Jaunās grāmatas bērniem 2022.gada februārī

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Dzīvnieki : mana pirmā atloku vārdnīca / Martinas Badštūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2021]. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984318080.

Gutničenko, Alla.  Neparastās profesijas / Alla Gutničenko [teksts], Jūlija Kolomojeca [ilustrācijas] ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. – [Rīga] : Baltais valis, [2021]. – 80 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934905032.

Hinrikusa, Kadri.  Taksis un Dogs / Kadri Hinrikusa ; Elinas Sildres ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 70, [2] lpp. ISBN 9789934097089.

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Rū pilsētas pasakas / Ēriks Kūlis ; vāka māksliniece Dzintra Vīriņa ; redaktore Daina Randare. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 269, [2] lpp. – (Lasītprieks!). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934095276.

Lāšena, Elīsabete Hellanne.  Es esmu Dzīve / Elīsabetes Hellannes Lāšenas teksts ; Marines Šneideres ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021] – 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984238807.

Lāšena, Elīsabete Hellanne.  Es esmu Nāve / Elīsabetes Hellannes Lāšenas teksts ; Marines Šneideres ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 41 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.  ISBN 9789984238814.

Pelēns Peksis : lielā grāmata / [teksts]: Annalisa Lay ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; atdzejojušas Astra Šmite un Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 61 lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934094026.

Peppa Pig. Uz bibliotēku / tulkojusi Linda Kalna. – Rīga : Egmont Latvija, [2021]. – [Rīga] : ADverts. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934270444.

Peppa Pig. Velosipēdu sacīkstes / tulkojusi Linda Kalna. – Rīga : Egmont Latvija, [2021]. – [Rīga] : ADverts. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934270437.

Pitkevica, Guna.  Zirgs svītrainā pidžamā : bērnu anekdotes / sakārtojusi Guna Pitkevica ; Edgara Švanka grāmatas dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 55, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934092176.

Sundīns, Dāvids.  Grāmata, kas negribēja, ka to lasa / Dāvids Sundīns ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; [dizains un ilustrācijas]: Alexis Holmqvist ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934097072.

Svaža, Ruta, 1957-.  Sniegavīrs palīgs / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts Linkevičs ; vāka dizaina autore Laura Mortensena ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – [Jelgava].- 29 lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934096686.

Tomusks, Ilmars.  Vilka draugi / Ilmars Tomusks ; māksliniece Katerīna Zaripa ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934097218.

Transportlīdzekļi : mana pirmā atloku vārdnīca / Martinas Badštūberes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2021]. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984318202.

Zusta, Zane, 1982-.  Labrīmes, kas mudina bērnu izaugt par labu cilvēku / Zane Zusta ; Kristas Miltiņas dizains un ilustrācijas. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. –  60, [1] lpp. : ilustrācijas.  – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934095023.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Rijīgā čūska un gudrā pele / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējusi Vivianna Maria Stanislavska ; redaktore Inguna Cepīte. – Rīga : Pētergailis, [2021]. -. – 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.  ISBN 9789984335391.

Белько, Егор.  Весёлые научные опыты : увлекательные эксперименты в домашних условиях / Егор Белько. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 46, [1] с. : цвет. ил. – (Вы и ваш ребёнок). ISBN 9785446129263.

Брайт, Рэйчел.  Любимый Монстрик / Рэйчел Брайт ; [ил. автора] ; пер. с англ. Е. Яковлевой. – Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2021. – 32 с. : цвет. ил. – (Любимый Монстрик). ISBN 9785171447847.

Брайт, Рэйчел.  Любимый Монстрик и День подарков / Рэйчел Брайт ; [ил. автора] ; пер. с англ. Е. Яковлевой. – Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2021. – 32 с. : цвет. ил. – (Любимый Монстрик). ISBN 9785171447854.

Буке, Одри.  Как Жюльетта волка спасала : когда дружба побеждает страх : сказочные истории / авторы : Одри Буке, Титус ; перевод с французкого Александры Глебовской ; художник Фабиен Окто Ламбер. – Москва : Махаон, [2021]. – 134, [1] с. : цвет. ил. – (Чудесные книжки для малышей). ISBN 9785389188921.

