JAUNĀS GRĀMATAS 2024. GADĀ JANVĀRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

Barkāne, Irēna.  Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā : privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai / Irēna Barkāne. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. – 327 lpp.       ISBN 9789934360978.

Belte, tas mālders = Belte, se mỡļṱiji / Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Jānis Belte ; sastādītāja, lībiešu valodas redaktore un tulkotāja no lībiešu valodas Renāte Blumberga ; angļu valodā tulkojis Uldis Balodis ; atdzejojusi Baiba Damberga ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; fotogrāfi: Katrīna Vasiļevska un Aleksejs Zadoja ; dizains un makets: Katrīna Vasiļevska ; Līvõ kultūr sidām. – Rīga : Līvŏd Īt, 2023. – 125, [2] lp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. – Ietver bibliogrāfiju.        ISBN 9789934888946.

Berugs, Rihards.  Vara un ticība : ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klosteriem Eiropas austrumos – no Jeruzālemes līdz Finmarkai / Rihards Berugs, teksts un foto ; tulkojums no norvēģu valodas: Laura Stašāne ; redakcija: Elvita Ruka, Ilze Jansone ; dizains, makets: Else Martasdattere. – [Rīga] : VIVAT, [2023]. – 557, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 555.-[558.] lpp.        ISBN 9789934862618.

14.Saeimas vēlēšanas 2022. gada 1. oktobrī : vēlēšanu rezultāti / [ievads]: Ritvars Eglājs ; Centrālā vēlēšanu komisija. – Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 2022. – 198 lpp. : tabulas.        ISBN 9789934886416.

Eniņa, Zane.  Pārziemot Āzijā : Ķīna, Taizeme, Kambodža, Laosa, Mjanma, Indija, Šrilanka, Dienvidkoreja / Zane Eniņa ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 511 lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934321184.

Feltons, Toms.  Burvestību aizkulisēs : maģija un trakulības, augot par burvi / Toms Feltons ; no angļu valodas tulkojusi Eva Veita ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētājs Jāks Rītels. – [Valmieras novads] : Helios izdevniecība, [2023]. – 311 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934918162.

Goloskova, Klinta.  Karaliskās Putras : 50 auzu pārslu putru receptes / Klinta Goloskova ; Santas Grietiņas teksts ; Nila Puriņa fotogrāfijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots, [2023]. – 197, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas.        ISBN 9789934590542.

Ģenerālis Kārlis Goppers : 140 viņa laikabiedru stāsti ap septiņiem ugunskuriem : grāmatizdevēja Miķeļa Goppera pēdējā sastādītā grāmata 21. gadsimta redakcijā ar pielikumiem / priekšvārds un materiālu atlase: Kārlis Goppers (jr.) ; redaktors Jānis Kažociņš ; redaktors vēstures jautājumos Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Sarmīte Ēlerte ; pielikumu redaktors Laimonis Osis ; mākslinieks Ivo Grundulis ; teksta lodziņi: Ēriks Jēkabsons, Jānis Goldšmits, Laimonis Osis. – Stokholma-Rīga : Zelta Ābele ; Kārlis Goppers, 2022. – 447 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 396.-410., 446. lpp. un personu rādītājs: 435.-445. lpp. – Ģenerāļa Kārļa Goppera darbu bibliogrāfija: 307.-313. lpp. un raksti par K. Gopperu (izlase): 314.-317. lpp.        ISBN 9789152718025.

Invazīvo sugu rokasgrāmata / Autori: Jānis Birzaks, Pēteris Evarts-Bunders, Andris Čeirāns, [u.c.] ; galvenie redaktori: Aiva Bojāre, Maksims Balalaikins. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs, 2023. – 291 lpp. : ilustrācijas.

Kārkla, Zita.  Iemiesošanās : sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā / Zita Kārkla ; recenzentes: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol. Sandra Meškova, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Inga Meldere ; vāka un grāmatas dizains: Dita Pence. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. – 246 lpp. : ilustrācijas, portrets. – (Studia humanitarica). – Bibliogrāfija: 223.-235. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-240. lpp.      ISBN 9789984893617.

Lapsa, Lato.  Hiēnu banda / Lato Lapsa ; vāka dizains: Kapteinis Nemo & Co. – [Latvija] : Pietiek.com, [2023]. – 279 lpp. : ilustrācijas, dokumenti.

        I [1.] daļa.  ISBN 9789984823584.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2021. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; [sastādītājs: Kristaps Vītols ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Sandra Ruicēna]. – Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2022. – 134 lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2022. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; [sastādītājs: Kristaps Vītols ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Andra Eriņa]. – Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2023. – 142 lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas.

