JAUNĀS GRĀMATAS 2022. GADA JŪNIJĀ

Nozaru literatūra 

Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – XVI, 256 lpp. : ilustrācijas. – (The Secret).       ISBN 9789934097768.

Biezais, Artūrs.  Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace Kaspare ; zinātniskie redaktori: Agita Ābele, Kārlis Vītoliņš ; literārais redaktors Andris Dzenis. – Rīga : Latvijas Sporta federāciju padome ; DUE, 2022. – 373, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. – (LSFP sporta metodiskā literatūra ; 4). – Bibliogrāfija: 372.-373. lpp.         ISBN 9789934235412.

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. – (Pilsoniskā izglītība). – Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. – Nodaļu autori: Jāna Millere-Brēma, Filips Oto, Mihaels Puntšū, Henings Lāmans.
Ievads un pārskats. Ko nozīmē digitalizācija? ; Digitalizācijas galvenie elementi ; Komunikācija, masu mediji un sabiedriskās diskusijas: Digitālie mediji Latvijā / Anda Rožukalne. Sabiedrība, kultūra un izglītība ; Infrastruktūra un vide ; Ekonomika un darbs: Ekonomikas digitalizācija un darba tirgus / Jānis Priede. Veselība un medicīna ; Noziedzība, drošība un brīvība: Kiberdrošība Latvijas Republikā / Jānis Grasis. Politika, tiesības un pārvaldība: Personas datu aizsardzība digitālajā vidē / Inga Kudeikina. Rīcības brīvība un digitāli ētiskie jautājumi.      ISBN 9789934610066.

Forands, Ilgvars.  Latvijas sporta apskats / Ilgvars Forands ; literārā redaktore Inta Ceļdoma. – Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2020. – 598, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 595.-597. lpp.         ISBN 9789934841354.

Konference “X stunda. Barikādēm – 30” : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. – 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Latvijas sabiedrība 1991. gada barikāžu priekšvakarā un to laikā / Edgars Engīzers. X stundu sagaidot. Latvijas Tautas frontes ceļš uz barikādēm / Romualds Ražuks.           ISBN 9789934610110.

Krastiņš, Edmunds.  Kuģniecība Latvijā / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš. – Rīga : Autora apgādā, 2019. – 431 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 423.-426. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 428.-431. lpp.        ISBN 9789934199516.

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021 = Statistical yearbook of Latvia / Centrālā statistikas pārvalde. – 1991/1992-. – Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2022. – 225 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – (Latvijas statistika). – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.         ISBN 9789984065731.

Latvijas valsts simtgade : pašu radīts un radāms stāsts / Inga Bika, Selga Laizāne, Ilze Tormane-Kļaviņa, Aija Tūna, Lelde Kristiāna Vozņesenska ; redaktore Jolanta Treile ; dizains: Ervīns Elliņš ; Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs. – Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2021]. – 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Resurss pieejams arī tiešsaistē.     ISBN 9789934886355.

Marija, Lorēna.  Mierīgi bērni : kā iemācīt bērniem meditēt un atslābināties / Lorēna Marija ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. – Tallinn : Helios izdevniecība, 2022. – 193 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Bibliogrāfija: 191.-193. lpp.        ISBN 9789916975916.

Mikltvaits, Džons.  COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; redaktore Ieva Lešinska-Geibere. – [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. – 175 lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp.            ISBN 9789934893216.

Modeja, Hetere.  Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. – [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. – 221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 190.-[220.] lpp.    ISBN 9789934576379.

Nestors, Džeimss.  Elpa : jaunā zinātne par zudušu mākslu / Džeimss Nestors ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Veckalne ; literārā redaktore Sandra Skuja. – [Tallina] : Helios, [2022]. – 294 lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija piezīmēs: 247.-294. lpp.              ISBN 9789916975909.

Oksanena, Jonna.  Ardievas šķēršļiem! : palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem : rokasgrāmata / teksts un redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra ; tulkotāji: Aija Biezaite, Arnis Pooks ; Latvijas Autisma fonds. – [Somija] : Somijas Autisma fonds, 2019. – 333 lpp. : il., tab. – Bibliogrāfija: 328.-333. lpp.        ISBN 9789526927633.

Slišāne, Annele.  #100dečiLatvijai / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris Justs, Ints Vikmanis ; redaktore Ilze Sperga. – [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anneleszeme, [2018]. – [Rīga] : McĀbols. – 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas. – Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā.        ISBN 9789934196843.

