JAUNĀS GRĀMATAS 2022. GADA DECEMBRĪ

Nozaru literatūra

Bredforda, Sāra.  Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.        ISBN 9789934290909. – VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022.

Irbīte, Maija.  Hiromantijas rokasgrāmata katram / Maija Irbīte ; redaktore Māra Vilde ; Raula Liepiņa dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2022. – 166, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934576300.

Liepiņš, Zigmars, 1952-.  Mūzaīka / Zigmars Liepiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Ivo Grundulis. – Rīga : Pētergailis, [2022]. – 213, [2] lpp., 32 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.  ISBN 9789984335506. –  VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022.

Linde, Māris, 1944-.  Krievijas – Ukrainas kara priekšvēsture : cēloņi un skaidrojumi / Māris Linde. – Rīga : Sava grāmata, 2022. – 158, [2] lpp.   ISBN 9789934604867.

Ozoliņa, Ieva, 1964-.  Adīsim latviski : tradicionālo latviešu dūraiņu 50 mūsdienīgas versijas, tai skaitā bezpirkstu cimdi & pulsa sildītāji / Ieva Ozoliņa ; no angļu valodas tulkojusi Vita Aišpure ; dizainere Sema Stedone ; ilustrators Kuo Kang Chen ; fotogrāfs Jāsons Jenkins. – Rīga : Madris, [2022]. – 127 lpp. : ilustrācijas. – Rādītājs: 127. lpp.     ISBN 9789984313535.

Trenera rokasgrāmata / galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše ; Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. – Atkārtots izdevums. – Rīga : Jumava, [2022]. – 375 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas. – Saturs: Sportistu treniņu sistēmas raksturojums ; Kvalitatīva treniņa psiholoģija ; Sporta psiholoģija ; Spēka treniņš ; Ātruma treniņš ; Izturības treniņš ; Lokanības attīstīšana ; Cilvēka ķermeņa kustību aparāts ; Energoapgāde muskuļu darba laikā ; Balsta un kustību aparāta analīze ; Sporta medicīna ; Uzturs ; Dopinga kontrole sportā ; Sportistu atlase ; Mācīšana un mācīšanās sportā ; Pirmā palīdzība.    ISBN 9789934203237. –  VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022.

Uresina, Liene.  Ar tevi viss ir kārtībā : kā pārstāt baidīties un beidzot sākt dzīvot / Liene Uresina ; redaktore un grāmatas sastādītāja Sanda Krasta ; mākslinieciskais direktors Armands Meirāns ; vāka noformējums Agnese Kazāka. – Rīga : Autora izdevums, 2022. – 263 lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934236969.

Vidnere, Māra, 1951-.  Stresa menedžments : sintoniskais stresa vadīšanas modelis / Māra Vidnere. – Rīga : RaKa, [2022]. – 206, [2] lpp.      ISBN 9789984464589.

Шарма, Робин.  Кто заплачет, когда ты умрешь? : уроки жизни от монаха, который продал свой “феррари” / Робин Шарма ; [перевод на русский язык А. Бродоцкой]. – Москва : АСТ, 2022. – 224 с.        ISBN 9785171148980. – ISBN 9785171148997.

Daiļliteratūra

Ārnstede, Simona.  Kad uz spēles likta sirds : [romāns] / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 379, [2] lpp.        ISBN 9789934099144.

Aspazija, 1865-1943.  Kopoti raksti / Aspazija ; sastādītāja Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma Cimdiņa, Gaida Jablovska, Ella Buceniece [un vēl 6 redaktori] ; bibliogrāfiju sastādījusi Dagnija Ivbule ; vāka dizains: Aivars Plotka ; literārā redaktore Agita Kazakeviča. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 574 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 483.-571. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – 3. sējums. – ISBN 9789934188237. – VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022

Folija, Lūsija.  Divi portreti : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2022]. – 476 lpp.        ISBN 9789934250712.

Gortners, K. V.  Romanovu imperatore : romāns / K.V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 479 lpp. : ģenealoģiskās tabulas.        ISBN 9789934291333.

Gortners, K. V.  Tjūdoru sazvērestība : romāns / G.K. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2022]. – 429 lpp.        ISBN 9789934250699.

Horsts, Džorns Ljērs.  Likteņa cilpa : romāns / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. – Rīga : Jumava, [2022]. – 302, [1] lpp. – (Skandināvu detektīvs). – Tulkots no: Ordeal.      ISBN 9789934205989.

