JAUNĀS GRĀMATAS 2023. GADA JŪNIJĀ

 

Nozaru literatūra Abonementā

Ābeltiņa, Marija.  Profesionālā izdegšana : pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un dzīvesprieku / Marija Ābeltiņa ; vāka, dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 258, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas.         ISBN 9789934316807.

Bērziņa, Maija.  Piestājot Indijā / Maija Bērziņa ; redaktore Vita Aišpure ; recenzents Valdis Svirskis ; māksliniece Gunta Brakovska ; maketētāja Anete Utināne. – Rīga : Madris, [2023]. – 253, [3] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. – Bibliogrāfija: [254.] lpp.        ISBN 9789984318806.

Džobsons, Roberts.  Prinča Filipa gadsimts : Edinburgas hercoga aizraujošā dzīve, 1921-2021 / Roberts Džobsons ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Zaķe ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums, makets. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 423 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934291760.

Džounss, Alekss.  Lielais restarts : populārākās sazvērestību teorijas par jauno pasaules kārtību / Alekss Džounss ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. – [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. – 253, [1] lpp. – Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.        ISBN 9789934576454.

Hansens, Anderss.  Smadzeņu spēks : kā kustības un treniņi stiprina tavas smadzenes / Anderss Hansens ; no angļu valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 242.-[248.] lpp. un rādītājs: 249.-[254.] lpp.        ISBN 9789934315541.

Hejlskovs-Elvēns, Bū.  Rīkojies! Izvērtē! Maini! : mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes / Bū Hejlskovs-Elvēns, Anna Šēlunda ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Meija ; zinātniskās konsultantes: Dace Visnola, Ilze Lielpētere ; literārā redaktore Dace Romanovska ; grafiskais un mākslinieciskais noformējums: Liega Krūklīte, Airi Iliste, Maria Svedberga, Jānis Pavlovskis ; atbildīgie par izdevumu: Liāna Velka, Ivars Velks. – [Rīga] : Velku biedrība, [2020]. –  245 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. – Bibliogrāfija: 227.-239. lpp. un rādītājs. – Tulkots no zviedru valodas.         ISBN 9789934827822.

Lipša, Ineta.  Viena. Grozāmo sarakstu slazdā: sieviešu politiskā vēsture Latvijā 1922-1934 / Ineta Lipša ; redaktore Ieva Kalniņa ; tulkotāja Marianna Zvaigzne ; dizainers Aleksejs Muraško. – Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2022]. – 375 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 345.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Rādītājs: 354.-363. lpp.       ISBN 9789934615016.

Olimpisko spēļu talismani : biļetens / sastādītāja Antra Gulbe ; redaktors Andris Dzenis ; skaitāmpantu autore Jana Kolbina-Birzniece. – Rīga : Latvijas Olimpiskā akadēmija, 2022. – 32 lpp. : ilustrācijas. 

Rancevs, Oskars.  Šizofrēnija iesācējiem / Oskars Rancevs. – [Rīga] : Avots, [2023]. – 224 lpp.
ISBN 9789934590528.

Zariņa, Vita.  Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi / Vita Zariņa ; literārā redaktore Rita Cielēna. – Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2022. – 88 lpp. : tabulas. – (Bilances bibliotēka). – Bibliogrāfija: [76.]-77. lpp.        ISBN 9789984896335.

Уолкер, Мэттью.  Зачем мы спим : новая наука о сне и сновидениях / Мэттью Уолкер ; перевод с английского В. М. Феоклистовой. – Москва : КоЛибри, 2022. – 477, [1] с.
ISBN 9785389136663.

Цискаридзе, Николай.  Мой театр / Николай Цискаридзе ; автор идеи и литературного текста Ирина Дешкова. – Москва : АСТ, 2022. – 508, [3] с. : портр., фотографии. – Именной указатель: с. 498 – 508.
Кн. 1.  ISBN 9785171461324.

Шишонин, Александр.  Медицина здоровья против медицины болезней : другой путь / Александр Шишонин. – Москва : АСТ, 2023. – 287 с. : ил. – (Доктор Блогер).
ISBN 9785171140878. 

Daiļliteratūra

Adlers-Olsens, Jusi.  Nātrija hlorīds : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 431, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs). (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; devītā grāmata).
ISBN 9789934314582.

Aksats, Federiko.  Amnēzija / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Mārīte Gulbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 367, [1] lpp.        ISBN 9789934312120.

Auziņš, Arnolds.  Hameleons : romāns / Arnolds Auziņš. – Rīga : Jumava, [2023]. – 190, [1] lpp.      ISBN 9789934206313.

Danelija, Georgijs.  Pasažieris bez biļetes : īsmetrāžas stāsti iz kinorežisora dzīves / Georgijы Danelija ; [no krievu] valodas tulkojis Gundars Āboliņš ; māksliniece Kristīne Jurjāne. – [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2023. – 414, [1] lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789934895746.

Daudziņa, Zane.  Mans kara gads / Zane Daudziņa ; autores vāka zīmējums ; zīmējumu un priekšvārda autors Vilis Daudziņš ; grāmatas un vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 175, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934317194.

Einfelds, Jānis.  Ševronas strūklaka : novele / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. – 132, [1] lpp.        ISBN 9789934595837.

Gortners, K. V.  Tjūdoru atriebība : [romāns] / K.V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 391, [2] lpp.        ISBN 9789934250873.

Grīnbergs, Andris.  Gandrīz nepieklājīgi jautājumi / Andris Grīnbergs ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; vāka dizains, maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 190, [1] lpp. : ilustrācijas.           ISBN 9789934291838.

