Jaunās grāmatas 2023. gadā decembrī

Nozaru literatūra Abonementā

Ceipe, Kārlis.  Čekas šofera atmiņas / Kārlis Ceipe ; sastādītājs Gundars Ceipe ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; māksliniece Anna Ceipe ; maketētāja Ilze Stikāne. – [Rīga] : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2023. – 191 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas. – Rādītājs: [183.]-188. lpp. – Saturā:  Ceipe. Latvietis / Gundars Ceipe. Kārļa Ceipes atmiņas: avots, konteksts un mācības / Jānis Šiliņš. Vairāk politiķa, ne vēsturnieka ievads / Andrejs Panteļejevs.       ISBN 9789934839924.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Trešais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2023. – 879 lpp. : portreti. – Bibliogrāfija: 770.-817. lpp. – Ziņas par autoriem: 18.-21. lpp.   ISBN 9789934621062.

Vainijs, Viljams.  Dvīņi : valdzinājums un noslēpumi / Viljams Vainijs ; Džordža Vainija priekšvārds ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 223 lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 220. lpp. – Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.          ISBN 9789984239576.

Zimmels, Georgs.  Pilsēta un sieviete / Georgs Zimmels ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. – Rīga : Neputns, [2023]. – 188, [1] lpp. – Personu rādītājs: 164.-165. lpp. – Saturā : Zimmels šaipusē / Igors Šuvajevs. Neapole / Valters Benjamins, Asja Lācis.    ISBN 9789934601583.

Гукова, Елена.  Варежки. Вяжем спицами и крючком : 10 лучших техник : жаккард, интарсия, бриошь, араны, фриформ и другие / Елена Гукова. – Москва : Контэнт, 2018. – 48 с. : ил.         ISBN 9785919069102.

Daiļliteratūra

 Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis : visādības kopā sapulcinājis Ēriks Hānbergs un Ziedoņa muzejs / sakārtotāji: Ēriks Hānbergs un Ziedoņa muzejs ; redaktore Gundega Blumberga ; ilustrācijas Vilipsōns. – Rīga : Imanta Ziedoņa fonds Viegli, 2023. – 247 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934913129.

Dors, Entonijs.  Putnu pilsēta mākoņos : romāns / Entonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; Lailas Ditas Deksnes un Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga ; maketētāja Irēna Kivliņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 623, [1] lpp.        ISBN 9789934318849.

Ērvina, Sofija.  Bagātnieka medību rokasgrāmata lēdijai : romāns / Sofija Ērvina ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 318, [1] lpp.        ISBN 9789934316340.

Gārmesa, Bonija.  Ķīmijas stundas / Bonija Gārmesa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 443, [1] lpp.      ISBN 9789934319112.

Gramonte, Nina de.  Agatas Kristi mistērija : romāns / Nina de Gramonte ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Daina Vīķele. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 405, [1] lpp.        ISBN 9789934292507.

Harana, Maeva.  Vasarlaiks : romāns / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 415 lpp.        ISBN 9789934251023.

Henrija, Emīlija.  Pludmales romāns / Emīlija Henrija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Austra Pudāne. – Rīga : Prometejs, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 317, [3] lpp. – (Evita).        ISBN 9789934553523.

Herberts, Frenks.  Kāpa : romāns / Frenks Herberts ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. – Rīga : Prometejs, [2022]. – 685, [1] lpp.        ISBN 9789934553462.

Kvinna, Džūlija.  Seram Filipam – ar mīlestību : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Stūre ; redaktore Ilona Ancāne ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 334, [1] lpp. – (Bridžertoni ; [5. grāmata]).        ISBN 9789934321047.

Janovskis, Gunars.  Kaijas kliedz vētru : [romāns] / Gunars Janovskis ; atbildīgā redaktore Liene Zundure. – Rīga : Jumava, 2023. – 350, [1] lpp.      SBN 9789934206573.

