Jaunās grāmatas 2023. gada septembrī

Nozaru literatūra 

Danilāns, Anatolijs.  Brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi / Anatolijs Danilāns ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; literārā redaktore Aiva Grudule ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, [2023]. – 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula.    ISBN 9789934206474.

Dūhiga, Hollija.  Izprast un palīdzēt: UDHS, depresija, trauksme, OKT / Hollija Dūhiga ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 119, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934316678.

Galors, Odeds.  Cilvēces ceļojums : pārticības un nevienlīdzības pirmsākums / Odeds Galors ; no angļu valodas tulkojis Kaspars Zalāns ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 288 lpp. : ilustrācijas, diagrammas. – Bibliogrāfija: [249.]-268. lpp. un rādītājs: [275.]-288. lpp.        ISBN 9789934317231.

Gledvels, Malkolms.  Sarunas ar svešiniekiem : kas būtu jāzina par cilvēkiem ko nepazīstam / Malkolms Gledvels ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 319 lpp. : tabulas, ilustrācijas.        ISBN 9789934312663.

Imanta, Vanems.  Ceļa zīmes : praktiskā ezoterika / Vanems Imanta ; teksta redaktore Rita Elstiņa ; ilustrācijas: Eva Strautkalne ; vāka ilustrācija: Emily Balivet. – [Mārupes novads] : [Imants Dzelme], 2023. – 249 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Bibliogrāfija: 248.-249. lpp.        ISBN 9789934238062.

Jankovska, Maija.  Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska ; zinātniskais redaktors Ģirts Jankovskis ; antropoloģiskā pētījuma darba grupa: Elīna Ozoliņa, Anita Beikule, Elīna Sustenberga, Zane Ābelīte-Medne ; dizainere Ilze Ķēniņa. – Rīga : Creative Media Baltic, 2019. – 231, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 224.-231. lpp.        ISBN 9789934198557.

Krūmiņš, Gatis.  PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi okupētajā Latvijā pēc Otrā pasaules kara (1946-1990) / Gatis Krūmiņš ; zinātniskais recenzents Dr.hist. Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Inese Straume. – Pirmais izdevums. – Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2023. – [Rīga] : IBC Print Baltic. – 80 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – Bibliogrāfija: 79.-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934916823.

Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939.-1990 : rakstu apkopojums / literārā redaktore Inese Straume ; priekšvārds: Ruta Pazdere. – Pirmais izdevums. – Rīga : Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2023. – [Rīga] : IBC Print Baltic. – 154 lpp. : diagrammas, tabulas. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 154. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934916830.

Sanda, Ilse.  Aci pret aci ar kaunu : izprast un pārvarēt kaunu un pārstāt šaubīties par sevi / Ilse Sanda ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 106, [5] lpp.       ISBN 9789934317514.

Sīgels, Daniels.  Vētrainais pusaudžu prāts : pusaudžu smadzeņu spēks un mērķtiecība : vispusīgs ieskats cilvēka prāta attīstībā (12 – 24 gadu) / Daniels Sīgels ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ; vāka dizaina autors Ilze Isaka ; zinātniskā konsultante Sandra Beatrice Sebre. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 288 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934311062.

Šetijs, Džejs.  8 mīlestības likumi : kā to atrast, noturēt un palaist vaļā / Džejs Šetijs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Veckalne ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētājs Jāks Rītels. – [Valmieras novads] : Izdevniecība Helios, [2023]. – 327 lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija piezīmēs: [301.]-324. lpp.        ISBN 9789934918124.

Мармеладова, Тамара.  История сладостей : от дикого мёда до эскимо / Тамара Мармеладова. – Москва : Центрполиграф, 2022. – 317, [2] с. : ил. ISBN 9785227099204.

 

Daiļliteratūra

Ābele, Inga.  Lidijas ziediņi : Lidijas Lasmanes atziņu dārzs / pierakstījusi un sakārtojusi Inga Ābele ; vēstures konsultante Inese Dreimane ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. – 165, [2] lpp. : portrets.        ISBN 9789934595875.

