JAUNĀS GRĀMATAS 2024. GADĀ MAIJĀ

Nozaru literatūra

Fergusone, Anna.  Noslēpumainais klejotājnervs : kā iemācīt ķermeni atbrīvoties no stresa, traumām un trauksmes / Anna Fergusone ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa. – [Rīga] : Lietusdārzs, [2024]. – 205, [1] lpp.    ISBN 9789934576492.

Greibers, Deivids.  Parāds : pirmie piectūkstoš gadi / Deivids Greibers ; redaktors Arturs Hansons ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; zinātniskais redaktors, priekšvārds: Andris Šuvajevs ; māksliniece Klāra Grundšteine. – [Rīga] : Tērbata P&C, [2024]. – 525 lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: [474.]-513. lpp. un rādītājs: [514.]-525. lpp.        ISBN 9789934238635.

Jemberga, Laila.  izaudzēt laimi : zinātnē pamatots laimes treniņš / teksts un ilustrācijas: Laila Jemberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 126, [1] lpp. : ilustrācijas.  – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934322938.

Lepēra, Nikola.  Darbs ar sevi : noskaidro savus emocionālos paternus, dziedē pagātnes ievainojumus un atgūsti savu autentisko Es / Nikola Lepēra ; tulkojums latviešu valodā: Vita Macate. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 332, [1] lpp.        SBN 9789934321108

Rendals, Deivids.  Sapņuzeme : piedzīvojumi savādajā miega zinātnē / Deivids Rendals ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārās redaktores Renāte Punka, Valērija Lasovska ; māksl. noform. Elizabete Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2024. – 231 lpp.      ISBN 9789984239101.

Riekstiņš, Jānis.  Varas patvaļa. Represīvo iestāžu nelikumības un noziegumi Latvijā 1944.-1953. : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. – Pirmais izdevums. – Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2023. – 183 lpp. : faksimili. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934916847.

Rubene, Zanda.  Digitālā bērnība / Zanda Rubene ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; zinātniskā redaktore, pēcvārda autore Dr.paed. Iveta Ķestere ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga. – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2024]. – 334, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 287.-326. lpp. un personvārdu rādītājs: 333.-[335.] lpp.        ISBN 9789984239767.

Stalažs, Arturs.  Sorbaronijas, nevis aronijas : Mičurina sorbaronija – no mākslīgi radīta vērtīga kultūrauga līdz invazīvai sugai / Arturs Stalažs ; angļu valoda: Aiga Bādere. – Dobele : RPD Science, 2024. – 67 lpp. : ilustrācijas. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 58.-60. lpp. un rādītāji: 61.-66. lpp.        ISBN 9789934921315.

Stančofa, Laila.  12 soļi ceļā pie sevis : paņēmieni sava potenciāla atraisīšanai / Laila Stančofa ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Šubrovska ; redaktore Ieva Lejasmeijere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 118, [1] lpp.        ISBN 9789934323355.

Tereško, Artūrs.  Sirds slimību fitoterapija / Artūrs Tereško ; teksta redakcija: Ieva Janaite ; dizains: Anda Nordena. – Atkārtots, papildināts izdevums. – [Cēsu novads] : Doktus, 2024. – 184 lpp. : ilustrācijas. – (Ārsta – fitoterapeita Artūra Tereško bibliotēka). – Bibliogrāfija: 171.-176. lpp.           ISBN 9789934833823.

Vagrants, Harijs.  Viņpus nāves : nāvei tuvās pieredzes mūsdienu Latvijā : 11 fascinējoši stāsti par sastapšanos ar nāvi un to, kas tai seko / Harijs Vagrants ; redaktore Anda Ogriņa ; Aigara Truhina grāmatas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 127 lpp.        ISBN 9789934323225.

Vaidere, Inese.  Misija Latvijai. Epizodes / Inese Vaidere ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizains: Edgars Zvirgzdiņs ; ievadvārdi: Silvija Brice ; maketa dizains: Oskars Stalidzāns. – Rīga : Zinātne, 2023. – 365, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Resurss pieejams arī tiešsaistē.        ISBN 9789934599521.

