JAUNĀS GRĀMATAS 2024. GADĀ FEBRUĀRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

Braisons, Bils.  Ķermenis : rokasgrāmata iemītniekam / Bils Braisons ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 446, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 413.-423. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [429.]-446. lpp.        ISBN 9789934317453.

Fābere, Džoanna.  Kā runāt, ja bērni neklausās : žēlošanās, kautiņi, niķi, spītēšanās un citi bērnības izaicinājumi : no mazuļa vecuma līdz agrīnajiem pusaudža gadiem / Džoanna Fābere un Džūlija Kinga ; ilustrējusi Emīlija Vimberlija ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 398, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.        ISBN 9789934316951.

Kraģis, Indars.  Kā mācīties vieglāk, ātrāk un labāk? : mācies un nokārto eksāmenus ar izcilību : mācību līdzeklis / Indars Kraģis ; ilustrācijas: Anastasija Majevska ; vāka noformējums: Una Spektore. – [Rīga] : Biznesa augstskola Turība, [2024]. – 175 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas. – Bibliogrāfija: 172.-174. lpp.        ISBN 9789934543432.

Rugāte, Anta.  Mūsu Gerda : dokumentāls stāsts par ārsti un televīzijas personību Gerdu Sinkēviču / Anta Rugāte. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 364 lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934292781.

Vasiļevskis, Edgars.  Autoimūno slimību ārstēšanas ceļvedis : ievads integratīvajā un holistiskajā medicīnā ārstam un pacientam / Dr.med. Edgars Vasiļevskis, Dr.med. Nataļja Kurjāne, Dr.med. Viktorija Ķēniņa, Dr. Guna Vilka, Marina Arisova [un vēl 2 autori] ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.med. Indulis Vanags, Dr.habil.med. Ināra Logina ; literārā redaktore Daina Freimantāle ; maketētājs Pēteris Gricenko ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; priekšvārds: Dr.med.h.c. Pēteris Apinis, Dr.med.habil. Nikolajs Nikolajevs. – Rīga : Medicīnas apgāds, [2023]. – 134, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – Bibliogrāfija nodaļu beigās. – Autori arī: Guna Bīlande, Dr. Armands Brants.     ISBN 9789934573316.

Zelče, Vita.  Ulmaņlaiki. Latvju autoritārisma īpatnības / Vita Zelče, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders, literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. – Rīga : Aminori, [2023]. – 315, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – (Latvijas vēstures mīti un versijas). – Bibliogrāfija: 314.-315. lpp. un zemsvītras piezīmēs.    ISBN 9789934612312.

Кельн, Ольга.  500 ответов невролога. Надо ли бить тревогу? : [настольная книга для осознанных родителей] / Ольга Кельн. – Москва : АСТ, 2023. – 253, [2] с. – (Про вашего ребенка: вопрос-ответ).                 ISBN 9785171510756.

 

Daiļliteratūra

Andersone, Džena.  Krīta apļi : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe ; autores vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 318, [2] lpp. – Saturs: Lukrēcija mācās peldēt ; Priekšroka vientuļiem cilvēkiem ; Balto zirgu gaidot ; Zemes smarža ; Bumba ; Pasaka par Pauli un Pilsētu ; Rekviēms Bermudu trijstūrim ; Boženas pēdējais vārds ; Plauksta, aizšauta acīm priekšā ; Visu laiku labākais gads ; Rīts tumši pelēkais ; Pateicības koks ; Asfalts ; Krīta apļi.            ISBN 9789934320934.

