Jaunās grāmatas bērniem 2022. gada oktobrī

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Ārčere, Mendija.  Stāstiņi viengadniekiem / Mendija Ārčere, Gabija Mērfija ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].- 47, [1] lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934098611.

Ārčere, Mendija.  Stāstiņi četrgadniekiem / Mendija Ārčere, Džeimss Ņūmens Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934098642.

Bruno, Peps.  Stāsti! / Peps Bruno, Andrea Antinori ; tulkotāja Lauma Ķeipāne ; redaktore Gunta Lejniece ; konsultante Daina Sirmā. – Rīga : Pētergailis, [2022]. – 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984335537.

Brūksa, Felisitija.  Es skaitu līdz desmit un atpakaļ… : grāmata ar lodziņiem / Felisitijas Brūksas teksts ; Mangali Mansilas ilustrācijas ; Frenkija Allena dizains ; no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore Iveta Ikale. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934098475.

Erne, Andrea.  Ko darām rudenī? : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Andrea Erne ; māksliniece Zuzanne Ščesnija ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2022]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984310411.

Kalnciema, Baiba, 1979-.  Kāpēc esmu uztraucies? : bērna pamatemocijas / Baiba Kalnciema ; grāmatas un vāka ilustrāciju autore Gunta Zaļaiskalna ; redaktore Sanita Dāboliņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 32 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934311703.

Narganga, Frauke.  Mana pasaule : juniora vārdnīca: izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Fraukes Nargangas teksts ; Gīdo Vandreja ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2022]. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984310657.

Pastore, Luīze, 1986-.  Raiņa ielas cirks / Luīze Pastore ; Ievas Jurjānes ilustrācijas ; redaktore Sigita Kušnere ; dizains: Ļoša Muraško. – Rīga : Neputns, [2022]. – 112, [13] lpp. (dažas salocītas) : ilustrācijas. – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934601477.

Riordana, Džeina.  Stāstiņi divgadniekiem / Džeina Riordana, Džeimss Ņūmens Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934098628.

Riordana, Džeina.  Stāstiņi trīsgadniekiem / Džeina Riordana, Gabija Mērfija ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].  – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934098635.

Samauska, Ieva, 1969-.  Soliņš un Miskaste / Ieva Samauska ; ilustrējusi Anete Bajāre-Babčuka ; redaktore Inguna Ula Cepīte. – Rīga : Pētergailis, [2022].- 30, [1] lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789984335513.

Sperga, Ilze.  Vuškeņa iz pļovys : dzejūli bārnim / Ilze Sperga ; muokslineica Līga Romančuka ; redaktore Māra Cielēna. – [Augšdaugavas novads] : Bīdreiba LgSC, [2021]. – 39, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Teksts latgaliešu rakstu valodā.  ISBN 9789934907128.

Uzzini, kas es esmu : iepazīsties ar populārākajiem lauku sētas iemītniekiem / sastādītāja Inese Pelūde ; Māras Alševskas dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934311352.

Visādas pasakas : Ukraiņu tautas pasakas / tulkojis Andrejs Jesens ; Agijas Stakas vāka zīmējums. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 192 lpp. ISBN 9789934312724.

Белько, Егор.  Весёлые научные опыты : увлекательные эксперименты с водой, воздухом и химическими веществами / Егор Белько ; иллюстрации А. Ковальчук. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 46, [2] с. : цвет. ил. – (Вы и ваш и ребёнок). ISBN 9785446129270.

Бонд, Майкл.  Медвежонок Паддингтон и мармеладный лабиринт : [рассказ] / Майкл Бонд ; пер. с англ. А. Глебовской ; ил. Р. В. Элли. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – [22] с. : ил. – (Малышам о Паддингтоне). ISBN 9785389049185.

Бонд, Майкл.  Медвежонок Паддингтон на экскурсии : [рассказ] / Майкл Бонд ; пер. с английского А. Глебовской ; иллюстрации Р. В. Элли. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – [32] с. : цвет. ил. – (Малышам о Паддингтоне). ISBN 9785389044784.