Puče, Armands.  Aprakt dzīvu pie karātavām : kas patiesībā notika 2018. gada 17. februārī? / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Pūriņa ; mākslinieks Edgars Švanks. – [Rīga] : [Armands Puče] sadarbībā ar izdevniecību “Zanes grāmata”, 2023. – 271, [1] lpp. – Teksts latviešu valodā, daļa teksta krievu valodā.        ISBN 9789984928449.

Ruks, Māris.  Melnās Saeimas spīlēs / Māris Ruks. – [Rīga] : Antava, [2023]. – 333, [2] lpp. : ilustrācijas.           ISBN 9789934898761.

Абакумов, Олег.  Само не пройдет : симптомник по основным заболеваниям / Олег Абакумов. – Москва : Бомбора, 2023. – 285 с.       ISBN 9785041846534.

Салфетки и скатерти : вяжем крючком : [50 сложных схем] / отв. редактор Е. Зуевская. – Москва : Контэнт, [2023]. – 127 с. : ил.                ISBN 9785001419440.

 

Daiļliteratūra

Abdullajevs, Čingizs.  Karaļu izklaide / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. – [Rīga] : Literārā brālība, [2023]. – 278, [2] lpp. – (Kriminālnoslēpumu meistars).        ISBN 9789984880495.

Baha, Tabea.  Zīda villas mantinieki / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 335, [1] lpp.        ISBN 9789934319587.

Bērne, Lorna.  Eņģeļi manos matos / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča ; papildinātā izdevuma jauno nodaļu tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Zonne. – 15. jubilejas izdevums. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 350, [1] lpp.        ISBN 9789934321443.

Daudz laimes, Latvija! : dzejas izlase 2023 / teksta apstrāde: Gunita Barščauska, Dace Junemane ; ilustrācija: Dace Grave. – [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2023]. – 134 lpp. : ilustrācijas. – Autori: Agita Dreiersdorfa, Agita Freiberga, Aija Brice-Berga, Ainis Reimanis, Andra Gaigala, Anita Orbidāne, Antoniņa Logina, Austra Ālmane, Biruta Irbe, Daina Dombrovska, Elita Ieva Puķe, Gunta Babra, Gunta Grietēna, Ināra Dzalbe, Inga Siliņa, Ingrīda Aizupe, Irēna Moreino, Jans Ikes, Lapsene, Mātīss Akmentiņš, Rigonda Visocka-Melbārde, Rihards Kalnmals, Signe Šulca, Skaidrīte Griga (Liepiņa), Valda Ozoliņa, Valdis Neļķe, Velta Voiciša, Vija Baltgaile, Vija Javnošāne, Vilnis Birgers, Zita Zača.       ISBN 9789934281402.

Dragomoščenko, Arkādijs.  Elēģijas : dzejas izlase / Arkādijs Dragomoščenko ; sastādījis un no krievu valodas atdzejojis Arvis Viguls ; redaktors un pēcvārda autors Andrejs Ļevkins. – [Rīga] : Orbīta, [2021]. – 113, [3] lpp. : portrets. – (Orbītas bibliotēka).  ISBN 9789934591129.

Hogana, Rūta.  Kvīnijas Malones “Paradīzes viesnīca” / Rūta Hogana ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Ilona Ancāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 271, [1] lpp.        ISBN 9789934319754.

Jakubovska, Māra.  Tante Vilhelmīne : [romāns] / Māra Jakubovska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023].  – 191, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2023/12 (294).        ISBN 9789934292668.

Judina, Dace.  Maskas / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; grāmata izdota autoru redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 283, [4] lpp. : ģenealoģiskā tabula, portreti, ilustrācijas. – (Laika stāsti ; Septītā grāmata).        ISBN 9789934292613.

Kasati, Kostanca.  Klitaimnēstra : romāns / Kostanca Kasati ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 479 lpp. ; 21 cm. – (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789934251061.

Lekberga, Kamilla.  Kults : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 654, [2] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).       ISBN 9789934321917.

Lindgrēna, Minna.  Bēgšana no “Vakarbirzēm” : [romāns] / Minna Lindgrēna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola. – Rīga : Pētergailis, [2023]. – 271 lpp.   ISBN 9789984335742.

Montefjore, Santa.  Gaidi mani : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 444 lpp.        ISBN 9789934251054.