Cilvēksvelme : lugu krājums / redaktore Skaidrīte Gugāne ; sastādītāji: Biruta Zujāne, Ieva Kalniņa, Jānis Kaijaks [un vēl 3 sastādītāji] ; literārā konsultante Biruta Zujāne ; maketētāja Aleksandra Lauma Latkovska ; ievadvārdi: Vilnis Rullis. – [Rīga] : Biedrība “Dramaturgu asociācija”, 2023. – 333, [1] lpp. : ilustrācijas. – Sastādītāji arī: Lelde Stumbre, Ērika Zirne, Ināra Andžāne. – Saturs: Svelmes karote / Elnārs Jentsi Amols. Virs mūsu galvām karotes / Māris Bortņikovs. Gadsimta lapsu medības / Elizabete Hafere. Briksdāles ledājs / Marika Pudule-Indāne. Divi ezeri / Ilze Kuzmina. Karostas cietuma spoks / Inese Ķestere. Durvis aizveras / Lelde Stumbre. Uzminēt vārdu jeb nacionālā kalendāra īpatnības / Egils Šņore. Piegādāsim mīlestību stundas laikā / Kristiāna Štrāle-Dreika. Sieviete vilcienā ar tumši zilu rokassomiņu / Biruta Zujāne.             ISBN 9789934906824.

Guļevska, Lia.  Sirdspuksti : [gaišu cilvēku sirdsstāsti] / Lia Guļevska. – Rīga : Jumava, [2023]. – 252, [4] lpp.          ISBN 9789934206603.

Ikstena, Nora.  Jōna / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2023]. – 166, [2] lpp.        ISBN 9789934636011.

Janagihara, Hanja.  Uz paradīzi : romāns / Hanja Janagihara ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Laura Bebre ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 716, [1] lpp. : kartes.          ISBN 9789934317408.

Judina, Dace.  Mantojums / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; autores redakcijā. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 234, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 1/1024 (Nr. 295). – Triloģijas “Inde vīna kausā” trešā grāmata.        ISBN 9789934292798.

Kārkliņa, Rute.  Ellīgi skaisti noslēpumi : stāsti / Rute Kārkliņa ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Linda Valere ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 124, [3] lpp. : ilustrācijas . – Saturs: Plaukstu diena ; Apmaldījies paps un apmaldījusies es ; Sasaistītie ; Pirmais solis ; Mans tētis ar divām kājām ; Mūsu bēgļi ; Viss sākās ar sarkanu šalli ; Vienu zupīti kafejnīcā paēst ; Nav jau ko teikt ; Smogs ; Ellīgi skaisti noslēpumi ; Ir mirklis starp.        ISBN 9789934319440.

Lāgerkrancs, Dāvids.  Neskaidrība / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 382, [2] lpp. ; 23 cm. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934318627.

Lekberga, Kamilla.  Dzeguzēns / Kamilla Lekberga ; no zviedru valodas tulkojusi Linda Freimane. – Rīga : Jumava, [2023]. – 374, [1] lpp.       ISBN 9789934206665.

Lubāniņa, Kristīne.  Tu nekad mani neaizmirsīsi : detektīvromāns / Kristīne Lubāniņa ; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizains: Natālija Kugajevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 171, [2] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934319242.

Mantela, Hilarija.  Spogulis un gaisma / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 781, [3] lpp.      ISBN 9789934320538.

Norts, Alekss.  Eņģeļu dārzs : [romāns] / Alekss Norts ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 411, [1] lpp.        ISBN 9789934251078.

Troja, Eleonora.  Krīzes menedžere : romāns / Eleonora Troja ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka dizaina autore Krista Bitmete ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 431, [1] lpp.        ISBN 9789934321580.

Vaita, Kārena.  Mīlēt, piedot, atcerēties : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 511 lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934251092.

Александрова, Наталья.  Лорнет герцогини де Рошфор : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2023. – 318 с. – (Артефакт & Детектив).        ISBN 9785041866631.

Алюшина, Татьяна.  Свидание вслепую : [роман] / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2023. – 349, [1] c. – 16+.            ISBN 9785041877903.

Анхем, Стефан.  Жертва без лица : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского Елены Серебро. – Москва : АСТ, 2023. – 509, [2] с. – (Scandinavian thriller).        ISBN 9785171578732.

Волконская, Оксана.  Катастрофа для психа : [роман] / Оксана Волконская. – Москва : АСТ, 2023. – 286, [1] с. – (Сентиментальная проза: лучшее).     ISBN 9785171526283.

Донцова, Дарья.  Слон для Дюймовочки : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2023. – 315 с. – (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).    ISBN 9785041866419.