Валько.  Переполох в мышином семействе / Валько, автор и художник ; перевод с немецкого Наталии Нуровой. – Москва : Махаон, 2022. – 57, [4] с. : цвет. ил. – (Сказки картонного городка). ISBN 9785389200319.

Вебб, Холли.  Котенок Тигр, или Искатель приключений [Текст] : [для младшего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; [пер. с англ. А. Тихоновой] ; ил. С. Вильямс. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 136, [6] с. : ил. – (Добрые истории о зверятах). ISBN 9785040918096.

Зимова, Анна.  Пёс Капитон ищет работу : повесть / Анна Зимова ; художник Алиса Перкмини. – Москва : АСТ, 2022. – 77, [2] с. : цвет. ил. – (Прикольные приключения).  ISBN 9785171453626.

Ивлиева, Юля.  Большое Ралли. Тайна золотого озера [Текст] : [для младшего школьного возраста : 6+] / Юля Ивлиева ; [иллюстрации Марии Кузменко]. – Москва : АСТ, 2019. – 140, [2] с. : цвет. ил.  – (Прикольный детектив). ISBN 9785171120214.

Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Буся-кондитер! / художник В. Пошивай. – [Москва : Питер, 2021]. – [24] с. : цвет. ил. – (Вы и ваш ребёнок).ISBN 9785604013984.

Красницкая, Анна.  Кулинарная книга для дракончиков и ребят / Анна Красницкая ; Анжелика Трон ; художник Инесса Шпунт. – 4-е издание. – Минск : Попурри, 2019. – 56 с. : цвет. ил. ISBN 9789851540224.

Матюшкина, Катя.  Мой милый Медвежик / Екатерина Матюшкина ; художник Нина Коровина. – Москва : АСТ, 2019. – 77, [2] с. : цвет. ил. – (Манюня и другие). ISBN 9785171070755.

Прокофьева, Софья.  Клад под старым дубом : сказочные повести / Софья Прокофьева ; художник Елена Селиванова. – Москва : Махаон, 2021. – 141, [2] с. : цвет. ил. – (Яркая ленточка). ISBN 9785389172081.

Ульева, Елена.  Солнечная система / Елена Ульева ; нарисовала Анна Мамаева. – Москва : Clever, 2022. – [24] с. : цвет. ил. – (Космические сказки). ISBN 9785001543244.

Grāmatas 5.-9. klasei.

Kudiņa, Vija, 1959-.  Maizes grāmata / Vija Kudiņa ; dizaina autore Laura Mortensena ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – [Rīga] : PNB Print. , ©2022. – 78, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets. ISBN 9789934098826.

Rizin.  Solu Juno Ori misija I daļa. / Rizin ; redaktore Sanita Dāboliņa. – [Rīga] : SIA “ZSC”, 2022. – 440, [6] lpp. ISBN 9789984911601.

Valjamss, Deivids.  Bakingemas pils briesmonis / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 461, [3] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934098789.

Валентино, Серена.  Чудовище : история невозможной любви / Серена Валентино ; перевод с английского К. И. Молькова. – Москва : Эксмо, 2022. – 251, [3] с. : ил. – (Disney. Злодеи Дисней. Нерассказанные истории).ISBN 9785699712304.

Кинни, Джефф.  Дневник слабака. Сокрушительный удар [Текст] : [повесть] / Джефф Кинни ; пер. с англ. Ю. Карпухиной. – Москва : АСТ, 2021. – 223, [1] с. : ил. – (Дневник слабака ; 14). ISBN 9785171235680.

Коломбо, Миральда.  Изобретения : как придумали смайлик, гугл и вертолет / Миральда Коломбо ; иллюстратор Элиза Паганелли ; перевод с итальянского Юлии Гиматовой ; научные редакторы Артем Аракелов, Ольга Дергачева. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 62, [1] с. : цвет. ил. – (МИФ. Большая энциклопедия). ISBN 9785001954972.

Самарский, Михаил.  Приключения Пульхерии в виртуальном мире : повесть / Михаил Самарский. – Москва : АСТ, 2022. – 381, [1] с. – (Радуга для друга. Вселенная Михаила Самарского). ISBN 9785171493851