Jaunās grāmatas bērniem 2023.gada jūnijā

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Berzinska, Lilija, 1978-.  Ronēns Mākonītis / Lilija Berzinska, teksts, [ilustrācijas] ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 35, [2] lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934291661.

Dzimšanas dienas dāvana : Binga stāstu grāmata / no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934316227.

Hinrikusa, Kadri.  Zilonis / Kadri Hinrikusa ; ilustrējusi Kadi Kurema ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā redaktore Santa Liģere-Butāne. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 69, [3] lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789984239477.

Krūmiņa, Emīlija.  Arī mēs varam tā! / Emīlija Krūmiņa ; Nellija Teilāne, ilustrācijas. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2022]. – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934572975.

Lazdiņa, Aija, 1976-.  Darbiņi visam gadam / Aija Lazdiņa, Elza Apse ; foto un ilustrācijas: Mārtiņš Rudzītis un Artūrs Krūmiņš ; literārā redaktore Rita Cielēna. – [Rīga] : Baltais Valis, [2021].- 47 lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934905049.

Lielais slidkalniņš : Binga stāstu grāmata / no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934316234.

Melne, Laura, 1994-.  Sunāns breiveibā / Laura Melne ; muokslineica Viviana Maria Stanislavska ; redaktore Jana Egle. – [Augšdaugavas novads] : Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda”, [2023]. – 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – 1.-4. kl. – Teksts latgaliešu rakstu valodā.ISBN 9789934907173.

Mennena, Patrīcija.  Saule, vējš un lietus : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Patrīcija Mennena ; ilustrācijas: Konstance Šargana ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2022]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 978998431149

Mielonens, Tero.  Pasaules pētnieki / Tero Mielonens [teksts], Mari Ahokoivu [ilustrācijas] ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Māra Ulme. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 54 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 978993429137

Paw Patrol. Kucēni glābj baseinu. / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Egmont Publishing, [2023]. – [Rīga] : ADverts. – [24] lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272264.

Paw Patrol. Kucēni un dinozauru olas / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023].- 24 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.
ISBN 9789934272271.

Preislers, Otfrīds.  Mazā raganiņa : adaptēts teksts lasītprasmes attīstīšanai / Otfrīds Preislers ; no vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš ; Torsteina Zāleina ilustrācijas pēc Vinnijas Gebhardes motīviem. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 73, [7] lpp. – (Es lasu ar prieku). ISBN 9789934315879.

Purviņa, Maija Viktorija.  Ak šīs sēnes! / Maijas Viktorijas Purviņas teksts un ilustrācijas. – 2. atkārtots izdevums. – Rīga : Avots, [2022]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934590498.

Rizin.  The Adventures of Solu Juno Ori = Solu Juno Ori piedzīvojumi : bilžu grāmata / RIZIN ; māksliniece Gita Treice ; redakcija: Sanita Dāboliņa. – [Rīga] : ZSC, [2023]. – 35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934911613.

Rūbela, Dorisa.  Drīz es atkal būšu vesels! / Dorisas Rūbelas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2022]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors).  – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984311739.

Sodomka, Martins.  Kā uzbūvēt auto : tehniskā pasaka / sarakstījis un ilustrējis Martins Sodomka ; tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Oļesja Burkevica ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , – 59, [1] lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934315299.

Stāsti omulīgam vakaram / [teksts]: Jenny Jinks, Jackie Andrews, Fiona Cooley ; [ilustrācijas]: Angel Hewitt, Lesley Smith, Mary Lonsdale ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Līga Grīnfelde. – Rīga : Story House Egmont, [2021]. – 70, [2] lpp. : ilustrācijas.- Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934270116. ISBN 9789934270116.

Vanaga, Agnese.  Plastmasas huligāni. Tas ir murgs! / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. – [Rīga] : [Autora izdevums], [2023]. – 103, [1] lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934317866.

Блайтон, Энид.  Волшебное кресло путешествует : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Энид Блайтон ; перевод с английского Марии Торчинской ; художник Елена Белоусова. – Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2022. – 133, [2] с. : цв. ил. – (Истории волшебного кресла).  ISBN 9785389210608.

В Тридевятом царстве. Дежурство у Бабы-Яги : [сказки : для детей до 3 лет] / Любовь Паршина, Алла Ботвич, Анастасия Безлюдная, Ирина Мошева ; [художники Ю. Межова и др.]. – Москва : АСТ, 2023. – 30, [1] с. : цвет. ил. – (Волшебные приключения). ISBN 9785171538323.

Валько.  Каскадёр / Валько, автор и художник ; перевод с немецкого Наталии Нуровой. – Москва : Махаон, 2022. – 53, [8] с. : цвет. ил. – (Сказки картонного городка). ISBN 9785389200340.