Aizsila, Ilze.  Kārdinošs pavērsiens : attiecību stāsti erotiskās noskaņās / Ilze Aizsila ; ilustrāciju un vāka attēla autore Miriam Valbuena ; vāka dizaina autors Toms Kalninskis ; redaktore Santa Brauča ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 318, [1] lpp. – 18+.    ISBN 9789934316654.

Auziņš, Arnolds.  Kā saķemmēt ezi : romāns / Arnolds Auziņš ; Ingus Feldmanis, vāka grafiskais noformējums. – Rīga : Jumava, 2023. – 182, [1] lpp.        ISBN 9789934206504.

Butrima, Danuta.  Varžu princis : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 239, [1] lpp. ; 20 cm. – (Vakara romāns ; 2023/8 (290).        ISBN 9789934292132.

Dagneja.  Ups, kūki i mes / Dagneja ; redaktore Vija Laganovska ; muokslineica Dana Vasiļjeva ; makets Dagnija Dudarjonoka i Dana Vasiļjeva. – [Līksna, Augšdaugavas novads] : Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda”, 2023. – 88 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934907180.

Dimante, Inguna.  Greizsirdīgās rotaļas : romāns / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 267, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934316630.

Indridasons, Arnalds.  Klusēšana / Arnalds Indridasons ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš. – [Rīga] : Mansards, [2023]. – 290, [2] lpp. – (Mansards detektīvi).        ISBN 9789934122309.

Jauja, Lelde.  Pārēšanās ābece : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 223, [1] lpp. : ilustrācija.        ISBN 9789934315978.

Konelijs, Maikls.  Tuksneša zvaigzne : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 445 lpp.       ISBN 9789934250941.

Konstantīna, Liva.  Senatora sieva : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 443 lpp.        ISBN 9789934250958.

Moja, Džodžo.  Meitene, kuru tu atstāji : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 431, [1] lpp.        ISBN 9789934316821.

Pataki, Elisone.  Nesalauztais skaistums : nekad nepadodies : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 381 lpp.        ISBN 9789934250965.

Railija, Lūsinda.  Atlants : Pā Solta stāsts / Lūsinda Railija, Harijs Vitekers ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 640 lpp. – (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; [8. grāmata]). –  “Cikla “Septiņas māsas” pēdējā grāmata”- uz vāka.        ISBN 9789934319600.

Ratakovska, Emīlija.  Mans ķermenis : ko nozīmē būt sievietei šodien? / Emīlija Ratakovska ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 270, [1] lpp.        ISBN 9789934317316.

Stepēna, Maija.  Justīne : [romāns] / Maija Stepēna ; Lindas Jurķes vāka grafiskais noformējums. – Rīga : Jumava, [2023]. – 143 lpp.        ISBN 9789934628023.

Stridsberja, Sāra.  Mīlestības gravitācija / Sāra Stridsberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 285, [3] lpp.        ISBN 9789934319075.

Абдуллаев, Чингиз.  Обретение ада : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2023. – 382 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). – 16+. – На пер.: Человек без имени и нервов.    ISBN 9785041802875.

Александрова, Наталья.  Стрела Гильгамеша : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2023. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт). – 16+.     ISBN 9785171537272.

Арсеньева, Елена.  Поцелуй фортуны / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо, 2023. – 380, [2] с. : ил. – (Русская красавица). – 16+. – Ранее роман издавался под названиями “Бог войны и любви” и “Роковая дама треф”.        ISBN 9785041844691.

Бранто, Тони.  Смерть на фуникулёре : [роман] / Тони Бранто. – Москва : Эксмо, 2023. – 284, [2] с. – (Детектив с трогательным финалом). – 16+.    ISBN 9785041760113.

Вильмонт, Екатерина.  Шалый малый : [роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ ; Жанры, 2023. – 318, [1] с. ; 21 см. – (Гормон счастья. Романы Екатерины Вильмонт). – 16+.           ISBN 9785171539481.

Ильина, Наталья.  Слепая зона : [детектив-триллер] / Наталья Ильина. – Москва : АСТ, 2023. – 315, [3] с. – (Путеводная нить. Психологический детектив).        ISBN 9785171523640.

Колычев, Владимир.  Сладкое яблоко раздора : [роман] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2023. – 284, [1] с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма). – 16+.        ISBN 9785041789169.

