JAUNĀS GRĀMATAS 2022. GADA MAIJĀ

Nozaru literatūra Abonementā

Bole, Dace.  Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: Ing., PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. – 99 lpp. : tabulas, diagrammas. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). – Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu valodā.      ISBN 9789934543340.

Eimens, Daniels G.  Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, [2017]. – 347, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas.      ISBN 9789984869971.

Gaļas un zivju kūpināšana mājas apstākļos : kūpinātavas un kūpināšanas veidi; gaļas sadalīšana un pirmapstrāde; sālīšana un kupināšana; medījumu gaļas kūpināšana; desas, zilcgaļas, konservi; zivju kūpināšana / sastādījuši Inta Kalniņa, Jānis Leja ; mākslinieks Uldis Baltutis. – Rīga : Avots, [2022]. – 251 lpp. : il.         ISBN 9789934590108.

Paipare, Mirdza.  mūzikas terapija: metodes un tehnikas : rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem / Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.paed. Jurijs Spigins, Dr.soc.sc. Loreta Kačiušīte Skramtai ; literārā redakcija: Biruta Petre, Līga Liepiņa ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija. – Liepāja : LiePA, 2021. – 376 lpp. : tabulas.  – Bibliogrāfija: 354.-372. lpp. un zemsvītras piezīmēs.          ISBN 9789934608049.

Pērse, Laine.  Pirmspēdējais kontinents / Laine Pērse ; redaktore Rasa Lāse. – [Aizkraukles novads] : [Autorizdevums], [2021]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 445, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes. – (Iegriez pasauli! / Laine Pērse ; VI).    ISBN 9789934872457.

Turanskis, Skots.  Vecāki, emocijas, bērni : ko emocijas atklāj par jums un jūsu bērniem / Skots Turanskis, Džoanna Millere ; galv. red. Debora Borbo ; no angļu val. tulk. Antra Neilande ; redaktores: Rita Priedīte, Lelde Špickopfa un Ilze Neidere ; māksl. Linda Denisova. – [Rīga] : Amnis, [2021]. – 276 lpp. : ilustrācijas, portreti.    ISBN 9789984876245.

Смильге, Иева.  Италия со мной : увлекательное путешествие по итальянской культуре / Иева Смильге ; перевод с латышского: Рита Тур ; редактор Александр Заполь ; иллюстрации: Зане Хомка ; художественное оформление: Байба Линга-Берзиня. – [Rīga] : L’Italii, 2021. – 224 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. – Teksts krievu valodā, daļa teksta itāļu valodā.            ISBN 9789934234880.

Daiļliteratūra

Barone, Esperansa.  Sarkanais zelts : romāns / Esperansa Barone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 191, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2022/4 (274). – Ziņas par autoru: uz 2. vāka.       ISBN 9789934290343.

Bula, Rolanda.  Fantoma lieta / Rolanda Bula ; redaktores Linda Kusiņa-Šulce, Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, 2022. – 315, [2] lpp. – (Detektīvs / Latvijas Mediji).    ISBN 9789934290480.

Ērnestama, Marija.  Mīlestības pavasaris : romāns / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. –  398, [1] lpp.        ISBN 9789934290374.

Folija, Lūsija.  Apartamenti Parīzē : [romāns] / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, 2022. – 412, [1] lpp.        ISBN 9789934250484.

Judina, Dace.  Svilpotājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artūra Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; autoru redakcijā. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 265, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti. – (Laika stāsti ; sestā grāmata).           ISBN 9789934290381.

Keblere, Džekija.  Perfekts pāris : psiholoģisks trilleris / Džekija Keblere ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. – Rīga : Jumava, [2022]. – 284, [2] lpp.            ISBN 9789934205668.

Larka, Sāra.  Vinteru mājas noslēpums : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 461, [1] lpp. ; 22 cm.         ISBN 9789934097928.

Lekberga, Kamilla.  Sudraba asaras / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. – Rīga : Jumava, [2022]. – 317, [1] lpp. – Tulkots no: Silver Tears.        ISBN 9789934205620.

Masa, Viktorija.  Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 236, [3] lpp. ; 21 cm.          ISBN 9789934290282.

Moriartija, Laiena.  Āboli nekad nekrīt : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2022]. – 543 lpp. ; 21 cm.            ISBN 9789934250477.

Paļčevska, Jeļena.  Atrast viņu : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; redaktore: Alīna Belhane ; tulkojums: Zane Dātava ; māksliniece: Svetlana Bloom ; fotogrāfs: Dmitrijs Mihejevs. – [Rīga] : Autora izdevums, 2021. – 189 lpp. : ilustrācijas.      ISBN 9789934895517.

Vaita, Kārena.  Viesi no pagātnes / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Gunita Mežule. – Rīga : Kontinents, 2022. – 475 lpp. – (Tradd Street Series ; 5. grāmata). (Tredstrītas sērija ; 5.).        [5. grāmata].     ISBN 9789934250491.

Zebris, Osvalds.  Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. – 214, [2] lpp. – (Es esmu… Gunars Janovskis). – Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp.        ISBN 9789934595561.