Кавашима, Рюта.  Как заставить работать мозг в любом возрасте : японская система развития интеллекта и памяти / Рюта Кавашима ; перевод с японского языка ООО “Прогресс книга”. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 157, [1] с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).           ISBN 9785446109692.

Малозёмов, Сергей.  Мои правила осознанного питания / Сергей Малоземов. – Москва : Эксмо, 2023. – 314, [1] с. – Алфавитный указ.: с.312 – [315].   ISBN 9785041861445.

 

 

Daiļliteratūra

Alksnis, Roberts.  Melna čūska miltus mala : romāns par zemnieku pēršanu Vidzemē 19. gadsimta vidū / Roberts Alksnis ; atbildīgais redaktors Miks Niedra. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2023]. – 277, [2] lpp.          ISBN 9789934628092.

Dostojevskis, Fjodors.  Velni : romāns / Fjodors Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Oto Brikšķis ; nodaļu “pie Tihona” no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 782, [1] lpp.        ISBN 9789934316036.

Freibergs, Imants.  Dari, kas jādara / Imants Freibergs ; intervijas: Ieva Raiskuma ; vāka dizains: Ingus Feldmanis ; vākam izmantots Sandija Greiškāna zīmējums. – Rīga : Jumava, 2024. – 357 lpp. : fotogrāfijas. – Pielikumi: 341.-357. lpp        ISBN 9789934206788.

Gekišs, Nauris.  Melodija Tev / Nauris Gekišs ; vāka foto: Ināra Ezergaile. – Rīga : [b.i.], 2024. – Rīga : SIA “Drukātava”, 2024. – 107 lpp.        ISBN 9789934910364.

Henrija, Emīlija.  Tie, ko satiekam brīvdienās / Emīlija Henrija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Evita, 2024. – 348, [1] lpp. – (New York Times bestsellers). (Evita).        ISBN 9789934553561.

Kancīte, Olga, 1920-1981.  Zem kuplajām gobām : vēstules dēliem / Olga Kancīte ; sastādītājs, ievads: Pēteris Pildegovičs ; literārā redaktore Māra Cielēna ; māksliniece Marija Jurso ; maketu veidojusi Ineta Priga. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2024. – 229, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets. – Grāmatas sastādītājs Pēteris Pildegovičs šajā izdevumā ir apkopojis savas mātes dzeju.              ISBN 9789934361760.

Krofta, Ketrina.  Kāzu viesis : es neļaušu tev aizmirst : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Ingūna Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2024]. – 414 lpp.        ISBN 9789934251153.

Nuts, Zane.  Džekpots / Zane Nuts ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 222, [1] lpp.        ISBN 9789934292965.

Robinsone, Emma.  Mana vīra bērns : [romāns] / Emma Robinsone ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 301, [1] lpp.   ISBN 9789934292934.

Rušmane-Vēja, Andra.  Lūznis : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, 2024. – 251, [3] lpp.        ISBN 9789934292989.

Seiksts, Oskars.  Atīsmis : sarunys ap i par volūdu / Oskars Seiksts ; redaktore Ilga Šuplinska ; dalykumvuorduki: Valentins Lukaševičs ; ilustracejis: Evika Muizniece ; dizains: Māris Justs. – Rēzekne : Latgalīšu kulturys bīdreiba, 2023. – 119 lpp. : ilustrācijas.    ISBN 9789934239632.

Teilore, K. L.  Ikviens tavs solis. Vajātājs / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. – Rīga : Kontinents, [2024]. –  442, [1] lpp.        ISBN 9789934251160.

Ūdris, Jānis.  Belkanto ešafota ēnā : romāns par izcilo tenoru, Brīvības cīņu varoni Jāni Vītiņu / Jānis Ūdris ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 286, [2] lpp. : portrets.        ISBN 9789934320576.