Крамер, Марина.  Анатомия любви : [роман] / Марина Крамер. – Москва : Эксмо, 2023. – 285, [1] с. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). – 16+.        ISBN 9785041810795.

Кросс, Джорджина.  Требуется няня : роман / Джорджина Кросс ; [перевод с английского А. Загорского]. – Москва : АСТ, 2023. – 446, [1] с. – (Психологический триллер).         ISBN 9785171455156.

Лавряшина, Юлия.  Две женщины в замкнутом пространстве : [роман] / Юлия Лавряшина. – Москва : Эксмо, 2023. – 349, [1] с. – 16+.      ISBN 9785041657642.

Лавряшина, Юлия.  Сгоревшая жизнь / Юлия Лавряшина. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Тень Логова ; [Кн.3]). – [16+].      ISBN 9785041866884.

Леонов, Николай.  Ледяной палач : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 379, [2] с. – (Черная кошка). – Содерж.: Ледяной палач ; Дела семейные.           ISBN 9785041802769.

Луганцева, Татьяна.  Дамочка с гарантией : роман / Татьяна Луганцева. – Москва : АСТ, 2023. – 318, [1] с. – (Иронический детектив).         ISBN 9785171507275.

Малышева, Анна.  Иногда полезно иметь плохую память : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2023. – 379, [2] с. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).        ISBN 9785171552572.

Матвеева, Анна.  Армастан. Я тебя тоже : [повести, рассказы] / Анна Матвеева. – Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2023. – 248, [3] с. – (Проза Анны Матвеевой).        ISBN 9785171482596.

Миронова, Александра.  На исходе февраля : роман / Александра Миронова. – Москва : Эксмо, 2023. – 381, [1] с. – (Вслед за мечтой. Романы А. Мироновой). – 16+.   ISBN 9785041650636.

Павловска, Алла.  Запорошенная моя душа : избранная лирика / Алла Павловска ; составитель сборника и редактор Раиса Прозаркевич ; оформление Сергей Кузнецов ; фото Юлия Пунцуле. – Лудза : [Б.и.], 2018. – 183 с. : ил.      ISBN 9789934194542.

Полякова, Татьяна.  Тайна всегда со мной : [роман] / Татьяна и Анна Поляковы. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – (Русский бестселлер).     ISBN 9785041814069.

Романова, Галина.  Теория вероятного чуда : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Детективы Галины Романовой. Метод женщины). – 16+.        ISBN 9785041758264.

Саратовцева, Ангелина.  Сказочник : [роман] / Ангелина Саратовцева. – Москва : АСТ, 2023. – 315, [3] с. – (На месте жертвы).        ISBN 9785171549794.

Сейгер, Ралли.  Запри все двери : [роман] / Райли Сейгер ; перевод с английского Виктории Лаптевой. – Москва : АСТ, 2023. – 382, [1] с. – (Новый мировой триллер).        ISBN 9785171173111.

Соболева, Лариса.  Четыре угла коварства : [роман] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”], 2023. – 381, [2] с. – (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). – 16+.     ISBN 9785171547820.

Сокол, Лена.  Обаятельное чудовище / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2023. – 349, [1] с.        ISBN 9785041813369.

Тоцка, Тала.  Бесконтрактная любовь : роман / Тала Тоцка. – Москва : АСТ, 2023. – 349, [1] с. – (Только любовь). – [16+].      ISBN 9785171547929.

 

Jaunumi Lasītavā

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata / Jānis Saulītis, Aleksandrs Grigorjevs, Jānis Bērziņš ; Eduarda Groševa zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 255 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. – Bibliogrāfija: 166.-[169.] lpp. – 2. grāmata. Darba vides riska faktoru novērtēšana, darba aizsardzības sistēmas vadība.       ISBN 9789934316067.

Nezināmā Rēzekne : ceļvedis ziņkārīgajiem / Elīna Pastare, Andris Uškāns ; zinātniskais redaktors Kaspars Strods. – Rēzekne : Nezināmā Rēzekne, 2020. – 81 lpp. : il.        ISBN 9789934232343.