Stankevičs, Zbigņevs, arhibīskaps-metropolīts, 1955-.  Quo vadis, Rietumu pasaule? : Bernharda Veltes pārsteidzošā analīze / Zbigņevs Stankevičs ; oriģinālo versiju no itāļu valodas tulkojis Mihails Volohovs ; zinātniskais redaktors Dr.phil. Raivis Bičevskis ; Intas Sarkanes vāka dizains ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; Oskara Stalidzāna dizains ; ievadeseja: Maija Kūle ; ievadvārdi: Ivars Kalviņš. – Autora pārstrādāts izdevums. – Rīga : Zinātne, [2022]. – 191 lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.      ISBN 9789934599279.

Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība “9 Arodi”. – Limbaži : Biedrība “9 Arodi”, 2020. – 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.

Viegls dārzs / mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša ; konsultante Dace Laiva. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 165 lpp. : ilustrācijas. – “Grāmata “Viegls dārzs” veidota pēc “LA Tematisko avīžu” un žurnāla “Padoms rokā” tematisko izdevumu materiāliem”–Titullapas otrā pusē.                 ISBN 9789934290527.

 

Daiļliteratūra

Atpile-Jugane, Ineta.  Spuornu golu šolks / Ineta Atpile-Jugane ; foto: Arita Atpile-Dona. – Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa Biļdis, 2021. – 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. – Teksts latgaliešu rakstu valodā.          ISBN 9789934883118.

Bakena, Elizabete.  Otrā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2022]. – 430 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934250514.

Bakmans, Frēdriks.  Vīrs, vārdā Ūve : romāns / Frēdriks Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Sana Romanovska. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. – 324, [1] lpp. ; 22 cm. – Oriģ. nos.: En man som heter Ove.        ISBN 9789984235073.

Bauere, Inguna.  Doroteja. Izredzētā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 350, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. – Vāka noformējumam izmantots Marčello Bačiarelli gleznotais Kurzemes hercogienes Dorotejas portrets.             ISBN 9789934099564.

Dauninga, Samanta.  Izcilības cena : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, 2022. – 445 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934250507.

Džeferisa, Dina.  Toskānas grāfiene / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga ; māksl. Red. Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 398, [1] lpp.   ISBN 9789934310072.

Facioli, Andrea.  Kalnu klusums : romāns / Andrea Facioli ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 442, [5] lpp. ; 21 cm. – (Detektīvs / Latvijas Mediji).      ISBN 9789934290510.

Grādnere, Gizela Natālija.  Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti : humora pilns skatījums uz 20.gadsimta sākumu sadzīvi / Gizela Natālija Grādnere. – Rīga : Jumava, 2022. – 189, [2] lpp.        ISBN 9789934205682.

Grimaldi, Virdžīnija.  Laiks atkal iedegt zvaigznes / Virdžīnija Grimaldi ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 286, [1] lpp.        ISBN 9789934097850.

Keplers, Lārss.  Lācars : romāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 527, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Jona Linna ; 7.grāmata). – Uz grāmatas aizmugurējā vāka uzrādīts: sērijas septītā grāmata.          ISBN 9789934310058.

Koroševskis, Arnis, 1990-.  Lielais noliedzējs : monogrāfija / Arnis Koroševskis ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā red. Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. – 534 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti. – (Es esmu… Andrejs Upīts). – Bibliogrāfija: 510.-[527.] lpp. zemsvītras piezīmēs.  ISBN 9789934595547.
Kvinna, Džūlija.  Vikonts, kurš mani mīlēja : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 383, [1] lpp. ; 23 cm. – (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 2. grāmata). – “Vikonts, kurš mani mīlēja” ir otrā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.        ISBN 9789934310331.

Linka, Šarlote.  Bez vainas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 396, [1] lpp.        ISBN 9789934096846.

Ozoliņš, Mikus.  Dzelmē : romāns / Mikus Ozoliņš ; Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 271, [1] lpp.    ISBN 9789934098215.

Perēna, Valērija.  Svaigs ūdens puķēm : romāns / Valērija Perēna ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 475, [1] lpp.        ISBN 9789934310249.

Sviklāns, Jānis.  Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 223, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2022/5 (275).   ISBN 9789934290558.

Tilaks, Dzintars.  Kaijas ligzda / Dzintars Tilaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 283, [1] lpp.          ISBN 9789934099052.

Veika, Džūlsa.  Brīvdienas Romā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, 2022. – 461 lpp.        ISBN 9789934250521.

 

Александрова, Наталья.  Дар царицы Савской : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2022. – 317 с. – (Артефакт & Детектив). – 16+.      ISBN 9785041577162.

Арсеньева, Елена.  Лукавый взор : [роман] / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо, 2022. – 446 с. – (Русская красавица). – 16+.         ISBN 9785041555047.

