Jaunās grāmatas bērniem 2022.gada augustā

 Mazajiem lasītājiem.

Ārčere, Mendija.  5 minūtes. Vakara pasaciņa / sarakstījusi Mendija Ārčere ; ilustrējusi Gabija Mērfija ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 48 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934095313.

Beikere, Lora.  5 minūtes. Pasaciņa / sarakstījusi Lora Beikere ; ilustrējusi Andželika Skudamora ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 48 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934095337.

Denisa-Liepniece, Solvita.  SaZVĒRestības teorija : kā zvēri patiesību meklēja / Solvita Denisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; tulkojums no krievu valodas: Varenais Sēlis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022].  – 37 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934159220.

Džoisa, Melānija.  5 minūtes. Brīnumpasaciņa / pārstāstījusi Melānija Džoisa ; ilustrējusi Valērija Isa ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 48 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934095320.

Klings, Marks-Uve.  Diena, kad opis uz plīts uzlika elektrisko tējkannu / Marks Uve Klings ; no vācu valodas tulkojusi Signe Viška ; ar Astrīdas Hennas ilustrācijām. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. – 54, [5] lpp.  ISBN 9789984239057.

Ķeizare, Sniedze Paula.  Brīdis pasakā : dzeja / Sniedze Paula Ķeizare ; vāka zīmējums un ilustrācijas: Santagora Torma. – Rīga : Avots, [2022]. – 155 lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934590436.

Parvela, Timo.  Ella viļņos / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].- 171, [4] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934099311.

Raudonis, Pāvils, 1960-.  Pasaka par mežcirtēju / Pāvils Raudonis ; ilustrējusi Sandra Vingre ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2022]. – 59, [4] lpp. : ilustrācijas – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934572883.

Valtere, Inese, 1945-.  Pasakas ģimenei. 3 grāmata / Inese Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna ; redaktore Sanita Dāboliņa. – [Rīga] : SIA “Amber Dreamworks”, 2022. – 50, [6] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934235696.

Zvēriņu balsis : Kāda katram dziesma? / [no krievu val.tulk. Iveta Ikale ; red. indra Putre]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. – [8] lpp. : il. ISBN 9789934054938.

Большие приключения Шерлоков : Лондон, Париж, Каир, Мехико / [перевод с итальянского А. С. Кузечкина ; ил. Елеоноры Барсотти]. – Москва : АСТ, 2021. – 99, [1] с. : цвет. ил.
ISBN 9785170889266.

Валько.  Большое сырное ограбление / Валько, автор и художник ; перевод с немецкого Наталии Нуровой. – Москва : Махаон, 2022. – 58, [3] с. : цвет. ил. – (Сказки картонного городка). ISBN 9785389200333.

Валько.  Самодельное мороженое / Валько, автор и художник ; перевод с немецкого Наталии Нуровой. – Москва : Махаон, 2022. – 59, [2] с. : цвет. ил. – (Сказки картонного городка). ISBN 9785389200326.

Все-все-все страшные истории для детей / Г. Остер, Э. Успенский, В. Роньшин, С. Седов ; худож. Е. Силина, А. Мартынов, Д. Лапшина. – Москва : АСТ, 2022. – 461, [2] с. : ил. – (Всё лучшее детям). ISBN 9785171472436.

Матюшкина, Катя.  Бенуарики. Заколдованный ключ / Катя Матюшкина ; [ил. Николай Копейкин, Диляра Чернова-Димеева]. – Москва : АСТ, 2019. – 186, [5] с. : цвет. ил. – (Прикольный детектив). ISBN 9785170982486.

Сосновский, Евгений.  Такие интересные профессии / Евгений Сосновский ; художник Ольга Сеидова. – [Москва : Издательство Робинс, 2021]. – [14] c. : цвет. ил. – (Дружимишкины книжки). ISBN 9785436607566.

Энхольт, Лоренс.  Леонардо и летающий мальчик / Лоренс Энхольт, текст и ил. ; пер. с англ. – Москва : Контэнт, 2019. – 30, [2] с. : цвет. ил. – (Истории о художниках).
ISBN 9785990629585.

   Grāmatas 5.-9.klasei.

Hantere, Ērina.  Klanu suņi. Nezināmais ienaidnieks / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].- 255 lpp. : ilustrācija.- (Klanu suņi / Ērina Hantere ; 2). ISBN 9789934310683.

Jēgerfelde, Jennija.  Mana kolosālā dzīve : romāns / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka noormējums ; redaktore Līva Kukle. – Rīga : Latvijas Mediji, 2022. – 332, [3] lpp. ISBN 9789934290596.

Mavils.  Kinderlande : komikss / Mavils ; no vācu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; Arta Brieža dizaina adaptācija ; Reiņa Pētersona rokraksta atveide ilustrācijās. – [Rīga] : liels un mazs, [2022]. – 303 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934574764.

Pračets, Terijs.  Pūķi pilsdrupās un citi stāsti / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 350, [1] lpp. : il. ISBN 9789934099861.

Svifta, Keilija.  Dzīves prasmes : radošums, problēmrisināšana, apzinātība, empātija, sadarbība / Keilija Svifta ; ilustrators Džeimss Gibss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 96 lpp. : ilustrācijas. – (DK). ISBN 9789934099250.

Tilaks, Dzintars, 1959-.  Raibi labā nometne / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 174, [1] lpp. : ilustrācijas.- Vidējā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934311734.

Уолльямс, Дэвид.  Ледяное чудовище / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; перевод с английского М. Виноградовой. – Москва : #эксмодетство, 2021. – 480 с : ил. – Невероятные истории Дэвида Уолльямса. ISBN 9785041045142.

Хорват, Полли.  Ночной сад : роман / Полли Хорват ; [перевод с английского М. Скляр]. – Москва : Эксмо, 2020. – 315, [3] с. : ил. ISBN 9785041089603.