Ilziņa, Kristīne, 1969-.  Es neliecināšu pret jums : stāsti / Kristīne Ilziņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Guntas Plotkas iekšlapu dizains ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 283, [3] lpp. : ilustrācijas. –Saturs: Kad es biju jauna un iemīlējusies ; Melnās vistas olas ; Pazaudēt un atrast ; Akmens galvas ; Puikas un ūdeņi ; Puisis ar plakātu ; Elmāra brokastis ; Zoo un Metro ; Mārīštante un Vikings ; Augusta svelmē. Rīga-Maskava ; Peļu ķēniņa viešņas ; Elziņas Latvija ; Pomidors un bruņurupucis ; Glumiķa bērziņš ; Govs un barikādes ; Pusbērni un pusvecāki ; Puča laika romance ; Zilās acis. Monologs ; Emīlijas mantojums ; Beigas ir sākums, sākums ir beigas.  ISBN 9789934312427.

Joņevs, Jānis, 1980-.  Decembris : dokumentāls detektīvromāns / Jānis Joņevs ; redaktors Ilmārs Zvirgzds ; dizains: Estere Betija Grāvere. – [Rīga] : Ascendum, [2022]. – 164, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934906237.

Judina, Dace, 1970-.  Viņš vairs neatgriezīsies / Dace Judina ; redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; vāka mākslinieciskais noformējums Arturs Nīmanis. – Rīga : Latvijas Mediji, 2022. – 371, [4] lpp. – (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; septiņpadsmitā grāmata).        ISBN 9789934291456.

Kalniņa, Mērija Elizabete.  Uguns un pulveris : [romāns] / Mērija Elizabete Kalniņa ; redaktore Diāna Auziņa. – [Rīga] : Mērija Elizabete Kalniņa, 2022. – 431 lpp.        ISBN 9789934912504.

Kvinna, Džūlija.  Džentlmeņa piedāvājums / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 383, [1] lpp. – (Bridžertoni ; 3. grāmata).        ISBN 9789934311277.

Lekberga, Kamilla.  Kaste : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 687, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934311819.

Pataki, Elisone.  Spožās dzīves aizkulises : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. – Rīga : Kontinents, [2022]. – 479 lpp.    ISBN 9789934250668.

Pazolini, Pjērs Paolo.  Ielas zēni / Pjērs Paolo Pazolīni ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere. – Rīga : Aminori, 2022. – 246, [1] lpp.     ISBN 9789934612152.

Puče, Armands, 1968-.  Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. – Rīga : Zanes grāmata, 2022. – 213, [1] lpp.        ISBN 9789984928432.

Račko, Karīna, 1988-.  Es neesmu tava / Karīna Račko ; redaktors Regīna Janmane. – Rīga : Karīna Račko, [2022]. – 349 lpp.      ISBN 9789934896026.

Railija, Lūsinda.  Slepkavības Flīthausā / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 414, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934312526.

Rekulaks, Džeisons.  Slēptie zīmējumi / Džeisons Rekulaks ; tulkojums latviešu valodā, Toms Vanags ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; ilustrāciju autori: Vills Stēls, Dūgijs Horners. – [Rīga] : Helios OU, 2022. – 358 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789916975961.

Roga, Kaspars.  Kroplis : spriedzes romāns / Kaspars Roga ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. – Rīga : Jumava, 2022. – 302, [1] lpp.        ISBN 9789934205941.

Šveicere, Elke.  Ziemassvētku runcis : romāns / Elke Šveicere ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 315, [1] lpp.        ISBN 9789934291296.

Tirzītis, Gunārs.  Leģionārs : romāns / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2022/11 (281). – Bibliogrāfija: [205.] lpp.         ISBN 9789934291487.

Žadans, Serhijs.  Internāts : romāns / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakovska ; mākslinieks Tomass Folks. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. – 255, [1] lpp.         ISBN 9789984239293. – VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022.

Абдуллаев, Чингиз.  Последний синклит : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2022. – 285, [1] с.        ISBN 9785041672133.

Александрова, Наталья.  Сокровище чародея : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2022. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт).      ISBN 9785171493165.

Берсенева, Анна.  Песчаная роза : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : АСТ, 2022. – 414, [1] с.     ISBN 9785171513696.