Moreno-Garsija, Silvija.  Meksikāņu gotika : romāns / Silvija Moreno-Garsija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētāja Daina Vīķele. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 397 lpp.        ISBN 9789934292293.

Nesbē, Jū.  Asinsmēness / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 495, [1] lpp.  – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934321689.

Rudevičs, Sando, 1965-2013.  Saules zaķēns / Sando Rudevičs ; latviešu valodā tulkojusi Amanda Aizpuriete. – [Rīga] : [Biedrība ”Romu kultūras centrs”], [2021]. – 144, [5] lpp. : ilustrācijas. – Teksts paralēli latviešu, krievu un romu valodā.      ISBN 9789934813949.

Segliņa, Inguna.  Tu vēlreiz mēģināt drīksti : izvēlies būt laimīga! / Inguna Segliņa ; makets: Agnese Piļāne. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 191, [1] lpp. ISBN 9789934301384.

Torntone, Stefānija Marija.  Žaklīna Kenedija. Nestāvēšu ēnā : romāns / Stefānija Marija Torntone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023]. – 541, [2] lpp. – (Baltā nama elegantākā lēdija).       ISBN 9789934292606.

Ventrasa, Marī.  Sniegavētra / Marī Ventrasa ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 174, [2] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).         ISBN 9789934316845.

Zusta, Zane.  nepieradināts putns : romāns / Zane Zusta ; Ilzes Isakas vāka dizains ; Toma Kalniņa ilustrācijas ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. –  205, [1] lpp. : ilustrācijas        ISBN 9789934321122.

Азимов, Айзек.  Я, робот / Айзек Азимов ; [перевод с английского Н.А. Сосновской, А.Д. Иорданского]. – Москва : Эксмо, 2022. – 317, [1] с.       ISBN 9785041000141.

Александрова, Наталья.  Тайна старой газеты : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2023. – 318, [1] с. – (Роковой артефакт). – 16+.     ISBN 9785171537289.

Валентайн, Соль.  Тыквенно-пряный парень : [роман] / Соль Валентайн. – Москва : АСТ, 2023. – 285, [1] с. – (Зимняя романтика).           ISBN 9785171567361.

Валиев, Равиль.  Воровской излом : [роман] / Равиль Валиев. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с. – (Детектив-Ностальгия).       ISBN 9785041695101.

Вольмут, Джулия.  Лепестки Белладонны : [роман] / Джулия Вольмут. – Москва : Эксмо, 2023. – 444, [2] с. – 18+.        ISBN 9785041898717.

Данилова, Анна.  Три ступени до ада : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2023. – 318 с. – (Женя Бронникова). (Психологический детектив). – 16+.        ISBN 9785041902445.

Донцова, Дарья.  Дерзкие надежды Карабаса-Барабаса : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2023. – 252 с. – (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).         ISBN 9785041866549.

Климова, Юлия.  Дом певчих птиц / Юлия Климова. – Москва : Эксмо, 2022. – 316, [1] с. ; 17 см. – [16+].         ISBN 9785041657581.

Колычев, Владимир.  Нежный киллер : [роман] / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма).   ISBN 9785041850012.

Корецкий, Данил.  Пин-код для Золушки : [роман] / Данил Корецкий. – Москва : АСТ, 2023. – 382, [1] c. – (Шпионы и все остальные).           ISBN 9785171513900.

Корри, Джейн.  Ложь, которую мы произносим : [роман] / Джейн Корри ; [перевод с английского М. Акимовой]. – Москва : АСТ, 2023. – 477, [2] с. – (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер).         ISBN 9785171471293.

Крамер, Марина.  Жертвы осени : [роман] / Марина Крамер. – Москва : Эксмо, 2023. – 285, [1] с. – (Криминальное соло Марины Крамер). – 16+.           ISBN 9785041865764.

Куин, Джулия.  Бриджертоны. Все в его поцелуе : [роман] / Джулия Куин ; перевод с английского И. Э. Волковой. – Москва : АСТ, [2023]. – 318, [1] с. – (Бриджертоны и не только). – 16+. – Oriģ. nos.: Quinn, Julia. It’s in His Kiss.        ISBN 9785171368685.

Леонов, Николай.  Черная метка в паспорте : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2023. – 348, [2] с. – (Черная кошка).

        Содерж.: Чужая земля ; По следам уверенных в себе.    ISBN 9785041865917.

Лист, Юлия.  Ты умрешь красивой : [роман] / Юлия Лист. – Москва : Эксмо, 2023. – 349 с. – 16+.                ISBN 9785041846220.