Венедиктова, Юлия.  Детектив Фырка и дело о куриных ножках / Юлия Венедиктова ; иллюстрации: Екатерина Буслаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 78, [1] с. : цвет. ил. – (Детский детектив). ISBN 9785222330784.

Жутауте, Лина.  Гном Чистюля и незваный гость [Текст] / Лина Жутауте ; ил. авт. ; [пер. с английского Елены Фельдман]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2020. – [40] с. : цвет. ил. – (Лина Жутауте). ISBN 9785001541523.

Жутауте, Лина.  Тося-Бося и день Суперпапы [Текст] / Лина Жутауте ; ил. авт. ; [пер. с английского Елены Фельдман]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. – [32] с. : цвет. ил. – (Лина Жутауте). ISBN 9785001155911.

Малинкина, Евгения.  Ограбление булочной и другие приключения Носкова, Котяткина и Пончикова / Евгения Малинкина ; дизайн обложки и иллюстрации: Ирина Иванова. – Москва : АСТ, 2020. – 140, [3] с. : цвет. ил. – (Самый прикольный детектив). ISBN 9785171225117.

Середина, Анна.  Я сама! Сказка про самостоятельную белочку : полезные сказки / Анна Середина ; иллюстрации Евгении Соловьёвой. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – [26] с. : цвет. ил. – (Вы и ваш ребёнок). ISBN 9785001165897.

Шварце, Таня.  Приключения маленькой Лимонной феи / Таня Щварце ; иллюстрации Мариам Бен-Араб ; пер. с нем. П. Вольцита. – Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2020. – 107, [4] с. : цвет. ил. – (Феи Солнечного леса). ISBN 9785171271947.

Grāmatas 5.-9.klasei.

Kinnijs, Džefs.  Grega dienasgrāmata. / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].  – 217, [1] lpp. : ilustrācijas. – (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 16). ISBN 9789934098567.

Mēderndorfers, Vinko.  Sirds plaukstā : romāns / Vinko Mēderndorfers. – Rīga : Aminori, [2021]. – 157, [2] lpp. ISBN 9789934612077.

Roulinga, Dž. K.  Dziesminieka Ķestera pasakas / Dž.K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kolmane ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].  – 129, [2] lpp. : ilustrācijas. – Vidējā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934096761.

Skota, Keitija.  Fungarium / ilustrējusi Keitija Skota ; teksta autori: Deivids L. Hoksvorts, Laura M. Suza, Pepeins V. Koijs, Kare Līmatainens, Toms Preskots [un vēl 2 autori] ; grāmatas dizains: Kath Grimshaw ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zinātniskā redaktore Inita Daniēla ; literārā konsultante Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 63, [1] lpp. : ilustrācijas – (Laipni lūgti muzejā). ISBN 9789984238555.

Švarca, Sandra, (rakstniece).  Suņu mamma / Sandra Švarca ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; ilustrācijas: Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 92, [3] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934097003.

Ликсо, В. В.  Всё, что должен знать каждый образованный мальчик о технике / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников. – Москва : АСТ, 2019. – 159 с. : цвет. ил. – (Всё, что нужно знать). ISBN 9785171140953.

Мист, Магнус.  Маленькая злая книга 2 / Магнус Мист ; иллюстрации Томаса Гуссунга ; перевод с немецкого Г. Бабуровой. – Москва : Эксмо, 2021. – 160 с. : цвет. ил. – (Маленькая злая книга).  ISBN 9785041044961.

Сантьяго, Роберто.  Детективы-футболитсты. Загадка спящих арбитров / Роберто Сантьяго ; иллюстрации Энрике Лоренсо ; пер. с. исп. Е. Фадеевой. – Москва : АСТ, 2021. – 320 с. : ил. – (Детективы-футболисты). ISBN 9785171346621.

Grāmatas vecākiem.

Rehunena, Kirsi.  Izzinošas rotaļas mazajiem pētniekiem / Kirsi Rehunena ; mākslinieces Emmi Kokko, Olga Kostenko ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktore, priekšvārda autore Guna Pitkevica ; konsultantes: Ingrīda Kreicberga, Gunta Šustere. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021.  – 255 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934091544.