Бочарова, Татьяна.  Восстание Феникса : [роман] / Татьяна Бочарова. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). – На обл.: Лирический остросюжетный роман.      ISBN 9785041641436.

Вильмонт, Екатерина.  Рыжий доктор : [роман] / Екатерина Вильмонт ; иллюстрации Виктории Лебедевой. – Москва : АСТ, 2022. – 318, [1] с. : ил.     ISBN 9785171499204.

Волкова, Дарья.  Мандаринка на Новый год : [роман] / Дарья Волкова. – Москва : АСТ, 2022. – 286, [1] с. – (Романтика с веселой приправой).       ISBN 9785171498832.

Волкова, Светлана.  Соавторы : [роман] / Светлана Волкова. – Москва : АСТ, 2022. – 318 c. – (Это личное!). – 16+.           ISBN 9785171456689.

Данилова, Анна.  Комната для трех девушек : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2022. – 318 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). – 16+. – На обл.: Психологический детектив.    ISBN 9785041652517.

Донцова, Дарья.  Девочка Красная Тапочка : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2022. – 316 с. – (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).         ISBN 9785041680008.

Каменев, Алекс.  На краю вселенной : роман / Алекс Каменев. – Москва : АСТ ; Ленинград, 2022. – 348, [1] с. – (Современный фантастический боевик ; вып. 227). – 16+.
ISBN 9785171378288.

Колычев, Владимир.  Горячая свадьба / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [1] с.    ISBN 9785041646370.

Леонов, Николай.  Легендарное дело / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2022. – 380, [2] с. –  Содерж.: Легендарное дело ; Замок с дурной славой.     ISBN 9785041678999.

Литвинова, Анна.  Солнце против правил : [роман] / Анна Литвинова. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. – 16+.        ISBN 9785041683115.

Малышева, Анна.  Завтра ты умрёшь : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2022. – 382, [1] с. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Арт-детектив). – 16+.        ISBN 9785171480141.

Михеев, Михаил.  Не надо было вмешиваться : роман / Михаил Михеев. – Москва : АСТ, 2022. – 349, [1] с. – (Призвание – сыщик! Лучшие детективы).  ISBN 9785171488079.

Прах, Вячеслав.  Лучше быть тварью, чем рабом : детективный роман / Вячеслав Прах. – Москва : АСТ, 2022. – 222, [1] с.     ISBN 9785171393366.

Райли, Люсинда.  Оливковое дерево : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского Инны Клигман. – Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. – 444, [1] с. – 16+. – На обл.: От автора цикла романов “Семь сестер”.         ISBN 9785041228651.

Скотт, Эмма.  Сейчас и навечно : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Ж. Силаевой. – Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. – 443, [1] с. ; 21 см. – (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).           ISBN 9785041616595.

Сонин, Максим.  Ступает слон : [роман] / Максим Сонин. – Москва : АСТ, 2022. – 318 с. – (Виноваты звезды).         ISBN 9785171455767.

Стил, Даниэла.  Версальская история : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. Владимира Гришечкина. – Москва : Эксмо, 2022. – 540, [2] с.      ISBN 9785041602154.

Уайт, Карен.  Духи Рождества на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; [перевод с английского Татьяны Бушуевой]. – Москва : Эксмо, 2022. – 508, [1] c. – (Tradd Street ; Кн.6). – 16+. – Международный бестселлер № 1 по версии New York Times.     ISBN 9785041617660.

Чиж, Антон.  Формула преступления : [сборник] / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2022. – 378, [2] с. – (Формула преступления Антона Чижа). – Содерж.: Вступление ; Из наслаждений жизни ; Пир чумы ; Ужасные сердца ; Совсем готов уж реквием ; Откуда ты, прелестное дитя ; Импровизатор.        ISBN 9785041690380.

Jaunumi Lasītavā

Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S. Slokenbergas un S. Olsenas zinātniskajā redakcijā ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; ievadvārdi: Sanita Osipova. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. – 701 lpp. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 692.-697. lpp. un zemsvītras piezīmē. – Autori: Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis, Aleksandrs Potaičuks, Anita Slokenberga, Ilze Vilka, Karina Palkova, Laura Kadile, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Niāra Zālīte, Olga Šķerberga, Rolands Rožkalns, Santa Slokenberga, Signe Mežinska, Solvita Olsena.    ISBN 9789934621017. – VĒRTĪGO GRĀMATU IEPIRKUMS 2022.