Бабицкий, Стасс.  Пиковый туз / Стасс Бабицкий. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [2] с. ; 21 см. – (Изобличитель. Имперский детектив). – 16+.      ISBN 9785041595104.

Гельфанд, Майя.  За закрытыми дверями : роман / Майя Гельфанд. – Москва : АСТ, 2022. – 316, [2] с. ; 21 см. – (Счастье рядом). – 16+.        ISBN 9785171459949.

Горская, Евгения.  Непоправимый брак : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2022. – 349, [1] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.        ISBN 9785041626884.

Грин, Ирина.  Синдром Фигаро : [детективный роман] / Ирина Грин. – Москва : Эксмо, 2022. – 349, [1] с. – (Переплетение чувств). – 16+.         ISBN 9785041206345.

Колычев, Владимир.  Убойное лето / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма). – 16+.       ISBN 9785041638092.

Леонов, Николай.  Смерть по расчету : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2022. – 380, [2] с. – (Черная кошка).
Содерж.: Смерть по расчету ; Монетный вор.       ISBN 9785041562878.

Михайлова, Евгения.  Окна в облаках : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. – Москва : Эксмо, 2022. – 315, [2] с. – (Детектив-событие).
Содерж.: Сардор ; Папин дочь ; Грех на душу ; Подарок ; Раздражение ; Наследство ; Нет ума – считай, калека ; Восьмой рассказ.       ISBN 9785041572518.

Мосс, Сара.  Фигуры света / Сара Мосс ; [перевод с английского Анастасии Завозовой]. – Москва : Фантом Пресс, 2022. – 443, [1] c. – 16+.        ISBN 9785864718940.

Памук, Орхан.  Музей Невинности : [роман] / Орхан Памук ; перевод с турецкого Аполлинарии Аврутиной. – Москва : Иностранка, 2021. – 606 с. – (Большой роман).        ISBN 9785389203891.

Райан, Кендалл.  До упора : [роман] / Кендалл Райан ; пер. с английского Н. Болдыревой. – Москва : АСТ, 2021. – 253, [2] c. – (Запретное желание).        ISBN 9785171354800.

Романова, Галина.  Шоу семейных секретов : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] lpp. – (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). – 16+.         ISBN 9785041626105.

Русенфельдт, Ханс.  Волчье лето : [роман] / Ханс Русенфельдт ; перевод со шведского Анастасии Шаболтас. – Москва : АСТ, 2022. – 382, [1] с. – (Триллер по-скандинавски).        ISBN 9785171374402.

Русенфельдт, Ханс.  Высшая справедливость : роман / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; пер. с шведского М. Николаевой. – Москва : АСТ, 2022. – 477, [2] с. – (Триллер по-скандинавски).         ISBN 9785171363901.

Салах, Алайна.  Не красавица / Алайна Салах. – Москва : АСТ, 2022. – 351 с. – (Сентиментальная проза: лучшее).         ISBN 9785171478209.

Трауб, Маша.  Когда мама – это ты / Маша Трауб. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [1] с.        ISBN 9785041602635.

Уайт, Карен.  Гости на Саут-Бэттери / Карен Уайт ; [перевод с английского Александра Бушуева]. – Москва : Эксмо, 2022. – 444, [1] c. – (Tradd Street ; Кн.5). – 16+. – Международный бестселлер № 1 по версии New York Times.    ISBN 9785041600075.

Уатт, Эрин.  Разрушенный дворец : [роман] / Эрин Уатт ; [пер. с англ. Е. Прокопьевой]. – Москва : АСТ, 2022. – 446, [1] с. – (Бумажная принцесса). – 18+. – Ориг. назв.: Watt, Erin. Twisted Palace, 2016. – На обл.: от автора бестселлеров “Бумажная принцесса” и “Сломленный принц”.        ISBN 9785171083106.

Хмелевская, Иоанна.  Крокодил из страны Шарлотты : [роман] / Иоанна Хмелевская ; перевод с польского С. Тулиной. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2022. – 445 с. – (Приключения пани Иоанны).         ISBN 9785907500051.

Чиж, Антон.  Мертвый шар : [роман] / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2022. – 410, [2] lpp. – (Формула преступления Антона Чижа).         ISBN 9785041622183.

ШмиттЭгнер, Изабель.  Серая Принцесса / Изабель Шмитт-Эгнер ; [перевод с немецкого Д. Лунюшкиной]. – Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. – 413, [1] с. – (Young Adult. Немецкое магическое фэнтези).          ISBN 9785041540210.