Joņevs, Jānis.  Pazudis : meklējumi un komentāri / Jānis Joņevs ; literārais redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: Mareks Hofmanis ; tulkoja: Aiga Šemeta, Arvis Viguls, Harijs Egliens [un vēl 2 tulkotāji]. – Rīga : Neputns, [2023]. – 221, [2] lpp.     ISBN 9789934601682.

Kārsone, Džena.  Ugunsšķīlēji : [romāns] / Džena Kārsone ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 286, [2] lpp. – Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.      ISBN 9789984239705.

Kostello, Metjū.  Čeringemas mistērijas. Sniega aklums  : romāni / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. –  380, [3] lpp. – (Detektīvs / Latvijas Mediji). (Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss). – Trīs romāni vienā grāmatā. –  Saturs: Slepkavība mēnesnīcā ; Sniega aklums ; Spēle uz dzīvību un nāvi.         ISBN 9789934292514.

Robertsa, Nora.  Mantotais lāsts : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 507, [1] lpp. – (Zudušās līgavas / Nora Robertsa ; 1).

         [1. grāmata].         ISBN 9789934251030.

Roke, Juns Kore.  Dzelme : trilleris / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 412, [3] lpp.        ISBN 9789934292590.

Smirnofa, Kārina.  Meitene jūras ērgļa nagos : romāns / Kārina Smirnofa ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Meija ; redaktore Elīna Vēja ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 430, [2] lpp. – (Millennium ; 7. grāmata).        ISBN 9789934321542.

Šmite, Linda.  Visu brāļu sieva : romāns / Linda Šmite ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2023/11 (293).        ISBN 9789934292576.

Tālers, Guntis.  Sestdienas kungs : romāns / Guntis Tālers ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 544, [2] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934317132.

Vaita, Kārena.  Māja Pritēnijstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 475, [1] lpp.          ISBN 9789934250064.

Volša, Ketrina.  Iemīlēties Ziemassvētkos / Ketrina Volša ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Eva Škenderska ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 382 lpp.        ISBN 9789934292347.

Žarre, Marina.  Tālie tēvi / Marina Žarre ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā konsultante Inga Karlsberga ; mākslinieks Aigars Ozoliņš ; pēcvārds: Margarita Karbonāro. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. – 221, [2] lpp.        ISBN 9789984239538.

Žuano, Anna Sofija.  Deja, mīla, Parīze / Anna Sofija Žuano ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 318, [1] lpp. ISBN 9789934292538.

 

Александрова, Наталья.  Ключ от страха : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2023. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт). – 16+.
ISBN 9785171537135.

Андреева, Наталья.  Шампанское было лишним : [роман] / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Жанры, 2023. – 318, [1] с. – (Петровские и Снегин). (Бестселлеры Натальи Андреевой). – 16+.        ISBN 9785171575656.

Вечная, Ольга.  Доверься : [роман] / Ольга Вечная. – Москва : Эксмо, 2023. – 349 с. ; 21 см. – [18+].          ISBN 9785041634315.

Данилова, Анна.  Назначаю тебя палачом : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [2] с. – (Женя Бронникова). (Психологический детектив). – 16+.   ISBN 9785041861315.

Доктор Иваныч.  Новые байки старого психиатра / Доктор Иваныч. – Москва : АСТ, 2023. – 446, [1] с. – (Звезда соцсети).         ISBN 9785171564872.

Ефимова, Юлия.  До встречи в следующей жизни : [роман] / Юлия Ефимова. – Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2023. – 316, [1] с. – (Лирический детектив). – 16+.        ISBN 9785171563400.

Индридасон, Арнальд.  Девочка у моста : [роман] / Арнальд Индридасон ; перевод с исландского Вадима Грушевского. – Москва : АСТ, 2023. – 445, [1] с. – (Триллер по-скандинавски). – 18+.        ISBN 9785171486310.

Кейли, Лора.  Ловушка памяти / Лора Кейли. – Москва : Эксмо, 2023. – 346, [3] с.        ISBN 9785041813666.

Колычев, Владимир.  Свинцовый бриз / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2023. – 285, [1] с. – (Роковой соблазн).        ISBN 9785041802677.

