JAUNĀS GRĀMATAS 2024. GADĀ APRĪLĪ

Nozaru literatūra 

Hansens, Anderss.  Ekrāna smadzenes : kā smadzenes, kas nav sinhronizētas ar savu laiku, var radīt stresu, trauksmi un depresiju / Anderss Hansens ; redaktore Jana Boikova ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [ilustrācijas]: Lisa Zachrisson ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 206, [1] lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 192.-[200.] lpp. un rādītājs: 203.-[207.] lpp.         ISBN 9789934321504.

Kampenhauzena, Elze fon.  Atmiņas no vecās Vidzemes : Elzes un Rūdolfa stāsts / Elze fon Kampenhauzena ; no vācu valodas tulkojusi, priekšvārda autore Indra Čekstere ; literārā līdzautore Ina Eglīte ; mākslinieks Andris Lamsters ; dizainers Jānis Sipjagins. – Rīga : Madris, [2023]. – 221 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes. – Personu rādītājs: 213.-217. lpp.        ISBN 9789984315577.

Lapsa, Lato.  Karalis – pliks, prasts un melīgs / Lato Lapsa ; vāka dizains Toms Plūsis. – Latvija : Pietiek.com, 2024. – 479 lpp. : il.           ISBN 9789984823621.

Vitāle, Džo.  Pievilkšanās faktors : iemācies ar savas zemapziņas palīdzību mainīt apkārtējo pasauli / Džo Vitāle ; no angļu valodas tulkojusi Daina Borovska ; redaktore Anda Brazauska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 310, [2] lpp. ; 18 cm. – Bibliogrāfija: [302.]-310. lpp.        ISBN 9789934324048.

Daiļliteratūra

Āreleida, Kai.  Klusais okeāns : romāns / Kai Āreleida ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 287 lpp. – Baltijas Asamblejas balva literatūrā 2022.        ISBN 9789934292767.

Auziņš, Arnolds.  Jautras nebūšanas / Arnolds Auziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2024]. – 198, [1] lpp.        ISBN 9789934636059.

Auziņš, Arnolds.  Mīļotā bez pagātnes : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. – Rīga : Jumava, [2024]. – 189, [1] lpp.       ISBN 9789934206771.

Benedikta, Sofija.  Greisa Kellija. Mīlestības aicinājums : romāns / Sofija Benedikta ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. – 315 lpp.        ISBN 9789934292750.

Diass, Ernans.  Paļāvība : romāns / Ernans Diass ; redaktore Iveta Polkmane ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 398, [2] lpp.        ISBN 9789934321023.

Gilberta, Šana.  Viņa sāka pirmā : [romāns] / Šana Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 414, [1] lpp.         ISBN 9789934292828.

Grencberga, Inga.  Marija. Deja vu : romāns / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa ; vāka autors Harijs Grundmanis ; vāka attēla autors Toms Norde. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2024. – 368 lpp.           ISBN 9789934323935.

Helgasons, Halgrīms.  Sieviete 1000 grādos : stāsta Herbjorga Marija Bjornsons : romāns / Halgrīms Helgasons ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Jana Boikova ; maketētāja Ilze Šmite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 537, [4] lpp.      ISBN 9789934321566.

Kērkvuda, Kerola.  Villas “Amore” noslēpumi : mīlestības vīns : romāns / Kerola Kērkvuda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2024]. – 411 lpp.           ISBN 9789934251139.

Konelijs, Maikls.  Atgriešanas ceļš : [romāns] / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2024]. – 447 lpp.             ISBN 9789934251146.

Ozoliņa-Čiu, Ilona.  Pietura pēc pieprasījuma : seni noslēpumi, salauzta sirds un negaidīta tikšanās / Ilona Ozoliņa-Čiu ; Induļa Martinsona dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 284, [3] lpp.      ISBN 9789934292804.

Paļčevska, Jeļena.  Mājas : [dāmu romāns] / Jeļena Paļčevska ; tulkojums [latviešu valodā] Maira Ādmine ; redaktore Alīna Belhane. – [Rīga] : Jeļena Paļčevska, [2024]. – 202 lpp.        ISBN 9789934922114.

Rīda, Teilore Dženkinsa.  Deizija Džonsa & the Six : romāns / Teilore Dženkinsa Rīda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Martinsone ; redaktore Elīna Vanaga ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 398, [1] lpp.        ISBN 9789934322396.

Rukšāne, Guna.  Tas nav nopietni! / Guna Rukšāne ; Rasmas Tornes vāka dizains un ilustrācijas ; redaktore Zaiga Lasenberga ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 125, [3] lpp.        ISBN 9789934322914.

Sēks, Makss.  Nomalē / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. – 396, [1] lpp. – (Detektīvs / Latvijas Mediji).        ISBN 9789934292910.

Šova, Elsī.  Zirnekļa tīkls : [romāns] / Elsī Šova ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. – Rīga : Kontinents, [2024]. – 409 lpp.        ISBN 9789934251108.

Tabūna, Daina.  Raganas : romāns / Daina Tabūna ; redaktors Henriks Eliass Zēgners ; ilustrācijas: Marta Folkmane ; dizains un makets: Estere Betija Grāvere. – [Rīga] : Ascendum, [2023]. – 227, [4] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934906251.

