JAUNĀS GRĀMATAS 2023. GADA FEBRUĀRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, [2022]. – 463 lpp.  – Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605.

Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. – [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2022. – 424 lpp. : ilustrācijas. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Gribam būt ģimene / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātniece, Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina ; Mammamuntetiem.lv. – [Rīga] : Roche Latvija, 2021. – 69 lpp.

Keniga, Džoana.  Muzikālais mazulis : mūzikas nenovērtējamā loma veselu, laimīgu un piepildītu bērnu audzināšanā / Džoana Keniga ; no angļu valodas tulkojusi Māra Ulme ; [ilustrācijas]: Julie Menuet Le Her ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; mūzikas teorijas konsultante Agnese Abramāne. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 223 lpp. : ilustrācijas, notis ; Bibliogrāfija: [205.]-217. lpp. un rādītājs: [219.]-223. lpp.   ISBN 9789934291579.

Klišāns, Valdis.  Pieauguša puikas atmiņu klade : Padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; grāmatas dizaina un vāka autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – [189, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. – Bibliogrāfija: [191.] lpp.     ISBN 9789934310744.

Okvela-Smita, Sāra.  Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu : rokasgrāmata astoņu līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, tulkojums latviešu valodā. – [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. – 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.      ISBN 9789934914218.

Riekstiņš, Jānis.  Latvijas attīrīšana no “pretpadomju elementiem” 1944.-1953 : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. – Pirmais izdevums. – Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2021. – 224 lpp. : faksimili, tabulas ;  ISBN 9789934836343.

Ruks, Māris.  Piebūrums-19 : intīmi, globāli, nāvējoši / Māris Ruks. – Rīga : Antava, [2022]. – 335 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. – Bibliogrāfija: 330.-332. lpp.        ISBN 9789934898730.

Štāla, Stefānija.  Ikviens spēj veidot attiecības : zelta vidusceļš starp tuvību un brīvību / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. – [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. – 285 lpp. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: [283.]-285. lpp. – Tulkots no vācu valodas.      ISBN 9789934914201.

Zlidnis, Kaspars.  Spēka grāmata II : apziņas brīvība / Kaspars Zlidnis ; teksta redaktore: Santa Raita ; grāmatas dizains: Diāna Urtāne-Zlidne ; fotogrāfs: Druvo. – [Rīga] : Autora izdevums, [2022]. – 288 lpp. : ilustrācijas.                ISBN 9789934237676.

Марианис, Анна.  Ванга. Огненная Библия. Тайна последних пророчеств : [16+] / Анна Марианис. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Эксмо, 2022. – 332, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Великие посвященные).         ISBN 9785041671419.

Набокова, Ника.  Вакцина от одиночества : истории, вправляющие мозги : полная версия / Ника Набокова. – Москва : АСТ, 2022. – 197, [1] с. – (#Psychology#KnowHow).       ISBN 9785171369293.

Никонов, Владимир.  Иконописец Гавриил Ефимович Фролов : иконописцы Фроловы и формирование иконного собрания Режицкой Кладбищенской старообрядческой общины / Владимир Никонов, Мари-Лийс Паавер, Григорий Поташенко ; редактор Надежда Морозова ; английский текст: Лана Колдуэлл ; латышский текст: Вия Утане ; оформление и дизайн: Илона Епифанова. – Резекне : Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2022. – 218 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni. – Bibliogrāfija: 147.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts krievu valodā, kopsavilkumi arī latviešu un angļu valodā. – Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.  ISBN 9789934235047.

Риекстиньш, Янис.  Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 1940-1991 гг. : сборник документов / Янис Риекстиньш ; переводчик на русский: Татьяна Слободчикова ; [введение]: Артис Пабрикс ; послесловие: Рута Паздере. – Рига : Министерство юстиции ЛР, 2022. – 176 lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Tulkots no latviešu valodas.       ISBN 9789934836381.

 

Daiļliteratūra

Kinnunens, Tommi.  Nožēlu neizteica : ceļa romāns / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934313462.

Melcers, Breds.  Bēgšanas meistars : romāns / Breds Melcers ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 478 lpp.    ISBN 9789934250705.

Prestons,  Duglass.  Ledus robeža / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 495, [1] lpp.        ISBN 9789934311581.

Tālers, Guntis.  Grēksūdzes noslēpums / Guntis Tālers ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Nataljas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 223, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 1 (283).        ISBN 9789934291524.

Tālers, Guntis.  Monstra rotaļu laukums : romāns / Guntis Tālers ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 380, [2] lpp. : ilustrācijas, plāni. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934313974.

Vaita, Kārena.  Antikvariāts Rojālstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 478 lpp.  ISBN 9789934250743.

Vaita, Keita.  Leikdžordžas slepkava / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 398 lpp.     ISBN 9789934250750.