Ефимова, Юлия.  Забытая легенда Ольхона : [роман] / Юлия Ефимова. – Москва : АСТ, 2023. – 316, [1] с. – (Лирический детектив). (Миссия : Дилетант). – 16+.       ISBN 9785171537005.

Ивлиева, Юлия.  Ген Хищника : [роман] / Юлия Ивлиева. – Москва : Эксмо, 2023. – 381, [1] с. – (Метод профайлера. Психологический триллер). – 16+.        ISBN 9785041860189.

Ким Чжи Хе.  Книжная кухня : [роман] / Ким Чжи Хе ; перевод с корейского Аделии Зубаревой. – Москва : Росмэн ; Кислород, 2023. – 221, [2] с. – (Хорошее настроение. Азиатский роман).         ISBN 9785353104131.

Колычев, Владимир.  Девушка раздора : [роман] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с.        ISBN 9785041857349.

Левина, Ксюша.  Держись от него подальше / Ксюша Левина. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, [2023]. – 412, [1] с. : ил. – (Trendbooks).       ISBN 9785002113682.

Леонов, Николай.  Смерть в подлиннике / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 379, [2] с. – (Черная кошка). – 16+. –  Содерж.: Смерть в подлиннике ; Улика из пепла.     ISBN 9785041866365.

Маккартен, Энтони.  Zero. Обнуление : [роман] / Энтони Маккартен ; перевод с английского А.В. Филонова. – Москва : Эксмо, 2023. – 348, [2] с. – (Альфа-триллер).        ISBN 9785041859091.

Никитин, Максим.  Четыре четверти страха : [роман] / Максим Никитин. – Москва : Эксмо, 2023. – 349, [1] с. – (Эго убийцы. Триллер-откровение). – 16+.        ISBN 9785041785369.

Пратчетт, Терри.  Безумная звезда / Терри Пратчетт ; [перевод с английского И. Кравцовой под редакцией А. Жикаренцева. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [1] с.        ISBN 9785699156276.

Робертс, Нора.  Прыжок пумы : [роман] / Нора Робертс ; [перевод с английского Ксении Приходько]. – Москва : Эксмо, 2023. – 541, [1] с. – (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). – 16+.        ISBN 9785041849481.

Ронина, Елена.  Местное время – любовь / Елена Ронина. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [1] с. – (Близкие люди).      ISBN 9785041883164.

Сорокин, Геннадий.  Черное сердце / Геннадий Сорокин. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] c. – (Детектив-Ностальгия).            ISBN 9785041846435.

Сэнтер, Кэтрин.  Счастье для начинающих / Кэтрин Сэнтер ; перевод с английского Анны Комаринец. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] с. – 16+.         ISBN 9785041031558.

Тимошенко, Наталья.  Хранительница болот : [роман] / Наталья Тимошенко. – Москва : Эксмо, 2023. – 412, [1] с. – (Мистические романы Натальи Тимошенко). – 16+.        ISBN 9785041887339.

Тоцка, Тала.  Я не Монте-Кристо : [роман] / Тала Тоцка. – Москва : АСТ, 2023. – 414, [1] с. – (Только любовь). – 16+.          ISBN 9785171581121.

Тронина, Татьяна.  Правила коротких свиданий : [роман] / Татьяна Тронина. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Нити судьбы. Романы Татьяны Трониной). – 18+.        ISBN 9785041889289.

Хавари, Кейт.  Путеводитель ботаника по ядам и вечеринкам : [роман] / Кейт Хавари ; перевод с английского Ю. Капустюк. – Москва : АСТ, 2023. – 318, [1] с. – (Ядовитый детектив). – 16+.        ISBN 9785171520748.

Черничная, Алена.  Мой хулиган / Алена Черничная. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. – 411, [4] с. – (Trendbooks). – [16+].      ISBN 9785002112876.

Шарапов, Валерий.  Записка самоубийцы : [роман] / Валерий Шарапов. – Москва : Эксмо, 2023. – 315, [2] c. – (Короли городских окраин. Послевоенный криминальный роман).         ISBN 9785041895303.