Кретова, Евгения.  Красавец для Чудовища : [роман] / Евгения Кретова. – Москва : АСТ, 2023. – 285, [1] с. : ил. – (Романтический детектив). – 16+.          ISBN 9785171570064.

Леви, Марк.  Ноа : роман / Марк Леви ; перевод с французского Екатерины Черезовой. – Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2023. – 366, [1] с. : ил. – 18+.    ISBN 9785389220058.

Малышева, Анна.  Трудно допросить собственную душу : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2023. – 477, [1] с. – (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).     ISBN 9785171570521.

Маринина, Александра.  Дебютная постановка / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2023. – 348, [1] с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). – 16+.
Том 1.     ISBN 9785041689346.

Маринина, Александра.  Дебютная постановка / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2023. – 509, [1] с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). – 16+.
Том 2.     ISBN 9785041866532.

Мартова, Людмила.  Танец кружевных балерин : [детективный роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – (Желание женщины). (Кружева судьбы Снежаны Машковской). – 16+.         ISBN 9785041865597.

Нестерова, Наталья.  Избранник Евы : [повесть, рассказы] / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2023. – 221, [2] c. – (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой). – 16+. –  Содерж.: Избранник Евы : повесть ; Лотерея ; Объявление в газете ; Позвони мне, позвони! ; Зефир в шоколаде ; Ни сном ни духом ; Конкурс комплиментов ; Переходный возраст; Сарафанное радио.        ISBN 9785171585488.

Островская, Екатерина.  Все, что вы хотели знать о смерти : [роман] / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.        ISBN 9785041865757.

Романова, Галина.  Забавы мертвых душ : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – (Метод женщины. Детективы Галины Романовой). – 16+.        ISBN 9785041812683.

Романова, Марьяна.  Остров Смертушкин : [роман] / Марьяна Романова. – Москва : АСТ, 2023. – 318, [1] с.         ISBN 9785171360214.

Самарский, Михаил.  Убей меня, когда разлюбишь… : [роман] / Михаил Самарский. – Москва : АСТ, 2023. – 542, [1] c. – (Романы Михаила Самарского).    ISBN 9785171521059.

Сокол, Лена.  Очень плохой профессор / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2023. – 349, [1] с. – 18+.        ISBN 9785041876623.

Тоцка, Тала.  Забудь меня, Эй! : [роман] / Тала Тоцка. – Москва : АСТ, 2023. – 381, [1] с.        ISBN 9785171559472.

Урманцев, Максим.  Кто играет в кости со Вселенной? / Максим Урманцев. – Москва : Эксмо, 2023. – 526, [1] с.      ISBN 9785907573154.

Цыпкин, Александр.  БеспринцЫпный Славик : как все было на самом деле : [сборник] / Александр Цыпкин. – Москва : АСТ, 2023. – 251, [1] с. – (Кино).        ISBN 9785171362911.

Jaunumi Lasītavā

Administratīvā procesa tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Jānis Kārkliņš, Dr.iur. Gatis Litvins ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2023. – 443 lpp. : shēmas. – Bibliogrāfija: 413.-441. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 373.-412. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.      ISBN 9789934508981.

Danovskis, Edvīns.  Administratīvās tiesības : raksti / Edvīns Danovskis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. – 528 lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, publikāciju saraksts: 518.-524. lpp.        ISBN 9789934621024.

Kalniņš, Erlens.  Privāttiesību teorija un prakse : rakstu krājums / Erlens Kalniņš. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2023. – 430 lpp. – Bibliogrāfija: 394.-430. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Grāmatā apkopoti autora raksti privāttiesībās, kas publicēti laikā no 2011. gada maija līdz 2022. gada aprīlim.

          Otrā grāmata.      ISBN 9789934621055.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Trešais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2023. – 879 lpp. : portreti. – Bibliogrāfija: 770.-817. lpp. – Ziņas par autoriem: 18.-21. lpp.      ISBN 9789934621062.