Jaunās grāmatas bērniem 2021.gada jūnijā

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Auere, Margita.  Zvēru skola. Bedres! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Dace Lāže. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 179 lpp., 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 2). ISBN 9789984238494.

Bālinta, Āgneša.  Fraks, kaķu bieds / Āgneša Bālinta ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; Sandras Vingres ilustrācijas un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, [2021]. – 70, [2] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934204692.

Bērziņa, Ingrīda, 1961-.  Kas guļ ziemas miegu? / Ingrīda Bērziņa. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. – 101, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934600364.

Burvju kastīte = The Magic Box = 魔法の箱 : pēc latviešu tautas pasakas motīviem / teksta autors japāņu valodā Taku Miki ; ilustratore Guna Miķelsone ; tulkotāja latviešu un angļu valodā Arta Voicehovska ; angļu valodas redaktore Hanna Heidena ; latviešu valodas redaktore Aija Lāce ; grāmatas dizains: Satoši Nakamura. – Higashikawa : Genjiro Ito, 2020. – Higashikawa : Kamakura Shunju-sha. – 31 lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Teksts paralēli japāņu, latviešu un angļu valodā.  ISBN 9784774008202.

Erne, Andrea, 1958-.  Atklājam Visumu! : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / teksts: Andrea Erne ; ilustrācijas: Pēters Nīlanders ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece. – Rīga : Madris, [2021]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
ISBN 9789984316765.

Erne, Andrea.  Viss par pirātiem : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Andrea Erne ; ilustrācijas: Pēters Nīlanders ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece. – Rīga : Madris, [2021]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789984316406.

Jansons, Reinis, (ekonomists).  Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas / Reinis Jansons, Evija Kropa, Simons Urbons ; no lietuviešu valodas tulkojusi Elīna Jaunalksne ; māksliniece Lina Ribinske ; redaktore Inta Kalniņa. – Rīga : Avots, [2021]. – 57, [6] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934590276.

Lībiete, Māra, 1950-.  Mans draugs Dzejolītis / Māra Lībiete ; māksliniece Sandra Vingre ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. – Rīga : Jumava, [2021].- 38, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934204661

Mans pirmais putnu noteicējs : īss ceļvedis putnu iepazīšanā Latvijā : 40 sugas / Latvijas Ornitoloģijas biedrība ; māksliniece: Līga Zīle Balode ; izmantoti arī Maika Langmana zīmējumi. – Rīga : Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2020. – 40, [1] lpp. : ilustrācijas.

Meža vēstules / redaktores: Ilze Stikāne, Inese Zandere, Inga Karlsberga ; dizains: Ilze Dambe ; Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. – [Rīga] : [Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome], [2020]. – 17 lp. nenumurētas atklātnes ietverē : ilustrācijas. – Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem.

Puķe, Elita Ieva.  Tava zvaigznīte : dzejoļi bērniem / Elita Ieva Puķe, Irēna Anna Puķe ; ilustrācijas: Edmunds Puķe. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021.- 104 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934600258.


Вербицкая, Ольга.  Я тебя найду : [для детей дошкольного возраста : 0+] / Ольга Вербицкая ; художник Татьяна Никитина. – Москва : Волчок, 2020. – [32] с. : цв. ил.  ISBN 9785907180161.

Дарелл, Джеральд.  Малыш и море : [сказка : для детей до 3-х лет] / Джеральд Даррелл ; художник И. Папоротная ; [пер. с англ. Н. Калошиной]. – Москва : Росмэн, 2020. – [31] с. : цв. ил.- (Про щенка). ISBN 9785353092810.

Козлов, Сергей.  Как Ёжик с Медвежонком ловили осень [Текст] : сказки для малышей : [для дошкольного возраста : 0+] / Сергей Козлов ; художник Ксения Павлова. – Москва : Махаон, 2020. – 93, [2] с. : цв. ил. – (Чудесные книжки для малышей). ISBN 9785389127982.

Кравченко, Мария.  Как устроен робот : разбираем механизмы вместе с Лигой роботов! / Мария Кравченко ; над книгой работали Николай Пак, Юлия Грабовская, Кирилл Никулин ; иллюстратор Вера Рогожникова. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 47 с. : цв. ил. – (Вы и ваш ребенок). ISBN 9785001165026.

Медведева, Таня.  30 простых опытов с детьми дома. Наука на кухне : по принципу STEAM : видеоуроки внутри! : [для детей младшего школьного возраста : 6+] / художник Вера Пошивай ; Научная онлайн-школа Тани Медведевой. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 61, [2] с. : цв. ил. – (Вы и ваш ребёнок). ISBN 9785001165767

Михалков, Сергей, 1913-2009.  Праздник Непослушания : [повесть-сказка, стихи] / С. Михалков ; художник Г. Огородников. – Москва : АСТ, 2020. – 90, [5] с. : цв. ил. – (Детское чтение). – 6+]. ISBN 9785171228828.

Толмачёва, Мария.  Как жила Тася : повесть / Мария Толмачёва ; художник Людмила Пипченко. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2020. – 93, [2] с. : цвет. ил. ISBN 9785926833994.