Venters, Egīls.  Šķirotavas stāsts : stāsts / Egīls Venters ; atbildīgais redaktors Ainārs Kamoliņš ; Ingus Feldmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Jumava, 2024. – 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – (Apkaimes). – Bibliogrāfija: 155. Lpp. – Saturs: Šķirotavas stāsts ; In status nascendi ; Ķīmiķi ; Šķirotava / Apkaimes.lv.        ISBN 9789934206658.

Vigāna, Delfīne de.  Balstīts patiesos notikumos : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Valērija Lasovska ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa ; datorgrafiskais noformējums: Iveta Paegle. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. – 349, [1] lpp        ISBN 9789984239736.

Zimnoha, Ruta.  Vīra tēvs : [romāns] / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. – 191, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 4 (298).        ISBN 9789934293054.

Žibēla, Karīne.  Nevainīgo šķīstītava : romāns / Karīne Žibēla ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. – Rīga : Kontinents, 2024. – 509 lpp.         ISBN 9789934251177.

 

Акунин, Борис.  Ледяной дракон : японская сказка ; Невидимый сад мастера Вана : китайская сказка / Борис Акунин ; иллюстрации Екатерины Белявской. – Москва : АСТ, 2023. – [96] с. : ил. – (Борис Акунин в иллюстрациях лучших художников). – Книга-перевертыш.       ISBN 9785171561482.

Александрова, Наталья.  Пророчество Пятой скрижали : роман / Наталья Александровна. – Москва : АСТ, 2024. – 318, [1] с. – (Роковой артефакт). – 16+.        ISBN 9785171578817.

Андреева, Наталья.  Княгиня Серебряная : роман : [по мотивам нераскрытого убийства] / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Жанры, cop. 2024. – 318, [1] с. – (Бестселлеры Натальи Андреевой). – 16+.          ISBN 9785171607944.

Арден, Лия.  Двойник Запада / Лия Арден. – Москва : Эксмо, 2022. – 382, [1] c. – (Цикл “Четыре дракона” ; Кн.1).      ISBN 9785041688394.

Арден, Лия.  Пятый Дракон / Лия Арден. – Москва : Эксмо, 2023. – 510, [1] c. – (Цикл “Четыре дракона” ; Кн.2).        ISBN 9785041726911.

Артемьева, Галина.  Мельницы времени / Галина Артемьева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. – 285 с. – (Тонкости жизни). – 18+.        ISBN 9785222379523.

Байт, Александра.  Клуб пропавших без вести / Александра Байт. – Москва : Эксмо, 2023. – 508, [1] с.     ISBN 9785041896836.

Богданова, Диана.  Моя бабушка и вареники, или Обратный билет в детство / Диана Богданова ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 126, [1] lpp. – Izdevums latviešu valodā: Mana ome un vareņiki.      ISBN 9789934323959.

Данилова, Анна.  Смертельные объятия : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2024. – 317 с. – (Эффект мотылька). (Психологический детектив).   ISBN 9785041957247.

Исмаилова, Эсмира.  Любовь по-стамбульски : сердечные авантюры в самом гастрономическом городе / Эсмира Исмаилова. – Москва : Эксмо ; Хлеб, соль, 2024. – 328, [3] с. : ил. – (Еда, города, истории. Книги со вкусом путешествий).     ISBN 9785041601300.

Кабре, Жауме.  Зимний путь : рассказы / Жауме Кабре ; перевод с каталанского Александры Гребенниковой. – Москва : Иностранка ; [Азбука-Аттикус], [2023]. – 314, [2] c. – (Большой роман). – 16+.        ISBN 9785389243477.

Карлайл, Лиз.  Любовь в наследство : [роман] / Лиз Карлайл ; перевод с английского М. Литваковой. – Москва : АСТ, 2024. – 350, [1] с. – (Шарм).        ISBN 9785171357658.

Кербель, Михаил.  Миллион долларов для Марка : [романы] / Михаил Кербель. – Москва : АСТ, 2024. – 574, [1] c. – (Городская проза). – Содержание: Миллион долларов для Марка ; Страна карточных домиков.           ISBN 9785171498283.

Колычев, Владимир.  Счет за счастье / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2024. – 285, [1] c. : ил. – 16+.       ISBN 9785041865986.