Makaloka, Eimija.  Bez elpas : romāns / Eimija Makaloka ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 458 lpp.        ISBN 9789934250866.

Noihausa, Nele.  Mūžīgā draudzībā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 477, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934313813.

Odrēna, Ešlija.  Krustojums : psiholoģiskās spriedzes romāns / Ešlija Odrēna ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 374, [1] lpp.        ISBN 9789934291722.

Rīsa, Džoana.  Īstās laimes noslēpums : romāns / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 505, [2] lpp. –  Romānā darbojas lasītājiem jau zināmās varones, kas iepazītas grāmatās “Laimes ķērāja” un “Sapņotāja Parīzē”.          ISBN 9789934250842.

Trimalniece, Ieva.  Mīlestība pasaulē staro / Ieva Trimalniece. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. – 218 lpp. – “Mīlestība. Tā ir bijusi un būs pasaulē un debesīs. Acīs un sirds pašā vidiņā. Tā ir bijusi un būs zemes katrā šūnā, katrā lietus lāsē. Katrā saules pieskārienā zemes vaigam un cilvēka dvēselei. Mīlestība ir šīs pasaules sāls…” (Ieva Trimalniece).
ISBN 9789934300240.

Tvila, Karīna.  Tas ir tikai cilvēciski : romāns / Karīna Tvila ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; Aigara Ozoliņa mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 270, [2] lpp.        ISBN 9789984239514.

Venters, Egīls.  Lūnas impērijas hronika / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Sarmītes Māliņas vāka noformējums. – [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. – 135 lpp.        ISBN 9789934233838.

Vīķelis, Gunārs.  Paslēpes / Gunārs Vīķelis ; redaktore Linda Kusiņa-Šulce. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 191, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 5 (287).       ISBN 9789934291920.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Motocikls / Imants Ziedonis. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 102, [1] lpp.          ISBN 9789934316616.

Александрова, Наталья.  Кольцо княжны Таракановой : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2023. – 318 с. – (Артефакт & Детектив).
ISBN 9785041792138.

Бакшеев, Сергей.  Человек без тени / Сергей Бакшеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с.        ISBN 9785041754693.

Беверли, Джо.  Черный маркиз : роман / Джо Беверли ; перевод с английского В. Матвеева. – Москва : АСТ, 2022. – 318, [1] с.  – (Очарование).   ISBN 9785171366018. 

Брэдбери, Рэй.  Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Арама Оганяна. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Всемирная литература (с картинкой).
ISBN 9785041165079.

Вербер, Бернар.  Планета кошек : [роман] / Бернар Вербер ; [перевод с французского Аркадия Кабалкина]. – Москва : Эксмо, 2022. – 381, [1] с. – (Бесконечная Вселенная Бернара Вербера). – Заключителный роман одного из самых популярных циклов Бернара Вербера. – 16+.    ISBN 9785041227494.

Володарская, Ольга.  Жена Синей Бороды : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – (Никаких запретных тем). – 16+.    ISBN 9785041801915.

Голыбина, Ирина.  Маэстро : роман / Ирина Голыбина. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [2] с. – 16+.         ISBN 9785041693985.

Горская, Евгения.  За пеленой лжи : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [2] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.       ISBN 9785041790233.

Донцова, Дарья.  Курятник в пентхаусе : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2022. – 316 с. – (Иронический детектив).        ISBN 9785041715366.

Дорош, Елена.  Брошь с черным опалом / Елена Дорош. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. – (Вечерний детектив).        ISBN 9785041636937.

Ефимова, Юлия.  Пока Медведица на небе : [роман] / Юлия Ефимова. – Москва : АСТ, 2022. – 316, [1] с. – (Лирический детектив). – 16+.          ISBN 9785171480301.

Кейн, Бен.  Забытый легион : [исторический роман] / Бен Кейн ; перевод с английского Андрея Гришина. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. – 541, [1] с. – (The Big Book. Исторический роман).       ISBN 9785389204119.

Колычев, Владимир.  Соленый волк / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2023. – 285, [1] с. – (Лучшая криминальная драма).        ISBN 9785041756178.

Корсакова, Татьяна.  Светочи тьмы : [роман] / Татьяна Корсакова. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. : ил. – (Стражевая башня). – 16+.     ISBN 9785041740719.

Кретова, Евгения.  Макошин скит : [роман] / Евгения Кретова. – Москва : АСТ, 2022. – 284, [3] lpp. – (Романтический детектив).          ISBN 9785171479862.

Леонов, Николай.  Артефакт с темным прошлым / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 380, [2] с. – (Черная кошка). –  Содерж.: Артефакт с темным прошлым ; Сумасшедший день.         ISBN 9785041757069. 

Литвинова, Анна.  Смерть за добрые дела : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с.          ISBN 9785041756901.

Омер, Майк.  Гибельное влияние : [роман] / Майк Омер ; перевод с английского Ю. А. Распутиной. – Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. – 412, [1] с.        ISBN 9785041708535.

Орлова, Настя.  Выбираю тебя : [роман] / Настя Орлова. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – 16+.        ISBN 9785041766443.

Посняков, Андрей.  Тайна синих озер / Андрей Посняков. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – (Детектив-ностальгия).        ISBN 9785041758578.

Сокол, Лена.  Разрешите влюбиться : [роман] / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2023. – 477, [1] с. – (Авторская серия Лены Сокол).           ISBN 9785041731373. 

Тоцка, Тала.  Жестокая свадьба : роман / Тала Тоцка. – Москва : АСТ, 2023. – 414, [1] с. ; 21 см. – (Только любовь). – 16+.        ISBN 9785171535438.