Усачев, Андрей.  Путешествие на айсберге [Текст] : сказочная повесть  / Андрей Усачёв ; художник Е. Здоронова ; автор образов В. Чижиков. – Москва : РОСМЭН, 2019. – 141, [2] с. : цв.ил. ISBN 9785353088851.

Штеффенсмайер, Александр.  Лизелотта. Охота на почтальона [Текст] : [сказка : для детей до трех лет : 0+] / Александр Штеффенсмайер ; перевод [с немецкого] Марины Кореневой ; [художник Александр Штеффенсмайер]. – Москва : РОСМЭН, 2020. – [32] с. : цв. ил.- (Лизелотта). ISBN 9785353086093.

Grāmatas 5.-9. klasei

   

Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām / redaktors Kristaps Ceplis ; literārā redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Māra Prātniece. – Rīga : Biedrība “Zaļās mājas”, 2020.  – 52, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas. ISBN 9789934232282.

Hantere, Ērina.  Klanu kaķi. Zvaigžņu gaisma / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 367 lpp. – (Klanu kaķi. Jauns pareģojums ; [4]). ISBN 9789934092640.

Remere, Santa.  Mūsējās : 50 pasakas par Latvijas sievietēm / Santa Remere ; ilustratore Elīna Brasliņa ; redaktors Antonija Skopa ; dizains: Laura Feldberga. – Rīga : Biedrība “Ascendum”, 2020.  – 115, [4] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934879531.

Spiri, Johanna.  Heidija.  Meitene no Alpu kalniem./ Johanna Spiri ; [ilustrācijas]: Sonia González ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 206, [2] lpp. : ilustrācijas ; – Jaunākā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934091605.

Spiri, Johanna.  Heidija.  Atkal mājās./ Johanna Spiri ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].  – 155, [2] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934091629.

Tilaks, Dzintars, 1959-.  Šausmiņa / Dzintars Tilaks, autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. – 186, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934091704.

Vigāna, Delfīne de.  No un es / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.  – 206, [2] lpp. ISBN 9789984238531.

Viks, 1939-.  Lecīgais Burkāns un citi indiāņi / Viks ; māksliniece Anita Rupeika. – [Rīga] : Valters un Rapa, [2020].  – 236, [4] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934570094.

Zandere, Inese, 1958-.  Puika ar suni : stāsts par nosargātu noslēpumu. Pirmā burtnīca. Bailes. / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Maima Grīnberga ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. – [2. laidiens]. – [Rīga] : liels un mazs, [2021].  – 76, [3] lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934533952.

Zandere, Inese, 1958-.  Puika ar suni : stāsts par nosargātu noslēpumu. Otrā burtnīca. Bunkurs. / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Maima Grīnberga ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. – [Rīga] : liels un mazs, [2021]. – 109, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934574030.

Бёме, Юлия.  Детектив Конни и кража в школе / Юлия Бёме ; иллюстрации Хердис Альбрехт ; перевод с немецкого Юлии Капустюк. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 107, [4] с. : цвет. ил. – (Лучший друг – Конни). ISBN 9785961436020.

Кабаченко, Сергей(Сергей Борисович).  Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений : более 100 весёлых поделок : [12+] / Сергей Кабаченко. – Москва : Эксмо, 2021. – 12, [2] с. : цв. ил. – (1000 пластилепок. Лепим и играем с Сергеем Кабаченко).  ISBN 9785041140625

Клесен, Триша.  Дом с привидениями : роман / Триша Клесен ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. – Москва : РИПОЛ-Классик, 2021. – 286, [1] с. – (Дерево желаний). ISBN 9785386139841.

Перельман, Яков.  Живой учебник геометрии : [для среднего школьного возраста] : 6+ / Яков Перельман. – Москва : АСТ ; Аванта, 2021. – 253, [1] с. : ил., табл. – (Простая наука для детей). ISBN 9785171350864

Сизова, М.  История одной девочки : [повесть : для среднего школьного возраста ] / Магдалина Сизова ; художник Адриан Ермолаев. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2021. – 158, [1] с. : ил. – (Вот как это было). ISBN 9785926835912.

Слижен, Светлана.  Конструктор вязаных игрушек [Текст] : универсальные схемы для вязания крючком амигуруми : [6+] / Светлана Слижен. – Москва : Эксмо, 2020. – 93, [1] с. : цв. ил., портр. – (Подарочные издания. Рукоделие).  ISBN 9785699810550

Уолльямс, Дэвид.  Зубная ведьма [Текст] : [для среднего школьного возраста : 12+] / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; [пер. с англ. М. Виноградовой]. – Москва : #Эксмодетство, 2018. – 381, [1] с. : ил. – (Невероятные истории Дэвида Уолльямса).ISBN 9785040968909.

Эллис, Тара.  Тайна домика на пляже [Текст] : [для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; [перевод с английского В. Бойко]. – Москва : Эксмо, 2019. – 189, [1] с. : ил.  – (Таинственные расследования Саманты Вулф). ISBN 9785041003555.