Комал, Ксения.  Дом на глухой окраине / Ксения Комал. – Москва : Эксмо, 2024. – 380, [1] с. – (Эго убийцы. Триллер-откровение).        ISBN 9785041889326.

Кретова, Евгения.  Чёрный махаон : [роман] / Евгения Кретова. – Москва : АСТ, 2024. – 381, [2] с. : ил. – (Романтический детектив). – 16+.       ISBN 9785171618421.

Леонов, Николай.  Смертельный звонок : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2024. – 380, [1] с. – (Черная кошка). –  Содержание: Смертельный звонок ; Город мертвых.        ISBN 9785041901745.

Мишальон, Клеменс.  Тихая квартирантка : [роман] / Клеменс Мишальон ; [перевод с английского Е. Петуховой]. – Москва : Эксмо, 2024. – 349, [1] с.      ISBN 9785041909291.

Пальчевска, Елена.  Дом : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане ; оформление Жанна Шкулева ; художник Svetlana Bloom ; дизайнер Надежда Маслова. – [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2024. – 217 lpp.   ISBN 9789934922107.

Реньжина, Настасья.  Бабушка сказала сидеть тихо : [роман] / Настасья Реньжина. – Москва : Эксмо, 2024. – 254 с. – (STEKLO).       ISBN 9785041911034.

Романова, Галина.  По следам старых грехов : [детективная мелодрама] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2024. – 316, [1] c. – (Метод женщины). – 16+.        ISBN 9785041962685.

Свечин, Николай.  Ледяной ветер Суоми / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 2024. – 347, [2] с. ; 20 см. – (Сыщики и воры. Исторические детективы Николая Свечина). – 16+.        ISBN 9785041946845.

Шарапов, Валерий.  Люди без прошлого / Валерий Шарапов. – Москва : Эксмо, 2024. – 315, [2] с.           ISBN 9785041930424.

 

Jaunumi Lasītavā

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2022 = Statistical yearbook of Latvia / Centrālā statistikas pārvalde. – Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2023. – 226 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – (Latvijas statistika). – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.          ISBN 9789984065755.

Seiksts, Oskars.  Atīsmis : sarunys ap i par volūdu / Oskars Seiksts ; redaktore Ilga Šuplinska ; dalykumvuorduki: Valentins Lukaševičs ; ilustracejis: Evika Muizniece ; dizains: Māris Justs. – Rēzekne : Latgalīšu kulturys bīdreiba, 2023. – 119 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934239632.

Silkāns J.  Fabuleņas / J.Silkāns. – [atk. izd.]. – Rēzekne : Latgalīšu kulturas bidreiba, 1991. – 60, [3] lpp.        

Silkāns, J.(Jōņs), 1899-1955.  Laika atbalss : dzejūļi : III / J. Silkāns. – [Ludza] : [izdevējs nav zināms], [19–]. – Ludza : V. Sujera drukōtova, [19–]. – 32 lpp.

Сырцов, Иван.  Воспоминания [nepublicētais materiāls] / Иван Сырцов. – [B.v. : b.i.], 2023. – 1 sēj. : ил. –  Содержание: Школьный дневник моей памяти ; 80 лет холокосту в Зилупском крае ; Сборник воспоминаний бывших узников концентрационного лагеря Саласпилс 1941-1944 ; Путешествие в неизвестность ; Кто бомбил станцию Зилупе?

Сырцов, Иван.  Город Зилупе (прошлое и настоящее) [nepublicētais materiāls] / Иван Сырцов. – [B.v. : b.i.], 2022. – 1 sēj. : ил. –  Содержание: Городу Зилупе – 90 ; Новый парк отдыха “У фонтана” (“Pie strūklakas”) ; Река Зилупе (Синюха) / Иван Сырцов. Легенда о реке Зилупе ; Песня о Синей реке / Антонина Яковенко.

Сырцов, Иван.  Круцификсы в Пасиенской и Залесской волостях [nepublicētais materiāls] / Иван Сырцов. – [B.v. : b.i., 2022]. – 10 lp. : ил.