Замятина, Ольга.  Мартышкино / Ольга Замятина ; нарисовала С. Соловьёва. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. – 37, [2] с. : цв. ил. – (Сказки для детей). ISBN 9785222376584.

Кулик, Екатерина.  Как измерить планету / Екатерина Кулик ; [иллюстрации: Рудиян Н. Л.]. – Харьков : Юнисофт, 2018. – 64 с. : цвет. ил. – (Завтра в школу).ISBN 9789669355256.

Михеева, Тамара.  Бельчонок Тинки : [повесть] / Тамара Михеева ; [рисунки Светланы Бушмановой]. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2021. – 78, [2] с. : цв. ил. ISBN 9785926836940.

Остер, Г.  Конфетоедение. Весёлые науки : [для младшего школьного возраста : 6+] / Г. Остер. – Москва : АСТ, 2022. – 446, [1] с. : ил. – (Большая детская библиотека). ISBN 9785171531027.

Сосновский, Евгений.  Папин день : весёлые стихи о малышах и папах / Евгений Сосновский ; художник Наталья Васильева. – Москва : Робинс, 2021. – [16] с. : цвет. ил. – (ДружиМишкины книжки). ISBN 9785436607580.

Хайнеманн, Эрих.  В гостях у гномов и другие истории : [для чтения взрослыми детям] / сказки Эриха Хайнеманна ; иллюстрации Фрица Баумгартена ; [перевод с немецкого О. Седовой]. – Москва : Clever, 2022. – 110, [2] с. : цвет. ил. – (Clever-чтение). ISBN 9785001547976.

Grāmatas 5.-9.klasei.

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.  Tālavas taurētājs : balāde / Rūdolfs Blaumanis ; māksliniece Agija Staka ; redaktors Aldis Vēvers ; grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Vidējā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934315930.

Lindgrēne, Astrida.  Meistardetektīvs Blumkvists / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Ērika Palmkvista ilustrācijas ; Ilonas Vīklandes vāka zīmējums ; redaktore Marika Taube. – [Atkārtots izdevums]. – [Rīga] : [Zvaigzne ABC], 2023. – 169, [1] lpp. : ilustrācijas. – (Lasītprieks!).- Vidējā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934019593.

Lindgrēne, Astrīda.  Meistardetektīva Blumkvista bīstamie piedzīvojumi / Astrīda Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Marika Taube ; Ērika Palmkvista ilustrācijas ; Ilonas Vīklandes vāka zīmējums. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. ,- 187, [1] lpp. : ilustrācijas. – (Lasītprieks!)ISBN 9789934315091.

Lindgrēne, Astrīda.  Kalle Blumkvists un Rasmuss / Astrīda Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Marika Taube ; Ērika Palmkvista ilustrācijas ; Ilonas Vīklandes vāka zīmējums. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. ,- 175, [1] lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934315084.

Pastare, Agnese, 1998-.  Atstumtā uguns : jauniešu romāns.  III daļa. Atgūtā dzīvība / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 262 lpp. ISBN 9789934301094.

Penipārkere, Sāra.  Pakss. Mājupceļš / Sāra Penipakere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; ilustrējis Džons Klasens ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 254, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934314056.

Абэ, Джули.  Эва Эвергрин, полуволшебная ведьма : роман : [для среднего школьного возраста] / Джули Абэ ; перевод с английского Майи Лахути ; иллюстрации Шань Цзян. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. – 461, [2] с. : ил.ISBN 9785389183643.

Джонс, Лина.  Секретный ключ : [для среднего школьного возраста : 12+] / Лина Джонс ; перевод с английского Е. Семенюк. – Москва : #Эксмодетство, 2023. – 352 с. – (Детективное агентство Агаты ; 1). ISBN 9785040983544.

Джонс, Лина.  Тайна привратников : [для среднего школьного возраста : 12+] / Лина Джонс ; перевод с английского М. М. Виноградовой. – Москва : #Эксмодетство, 2019. – 352 с. – (Детективное агентство Агаты ; 2). ISBN 9785040983568.

Крисп, Калеб.  Остановите Айви Покет! [Текст] : [для среднего школьного возраста : 12+] / Калеб Крисп ; [перевод с английского Н. Аллунан]. – Москва : #эксмодетство, 2018. – 347, [4] с. : ил.- (Безумные приключения Айви Покет, великолепной и ужасной). ISBN 9785040897926.

Крюкова, Тамара, 1953-.  Призрак Сети [Текст] : [приключенческо-фантастическая повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / Тамара Крюкова. – Москва : Аквилегия-М, 2022. – 387, [4] с. : ил. – (Современность и фантастика). – 12+. ISBN 9785906950482.

Стайн, Р. Л.  Пугало гуляет в полночь / Р. Л. Стайн ; перевод с английского А. Георгиева. – Москва : АСТ, 2022. – 121, [2] с. – (Ужастики Р. Л. Стайна).  ISBN 9785171377243.