JAUNĀS GRĀMATAS 2023. GADA MAIJĀ

Nozaru literatūra Abonementā

Fausta, Keitija.  Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. – [Rīga] : Asociācija “Ģimene”, [2023]. – 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934238178.

Lapsa, L.  Valstsgribis / L. Lapsa, K. Bormane ; grāmatas vāks: Tereza Kolaříková. – Rīga : Apgāds Mantojums, [2023]. – 391 lpp. : faksimili, ilustrācijas.        ISBN 9789984823546.

Odiņa, Aija.  Priekškaru paceļot : mani atmiņu stāsti / Aija Odiņa ; literārā redaktore Ilze Antēna ; vāka mākslinieks Armands Dišers ; galvenais redaktors Artis Ērglis. – Rīga : Apgāds “Zelta grauds”, 2022. – 252, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.   ISBN 9789934914102.

Šišoņins, Aleksandrs.  Veselības medicīna pret slimību medicīnu : cits ceļš : kā atbrīvoties no hipertonijas, diabēta un aterosklerozes / Aleksandrs Šišoņins ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Boge ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 287, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. – Grāmatas pielikumā: vingrojumu komplekss mugurkaula kakla daļai. – Terminu skaidrojums: 278.-[285.] lpp.     ISBN 9789934313288.

Сигел, Дэниэл Дж.  Хорошие родители дают детям корни и крылья : 4 условия воспитания самостоятельного ребенка / Дэниел Дж. Сигел, Тина П. Брайсон ; [перевод с английского К.А. Савельева]. – Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. – 266 с. : ил. – (Психология. Искусство быть родителем).        ISBN 9785041179069.

Jaunumi Lasītavā

Kriminālprocesa likums. – Rīga : AFS, 2023. – 435, [1] lpp. ; 20 cm.

        Saturs: Kriminālprocesā iesaistītās personas ; Pierādījumi un izmeklēšanas darbības ; Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas ; Speciālā procesuālā aizsardzība ; Procesuālie termiņi un dokumenti ; Mantiskie jautājumi kriminālprocesā ; Pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība krimināllietās ; Pirmstiesas kriminālprocess ; Tiesvedības vispārīgie noteikumi ; Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā ; Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā un kasācijas instances tiesā ; kriminālprocesa īpatnības atsevišķu kategoriju lietās ; Nolēmumu stāšanās spēkā un ar nolēmumiem saistīto jautājumu izskatīšana ; Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana ; Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā ; Izdošana ; Kriminālprocesa pārņemšana ; Ārvalsts spriedumu atzīšana un sodu izpildīšana ; Latvijā piespriestu soda izpildīšanas ārvalstīs ; Palīdzība procesuālo darbību veikšanā ; Atsevišķi starptautiskās sadarbības jautājumi.          ISBN 9789984889764.

 

Daiļļiteratūra

Baha, Tabea.  Zīda villa : [romāns] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 303, [1] lpp.  ISBN 9789934312748.

Bārnsa, Dženifera Linna.  Mantojuma cena / Dženifera Linna Bārnsa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 357, [1] lpp. – (Mantojuma spēles / Dženifera Linna Bārnsa ; [2. grāmata]).        ISBN 9789934291319.

Deiva, Laura.  Sargā viņu! : romāns / Laura Deiva ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 395 lpp.        ISBN 9789934250828.

Džasi, Jā.  Mājupiešana : romāns / Jā Džasi ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Santa Raciņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].  – 350, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 22 cm.        ISBN 9789934311376.

Jahina, Guzela.  Zuleiha atver acis : romāns / Guzela Jahina ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Elīna Vēja ; vāka dizains: Natālija Kugajevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 414, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934314537.

Lācītis, Vilis.  Oxforda. Ar skatu uz Universitāti / Vilis Lācītis ; redaktors Kaspars Zalāns ; Ilvas Kalnbērzas vāka dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. – 186, [3] lpp.        ISBN 9789934595790.

Līdums, Gatis.  Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi : ciešanu breviārs / Gatis Līdums ; redaktore Jana Boikova ; vāka dizaina autors Artūrs Bērziņš. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 95, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 94.-[96.] lpp.        ISBN 9789934314735.

Migla-Streiča, Maija.  Sapnis par sargeņģeli : stāsti / Maija Migla-Streiča ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Aigara Truhina vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 222, [2] lpp.        ISBN 9789934314711.

Robertsa, Nora.  Es paņemšu visu… : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, 2023. – 541 lpp.     ISBN 9789934250835.

Stepēna, Maija.  Likteņa iezīmētie / Maija Stepēna ; atbildīgais redaktors Miks Niedra ; vāka grafiskais noformējums: Linda Jurķe ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, [2023]. – 191 lpp.        ISBN 9789934206269.

Strautniece, Sanita.  Apreibinātie : romāns / Sanita Strautniece ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023 – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2023/4 (286). – Bibliogrāfija: [204.] lpp.        ISBN 9789934291807.

Šepa, Emēlija.  Deviņas dzīvības : romāns / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 439 lpp. – (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934291708.

