171352554.

Гармаш-Роффе, Татьяна.  Разрыв небесного шаблона : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).      ISBN 9785041193522.

Горская, Евгения.  Знать правду не страшно : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.         ISBN 9785041204532.

Джио, Сара.  Лунная тропа [Текст] / Сара Джио ; [пер с английского Н. Б. Лебедевой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 379, [1] с. – (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). – [16+].        ISBN 9785699906703.

Донцова, Дарья.  Вещие сны Храпунцель : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2021. – 316 с. – (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).       ISBN 9785041182953.

Карризи, Донато.  Девушка в лабиринте : роман / Донато Карризи ; [перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой]. – Санкт-Петербург : Азбука, [2020]. – 346, [2] с. – (Звезды мирового детектива).         ISBN 9785389158559.

Колочкова, Вера.  В тихом семейном омуте : роман / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2021. – 282, [1] с. – (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). – 16+.       ISBN 9785041168285.

Колычев, Владимир.  Горящий тур : [16+] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2021. – 285, [1] с. – (Роковой соблазн).        ISBN 9785041170820.

Крамер, Марина.  Терапия памяти : [роман] / Марина Крамер. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. ; 21 см. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). (Сериал “Клиника раненых душ”). – [16+].         ISBN 9785041214920.

Лавринович, Ася.  Нелюбовь серого короля : [роман] / Ася Лавринович. – Москва : Эксмо, 2021. – 380, [1] с. – 16+.       ISBN 9785041155148.

Леонов, Николай.  Убийство по расписанию : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2021. – 380, [2] с. – (Черная кошка).
Содерж.: Убийство по расписанию ; Завещание для всех желающих.        ISBN 9785041182922.

Литвинова, Анна.  Улыбка смерти на устах : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с. – (Римма и Паша Синичкин, частные детективы). – 16+. – На обл. : Убийство сладким не бывает.        ISBN 9785041159047.

Логинова, Анастасия.  Незнакомка с родинкой на щеке : [роман] / Анастасия Логинова. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. ; 21 см. – (Детективъ минувших лет). – [16+].          ISBN 9785171202279.

Лэкберг, Камилла.  Серебряные крылья : роман / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского Ю. В. Колесовой. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – Ориг. назв.: Läckberg, Camilla. Vingar av Silver, 2020. – На обложке: Продолжение нового литературного цикла Камиллы Лэкберг.      ISBN 9785041176020.

Малышева, Анна.  Кто-то должен умереть : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2020. – 414, [1] с. ; 21 см. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив). – 16+.         ISBN 9785171340766.

Нестерова, Наталья.  Между нами, девочками : [рассказы] / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ, 2021. – 317, [2] с. – (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).         ISBN 9785171351779.

Остапцева, Дарья.  Птица белая / Дарья Остапцева ; редактирование: Тамара Рожукалнс. – [Rēzekne] : [Darja Koževnikova], [2020]. – [Rēzekne] : Latgales druka, 2020. – 132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.       ISBN 9789934231681.

Романова, Галина.  Пепел прошлого : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. ; 21 см. – (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). – [16+].        ISBN 9785041197797.

Рубина, Дина.  Я вас лублу! : [повесть, рассказы, эссе] / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2021. – 444, [2] с. – (На солнечной стороне). – 18+.    ISBN 9785041162207.

Соболева, Лариса.  Арабские звезды сияют ярче : [роман] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ, 2021. – 381, [2] с. – (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). – 16+.        ISBN 9785171353018.

Сорокин, Геннадий.  Страх никогда не стареет / Геннадий Сорокин. – Москва : Эксмо, 2021. – 445, [1] с. ; 21 см. – (Преступление в большом городе).        ISBN 9785041158644.

Тамоников, Александр.  Ночная война : безымянные труженики войны / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. – (Разведка 41-го). (. Боевая проза Тамоникова). – [16+].     ISBN 9785041138615.

Уайт, Лорет Энн.  Источник лжи : [18+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла Савельева. – Москва : Эксмо, 2021. – 478 с. ; 20 см. – (Высшая лига детектива).        ISBN 9785041182199.

Упите, Рута.  Еще так хотелось жить / Рута Упите ; художественное оформление Мадары Берзини ; перевод на русский язык Татьяны Слободчиковой ; редактор Карлис Стрейпс ; предисловие: Петерис Болшайтис, Хелмарс Рудзитис, Зента Мауриня, Аншлавс Эглитис. – Рига : Vesta-LK, [2016]. – 176 lpp. ; 22 cm. – (Laika grāmata).      ISBN 9789934511356.

 

Jaunumi Lasītavā

Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata / atbildīgie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Gunita Zariņa ; redakcijas kolēģija: Jānis Ciglis, Dr.hist. Arnis Radiņš, Dr.hist. Antonija Vilcāne, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns ; recenzenti: Dr.art. Elita Grosmane, Dr.habil.hist. Aļģirds Girininks, DhD Heiki Valks ; grāmatas vāka un iekšlapu dizains: Mārtiņš Plotka ; tulkojums angļu valodā: Dardega Legzdiņa ; literārās redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Antra Legzdiņa (angļu valoda) ; priekšvārds: Andrejs Vasks ; LU Latvijas vēstures institūts. – Rīga : Zinātne, [2021]. – 677 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, kartes, plāni, tabulas ; 31 cm. – Bibliogrāfija: 602.-[651.] lpp., personu rādītājs: 652.-[667.] lpp. un arheoloģiski pētīto vietu rādītājs: 668.-676. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. -ISBN 9789934599088.

Purinaša, Ligija, 1991-.  Laikmeta nospiedumi: Latgales 20. gadsimta stāsti / Ligija Purinaša, Kaspars Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Dmitrijs Oļehnovičs ; literārais redaktors Laura Melne ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. – Rēzekne : Biedrība “Hronologeja”, 2020. – [Rēzekne] : APV Lāde. – 313 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.       ISBN 9789934232220.

Арбузова, Елена.  Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания / Елена Арбузова ; редактор, авт. вступ. статьи Александр Якимов. – [Ludza : Ludzas novada pašvaldība, 2021]. – Naujienas pagasts, Daugavpils novads : SIA IKKS, [2021]. – 147, [1] с.         ISBN 9789934898402.

Остапцева, Дарья.  Птица белая / Дарья Остапцева ; редактирование: Тамара Рожукалнс. – [Rēzekne] : [Darja Koževnikova], [2020]. – [Rēzekne] : Latgales druka, 2020. – 132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934231681.

Фонаревы : [nepublicētis materiāls] : хроника трех веков еврейского рода Фонаревых : 1700-2000. – [Б.м. : б.и., б.г.]. – 122 с. : ил., табл., фотогр.