Лукьяненко, Сергей.  Прыжок : [фантастический роман] : книга третья из цикла “Соглашение” / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2023. – 351 с. ; 22 см. – (Космос Сергея Лукьяненко). – 16+.              ISBN 9785171537302.

Малышева, Анна.  Лучше бы я осталась старой девой : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2023. – 412, [2] с. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).        ISBN 9785171572785.

Перес-Реверте, Артуро.  Итальянец : роман / Артуро Перес-Реверте ; перевод с испанского Аллы Борисовой. – Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2022. – 476, [2] с. – (Большой роман).        ISBN 9785389213029.

Робертс, Нора.  Подводные камни : [роман] / Нора Робертс ; [перевод с английского Елены Парахневич]. – Москва : Эксмо, 2023 (Казань). – 543 с. – (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). – 16+.        ISBN 9785041624842.

Романова, Галина.  Преступные игры гения / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2023. – 317, [1] с. – (Метод женщины). – 16+.              ISBN 9785041866792.

Шарапов, Валерий.  Дело беглеца / Валерий Шарапов. – Москва : Эксмо, 2023. – 316, [2] с.         ISBN 9785041886660.

Шутова, Ю.  Я иду искать : [роман] / Ю_Шутова. – Москва : Эксмо, 2023. – 156, [2] с. – (Премия Русский Детектив). – 16+.          ISBN 9785041752910.

Эшер, Джей.  Наше будущее : роман / Джей Эшер, Кэролин Маклер ; [пер. с англ. Ф. Гомоновой]. – Москва : АСТ, [2018]. – 348, [1] с. – (13 причин). – 16+.        ISBN 9785171107147.

Jaunumi Lasītavā

Invazīvo sugu rokasgrāmata / Autori: Jānis Birzaks, Pēteris Evarts-Bunders, Andris Čeirāns, [u.c.] ; galvenie redaktori: Aiva Bojāre, Maksims Balalaikins. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs, 2023. – 291 lpp. : ilustrācijas.

Katoļu kalendārs 2024 : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. – Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2023. – 319 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, teksta fragmenti tulkoti no angļu un poļu valodas. – Autori: Ilze Podniece, Alberts Kreņevskis, Ingrīda Lisenkova, Baiba Kušķe, Ilze Heina, Andris Priede, Māsa Klāra, Dmitrijs Artjomovs, Anna Egliena, Baiba Brūdere, Mihals Orlickis, Ilmārs Tolstovs, Arnis Šablovskis, Karmena Kurzemniece, Pāvests Francisks, Rihards Rungēvics, Līga Gulbe, Paula Beloglazova, Alina Dževjencka, Zbigņevs Barčiņskis, Broņislava Martuževa. . – Intervējamās personas: Heinrihs Cinkmanis, Renārs Birkovs, Dmitrijs Artjomovs, Andris Kravalis, Aivars Kursītis, Česlavs Mikšto, Andris Ševels, Romāns Prakopets, Rihards Rasnacis, Lūcija Ciekure, Kārlis un Ruta Lindes. . – Tulkotāji: Ingrīda Lisenkova, Irēna Laiva, Ēvalds Ikaunieks. . – Uz vāka Normunda Puča zīmējums “Mariāņiem Latvijā 100”.  ISSN 1407-2181.

Rasimenoks, Vasilijs.  Veltījums manai dzimtai : godājot senčus, svētījot pēctečus / Vasilijs Rasimenoks ; sastādītāja un redaktore Ilze Būmane. – [B.v. : b.i., 2023]. – Rēzekne : Latgales Druka, [2023]. – 122 lpp. : ilustrācijas.

Sociālā darba vārdnīca / Baiba Bela, Ieva Ozola, Līga Rasnača, Endija Rezgale-Straidoma, Vita Roga-Vailza, Aiga Romāne-Meiere ; redkolēģija: Dr.phil. Signe Dobelniece, Dr.phil. Lolita Vilka, Mārtiņš Moors ; zinātniskie recenzenti: Dr.pol.sc. Feliciāna Rajevska, Dr.sc.soc. Ritma Rungule ; zinātniskais konsultants Dr.habil.med. Māris Baltiņš ; literārā redaktore un zinātniskā konsultante Inta Rozenvalde ; angļu valodas redaktore Daina Grosa ; vāka dizainu un maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. – 638, [1] lpp. –  Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 515.-572. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.        ISBN 9789934189104.

Tāvu zemes kalendārs 2024 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2023. – 273 lpp.            ISSN 1407-2068.