Žuravska, Dzintra.  Svešs starp savējiem : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. – Rīga : Sol Vita, [2022]. – 183 lpp.        ISBN 9789934614064.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

Lackberg, Camilla.  Silver Tears / Camilla Lackberg ; translated from the Swedish by Ian Giles. – London : HarperCollinsPublishers, [2022]. – 330 p.    ISBN 9780008283834.

Tyce, Harriet.  Blood Orange / Harriet Tyce. – London : Wildfire, [2019]. – 326 p.        ISBN 9781472252746.

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Гёнсук, Син.  Прошу, найди маму / Син Гёнсук ; перевод с корейского языка Татьяны Залесской. – Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. – 284, [2] с.       ISBN 9785041557669.

Гранже, Жан-Кристоф.  Последняя охота : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. – 396, [2] с. – (Звезды мирового детектива). – 16+.      ISBN 9785389177765.

Грегори, Филиппа.  Рассмешить королеву : роман о Марии и Елизавете Тюдор / Филиппа Грегори ; перевод с английского Игоря Иванова. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. – 637, [2] с. – (Великие женщины в истории). – 16+. – Ориг. назв.: Gregory, Philippa. The Queen’s fool, 2004.        ISBN 9785389193567.

Еврейские народные сказки : предания, былички, рассказы, анекдоты собранные Е. С. Райзе / сост., лит. обработка, предисл., коммент. Валерия Дымшица. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2021. – 566, [1] с. : ил.         ISBN 9785890915313.

Кинг, Стивен.  Воспламеняющая : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского В. Вебера. – Москва : АСТ, 2021. – 506, [2] с. – (Темная башня).    ISBN 9785171454074.

Климова, Юлия.  Лети, птица Феникс : [роман] / Юлия Климова. – Москва : Эксмо, 2022. – 315, [2] с.       ISBN 9785041554095.

Крамер, Марина.  Мертвые хризантемы : [роман] / Марина Крамер. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [1] с. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). – 16+.        ISBN 9785041203351.

Краули, Джон.  Маленький, большой, или Парламент фейри : [роман] / Джон Краули ; перевод с английского Людмилы Бриловой, Сергея Сухарева. – Москва : Иностранка ; [Азбука], 2021. – 734 с. : ил. – (Большой роман). – 18+.        ISBN 9785389203686.

Кретова, Евгения.  Дом потерянных душ : роман / Евгения Кретова. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 349, [2] с. – (Романтический детектив).        ISBN 9785171448622.

Куин, Джулия.  Бриджертоны. Где властвует любовь : [роман] / Джулия Куин ; перевод с английского Н. Сазоновой. – Москва : АСТ, 2021. – 350, [1] с. – (Хиты экрана: Бриджертоны).       ISBN 9785171380366.

Куин, Джулия.  Бриджертоны. Герцог и я : [роман] / Джулия Куин ; перевод с английского М. Литваковой. – Москва : АСТ, [2021]. – 318, [1] с.  – (Хиты экрана: Бриджертоны). – 16+. – Oriģ. nos.: Quinn, Julia. The Duke and I.  ISBN 9785171204150.

Маклейн, Сара.  Возлюбленная герцога : роман / Сара Маклейн ; пер. с англ. И. В. Зыриной. – Москва : АСТ, 2021. – 350, [1] с. – (Очарование).    ISBN 9785171331290.

Памук, Орхан.  Имя мне – Красный : [роман] / Орхан Памук ; [пер. с турецкого Михаила Шарова]. – Москва : Иностранка ; [Азбука-Аттикус], 2021. – 606 с. – (Большой роман).- 16+.          ISBN 9785389125650.

Райли, Люсинда.  Лавандовый сад / Люсинда Райли ; пер. с англ. З. Красневской. – Москва : Эксмо, 2022. – 573, [1] с.       ISBN 9785040993468.

Савельева, Ольга.  Два сапога : книга о настоящей, невероятной и несносной любви / Ольга Савельева. – Москва : Эксмо, 2021. – 314, [1] с. : ил. – (Записки блогеров). – 16+.      ISBN 9785040948796.

Сокол, Лена.  Сердце на двоих / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2022. – 476, [1] с.        ISBN 9785041575311.

Торре, А. Р.  Последний секрет : [роман] / А. Р. Торре ; перевод с английского Анастасии Яновской. – Москва : АСТ, 2022. – 350, [1] с. – (Триллер-головоломка).        ISBN 9785171379001.

Хилл, Сьюзен.  Саквояж с мотыльками : истории о призраках / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Анны Осиповой. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. – 252, [2] с. – (Азбука-бестселлер). – 16+.      ISBN 9785389195455.

Чиж, Антон.  Смерть мужьям : [роман] / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2022. – 377, [2] с. – (Формула преступления Антона Чижа). – 16+.   ISBN 9785041621919.

Эдвардссон, Маттиас.  Не самые хорошие соседи : роман / Маттиас Эдвардссон ; перевод со шведского Аси Лавруши. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. – 412, [2] с. – Ориг. назв.: Edvardsson, Mattias. Goda Grannar.      ISBN 9785389193147.