Šepflina, Gertraude.  Vētras otrajā pusē : romāns / Gertraude Šepflina ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. – Rīga : Jumava, 2023. – 439 lpp.     ISBN 9789934206283.

Trusoni, Daniela.  Mīklu valdnieks : romāns / Daniela Trusoni ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 475 lpp.       ISBN 9789934250859.

Veide, Ingūna.  Atbalss : patiess stāsts par to, kā pārvarēt bailes, sastapt sevi un atrast prieku / Ingūna Veide ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 320, [2] lpp.      ISBN 9789934315626.

Vilde, Māra.  Tā notiek tikai Gruzijā / Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums. – [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. – 151, [1] lpp.        ISBN 9789934576430.

Vitekers, Kriss.  Mēs sākam no beigām : romāns / Kriss Vitekers ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 429, [1] lpp. ; 22 cm. – (Zvaigznes detektīvu klubs).           ISBN 9789934313875.

Zembergs, Imants.  Ar cerībām izdzīvot… : [romāns] / Imants Zembergs. – [Rīga] : NT Klasika, [2023]. – 229, [1] lpp.        ISBN 9789934914911.

Абгарян, Наринэ.  Молчание цвета : [сборник] / Наринэ Абгарян. – Москва : АСТ, 2022. – 346, [3] с. – (Люди, которые всегда со мной). – 16+. –  Содерж.: Молчание цвета ; С миру по картинке : рассказы.     ISBN 9785171475659.

Александрова, Наталья.  Загадка небесного камня : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2022. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт). – 16+. – Ранее книга издавалась под названием “Осколок тунгусского метеорита”.     ISBN 9785171518707.

Бранто, Тони.  Дом с семью головами : [роман] / Тони Бранто. – Москва : Эксмо, 2023. – 283, [2] с. – (Детектив с трогательным финалом).      ISBN 9785041760120.

Вайнштейн, Рошель.  Все не так закончилось : [роман] / Рошель Вайнштейн ; перевод с английского Анны Украинцевой. – Москва : АСТ, 2023. – 446, [1] с. – (Рецепты женского счастья). – 16+.     ISBN 9785171274795.

Водолазкин, Евгений.  Оправдание Острова : роман / Евгений Водолазкин. – Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, [2022]. – 405, [2] с. – (Новая русская классика). – 16+.        ISBN 9785171344238.

Волчок, Ирина.  Наваждение : [роман] / Ирина Волчок. – Москва : АСТ, 2023. – 315, [1] с. ; 21 см. – (Главный приз). – [16+].       ISBN 9785171521530.

Горская, Евгения.  Когда рассеется тьма : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.    ISBN 9785041684716.

Грубер, Андреас.  Метка смерти / Андреас Грубер ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. – Москва : Центрполиграф, 2022. – 447 с. – (Иностранный детектив).    ISBN 9785227099341.

Дорош, Елена.  Слеза Евы : [роман] / Елена Дорош. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. ; 21 см. – (Вечерний детектив). – 16+.       ISBN 9785041743772.

Кей, Адам.  Будет больно : история врача, ушедшего из профессии на пике карьеры / Адам Кей ; [перевод с английского И. Чорного]. – Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. – 312, [2] с.        ISBN 9785040915750.

Климова, Юлия.  Не спеши её терять : [сборник] / Юлия Климова. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – 16+. – Содерж.: Очаровательный синий чулок : роман ; Чудо на каблуках ; Дышите глубже, я рядом ; Принц неслучайный : рассказы.      ISBN 9785041739898.

Лавряшина, Юлия.  Шаги в пустоте / Юлия Лавряшина. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. ; 21 см. – (Тень Логова). – [16+].       ISBN 9785041657710.

Леонов, Николай.  Головоломка для практикантки : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 413 с. – Содерж.: Головоломка для практикантки ; Фамильный приговор.             ISBN 9785041754815.

Лори, Андре.  Наследник Робинзона ; Через океан : [романы] / Андре Лори ; перевод с французского [В. Матющенко]. – Москва : Вече, 2022. – 542, [1] c. : ил., портр. ; 21 см. – (Мастера приключений).      ISBN 9785448438820.

Малышева, Анна.  Город без полиции : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2023. – 350, [1] с. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).        ISBN 9785171530136.

Маррс, Джон.  Когда ты исчез / Джон Маррс ; [пер. с англ. Е. В. Парахневич]. – Москва : Эксмо, 2023. – 348, [2] c. – (Альфа-триллер). – 18+.        ISBN 9785041564841.

Миронина, Наталия.  Время перемен : [роман] / Наталия Миронина. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [2] с. ; 21 см. – (Счастливый билет. Романы Наталии Мирониной). – 16+.        ISBN 9785041721527.

Ронина, Елена.  Завтра были письма : [роман] / Елена Ронина. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с.     ISBN 9785041787790.

Скотт, Эмма.  Грешник : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Гладыщевой. – Москва : Freedom, 2023. – 444, [2] с. ; 21 см. – (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). – 18+.        ISBN 9785041619954.

Соболева, Лариса.  Отравленная кровь : [роман] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”], 2023. – 381, [2] с. – (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). – 16+.      ISBN 9785171523916.