Vīgante, Dace.  Ledus okeāns : stāsts / Dace Vīgante ; redaktore Ieva Melgalve ; vāka dizains: Vita Lēnerte. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 85, [1] lpp.        ISBN 9789934322341.

Vītola, Meldra.  Lifts uz nekurieni : romāns / Meldra Vītola ; redaktore Santa Brauča ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 447, [1] lpp.        ISBN 9789934321405.

Volfs, Mārtiņš.  Bēgšana / Mārtiņš Volfs ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2024/3 (297). – Bibliogrāfija: [206.] lpp.   ISBN 9789934292958.

Žuravska, Dzintra.  Viss izmainījās vienā naktī : romāns / Dzintra Žuravska. – Rīga : Sol Vita, [2024]. – 199 lpp.      ISBN 9789934614149.

 

Александрова, Наталья.  Лампа паладина : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2024. – 317 с. – (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041890513.

Алюшина, Татьяна.  Ломаные линии судьбы : роман / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2024. – 348, [1] с. – 16+.        ISBN 9785041933562.

Ахерн, Сесилия.  Все цвета моей жизни : роман / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Tатьяны Камышниковой. – Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, cop., 2023. – 350, [1] с. – (Ахерн. Лучшие книги о любви). – [16+].     ISBN 9785389222625.

Бойл, Элизабет.  Стать куртизанкой : роман / Элизабет Бойл ; перевод с английского Е. Ильиной. – Москва : АСТ, 2024. – 349, [1] с. – (Очарование).     ISBN 9785171353858.

Велес, Анна.  Черный человек : [роман] / Анна Велес. – Москва : Эксмо, 2024. – 348, [2] c. – (Цикл “По следам городских легенд”).        ISBN 9785041909161.

Гувер, Колин.  Напоминание о нем : [роман] / Колин Гувер ; перевод с английского Анны Бялко. – Москва : Эксмо, 2022. – 413, [1] lpp. – 18+.        ISBN 9785041617691.

Донцова, Дарья.  Пирог от сапожника : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2023. – 315 с.  – (Иронический детектив). – [16+]. – На обл.: Детектив на диете Татьяна Сергеева.    ISBN 9785041902643.

Дорош, Елена.  Красное солнце валькирии : [роман] / Елена Дорош. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Вечерний детектив). – 16+.      ISBN 9785041879013.

Ефимова, Юлия.  Игра вынужденных убийц : [роман] / Юлия Ефимова. – Москва : АСТ, 2023. – 316, [1] с. : ил. – (Лирический детектив). – 16+.      ISBN 9785171563417.

Климова, Юлия.  Разбуди мое сердце : [роман] / Юлия Климова. – Москва : Эксмо, 2024. – 346, [1] с.          ISBN 9785041927097.

Корсак, Дмитрий.  Смайлик на асфальте : [детективный роман] / Дмитрий Корсак. – Москва : АСТ, 2023. – 349, [2] с. – (Расследование вели двое).     ISBN 9785171571702.

Леонов, Николай.  Конкурс убийц : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2024. – 411, [2] с. – (Черная кошка). –  В содерж.: Конкурс убийц ; Призраки прошлого.        ISBN 9785041932619.

Мартова, Людмила.  Стереть из памяти : [детективный роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2024. – 317, [1] c. – (Желание женщины).       ISBN 9785041909345.

Миронова, Александра.  Под сенью омелы : [роман] / Александра Миронова. – Москва : Эксмо, 2024. – 316, [1] с.        ISBN 9785041921767.

Михалкова, Елена.  Посмотри, отвернись, посмотри : [роман] / Елена Михалкова. – Москва : АСТ, 2023. – 413, [1] с. – (Безупречный детектив). – 16+.   ISBN 9785171603755.

Перкс, Хэйди.  Слухи : [роман] / Хэйди Перкс ; пер. с англ. О. Мышаковой. – Москва : АСТ, 2022. – 318, [1] c. – (Психологический триллер).        ISBN 9785171457365.

Романова, Галина.  Тайна за семью печалями : [детективная мелодрама] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2024. – 317, [1] c. – (Метод женщины). – 16+.        ISBN 9785041909321.

Способина, Наталья.  Магниты / Наталья Способина. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. – 478, [1] с. – (Young adult). (Red Violet. Задержи дыхание). – 16+.        ISBN 9785001959410.

Степанова, Татьяна.  Корень зла среди трав : [детектив] / Татьяна Степанова. – Москва : Эксмо, 2024. – 316, [1] с. – (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).        ISBN 9785041909680.

Устинова, Татьяна.  Квартира в раю : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – (Дела судебные). – 16+.    ISBN 9785041890483.

Хилл, Джо.  Черный телефон : призраки двадцатого века : [сборник] / Джо Хилл ; перевод с английского Елены Корягиной. – Москва : Эксмо, 2023. – 444, [1] с.        ISBN 9785041605971.

Шарапов, Валерий.  Холодное золото : [роман] / Валерий Шарапов. – Москва : Эксмо, 2024. – 316, [1] с. – (Эпоха порядка). – 16+.    ISBN 9785041902575.

Ялом, Ирвинг.  Лжец на кушетке : [роман] / Ирвин Ялом ; перевод с английского М. В. Будыниной. – Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. – 458, [2] c.     ISBN 9785040950232.