Zandberga,  Evija. Rubīna lapsas medības / Evija Zandberga, Dace Znotiņa ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. –  509, [1] lpp.         ISBN 9789934313400.

Александрова, Наталья.  Исчезнувший рог Минотавра : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2023. – 318 с. – (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041716622.

Горский, Александр.  Город псов : роман / Александр Горский. – Москва : Центрполиграф, 2022. – 414, [1] с. – (Современный русский детектив).        ISBN 9785227096258.

Донцова, Дарья.  Дед Яга и его дети : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2022. – 314, [2] с. – (Иронический детектив). (Любимица фортуны Степанида Козлова).        ISBN 9785041651473.

Дорош, Елена.  Антикварная история : роман / Елена Дорош. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [1] с. – (Вечерний детектив). – 16+.          ISBN 9785041683542.

Князева, Анна.  Последний день лета : роман / Анна и Ксения Князевы. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. ; 21 см. – (Таинственный детектив Анны Князевой). – 16+.          ISBN 9785041623005.

Колочкова, Вера.  Не пей вина, Гертруда : роман / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). – 16+.        ISBN 9785041722838.

Колычев, Владимир.  Любовь на мушке : [роман] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2022. – 284, [1] с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041689735.

Лавринович, Ася.  Самая белая ночь / Ася Лавринович. – Москва : Эксмо ; Like Book, 2022. – 315, [2] с. – 16+.      ISBN 9785041652937.

Лавряшина, Юлия.  Взгляд со дна : [роман] / Юлия Лавряшина. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [2] с. – (Тень Логова).       ISBN 9785041617899.

Макманус, Карен М.  Вы станете моей смертью : роман / Карен М. Макманус ; перевод с английского М. Юнусовой. – Москва : АСТ, 2022. – 318, [1] c. – (Neoclassic: расследование). – 16+.       ISBN 9785171462932.

Маррс, Джон.  Последняя жертва : [роман] / Джон Маррс ; перевод с английского М. В. Смирновой. – Москва : Эксмо, 2022. – 349, [1] c. – (Альфа-Триллер). – 16+.     ISBN 9785041670245.

Мартова, Людмила.  След на весеннем снегу : [детективный роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – (Желание женщины). – 16+.   ISBN 9785041721381.

Михалкова, Елена.  Перо бумажной птицы : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2023. – 382, [1] с. – 16+.         ISBN 9785171468163.

Омер, Майк.  Дом страха : [роман] / Майк Омер ; перевод с английского A. Лисочкина. – Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. – 380, [2] с. – (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). – 16+.          ISBN 9785041666750.

Скотт, Эмма.  Частица твоего сердца / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Каштановой. – Москва : Эксмо, 2022. – 602, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).         ISBN 9785041619886.

Терентьева, Наталия.  Птица, летящая к небу [Текст] : [роман] / Наталия Терентьева. – Москва : АСТ, 2022. – 317, [1] с. – (Золотые небеса).         ISBN 9785171511944.

Чиж, Антон.  Не верь зеркалам / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2022. – 380, [1] с. – (Антон Чиж: авантюрно-приключенческий детектив о Варваре Ванзаровой). – 16+.        ISBN 9785041639631.

 

Jaunumi Lasītavā

Ilža (mūzikas grupa).  Kuodeļ man nadzeivuot [skaņu ieraksts]. – Rīga : Lauska, 2017. – 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([9] lpp. : il. ; 12 cm). – Piel. dziesmu teksti.
Nadūd, Dīvs! ; Jtuo ola nadzerit ; Guli, guli, leidaceņa! ; Kuodeļ man nadzeivuot ; Kaļvucīma poļka ; Kuopu, kuopu kolnā ; As, karā aizīdams ; Pa kam var pazeit? ; Ūgas, ūgas, rīksti, rīksti ; Tiešam guoju upis molu ; Šis viejeņš pyute ; Dzāruojs as puiseits ; Čiri viri, čirgukene! ; Ceiruleiti, mozputneņ ; Dīveņš beja, Dīvs palyka ; Doncoj gosti.

Ludzas apriņķa skolu albūms 1937 : [fotoalbūms] / foto J. Staņko. – Rīga : J. Staņko, 1937. – [19] nenumurētas lapas : fotogrāfijas.

Nagla, Inta.  Kad debesis smejas … : [dzejas krājums] / Inta Nagla ; vāka noformējums: Aija Pastare. – [Rīga] : Autorizdevums, 2022. – 223, [8] lpp. : il.      ISBN 9789934596261.

Sebre, Sandra. Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Anika Miltuze ; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 639 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 535.-[615.] lpp., personu rādītājs: 617.-622. lpp. un priekšmetu rādītājs: 623.-637. lpp. –  Ziņas par autorēm: 638.-639. lpp.     ISBN 9789934311048.