Jaunās grāmatas bērniem 2024.gada aprīlī

Grāmatas 1.-4.klasei.

Bugavičute-Pēce, Rasa.  Puksītis / Rasa Bugavičute-Pēce, Sandis Pēcis ; māksliniece Liene Vilmane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934292705.

Dmuhovskiene, Rasa.  Skudriņa Kāpēcīte-5 / Rasa Dmuhovskiene ; mākslinieks Gintars Jocjus ; tulkojusi un atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare ; maketētāja Daina Vīķele. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023].  – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934292736.

Ēvreoss, Hokons.  Zilla / Hokons Ēvreoss ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Eivinna Tūrsētera ilustrācijas ; redaktore Daina Vilemsone ; maketētāja Kima Abramova. – Rīga : Pētergailis, [2023].. – 193, [2] lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789984335735.

Geimens, Nīls.  Koralīna : pēc Nīla Geimena stāsta motīviem: [komikss] / Nīls Geimens ; adaptējis un ilustrējis P. Kreigs Rasels ; zīmējumus izkrāsojis Loverns Kindžeriski ; no angļu valodas tulkojusi Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 191, [1] lpp. : krās. il. ISBN 9789934321603.

Gundars, Lauris, 1958-.  Ōpja hūte / Lauris Gundars ; ilustrējusi Anete Bajāre-Babčuka ; atbildīgā redaktore Inguna Ula Cepīte ; redaktore Gundega Blumberga ; maketētāja Kima Abramova. – Rīga : Pētergailis, [2023].. – 62, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984335759.

Ikstena, Nora, 1969-.  Draugi : Vabulīša un Pifāna piedzīvojumi / Nora Ikstena ; ar Kristiānas Dimiteres ilustrācijām ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2023]. – 28, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934595981.

Izstāstītie. Ukrainas bērnu stāsti / tulkotāja, ievada autore Linda Gabarajeva ; redaktore Marika Rozenberga ; komiksi: Krista Bitmete, Mārtiņš Dziļums, Marta Folkmane, Margarita Germane, Oleksandra Golicina [un vēl 7 autori] ; vāka dizains: Krista Bitmete ; grāmatas dizains: Laura Pika. – Rīga : Aminori, [2023]. – 143 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934612305.

Jambuševa, Laura, 1989-.  Diena, kuru es pārvērtu / Laura Jambuševa ; Anetes Bajāres-Babčukas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Jana Egle ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 36, [5] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934292682.

Kekeleinena, Sāra.  Pēnelopes zobu tracis / Sāra Kekeleinena ; Rēta Niemensivu, [ilustrācijas] ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Klinta Mellupa ; maketētāja Daina Vīķele. – Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. – 40, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934292866.

Millers, Tomass.  Gads ar dzērvēm / Tomass Millers, [teksts un ilustrācijas] ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Bergmane ; redaktore Dzintra Stelpa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934321436.

Millers, Tomass.Gads ar stārķiem / Tomass Millers, [teksts un ilustrācijas] ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Bergmane ; redaktore Dzintra Stelpa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934317545.

Naumova, Skaidrīte, 1956-.  Zaķu Lieldienas / Skaidrīte Naumova ; mākslinieks Andris Lamsters. – Rīga : Madris, [2024]. – 16 nenumurētas lpp. ISBN 9789984316659.

Ščesnija, Suzanna.  Drosmīgs, stiprs, pārliecināts : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / teksts: Suzanna Ščesnija ; ilustrācijas: Pēters Mennens ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. – Rīga : Madris, [2023]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). ISBN 9789984312811.

Šū, Hana.  Astoņkājis spēlē paslēpes / Hana Šū ; redaktore Guna Pitkevica ; teksta un ilustrāciju autore Hana Šū ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 35, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934318269.

Valtere, Inese, 1977-.  Domājamās pasakas ģimenei / Inese Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna ; redaktore Sanita Dāboliņa ; maketētāja Tatjana Makarova. – [Talsu novads] : Amber Dreamworks, [2023]. – 54, [2] lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934239403.

Vāģi uz ceļa : divi stāsti / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – 18, [6] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934273377

Голубятникова, Ольга.  Сказки звёздного леса : сборник терапевтических сказок / Ольга Голубятникова ; художник Ирина Жерновникова. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2022. – 46, [1] с. : цвет. ил. ISBN 9785378341023.

Доброчасова, Анна.  Кастрюля для воспитания : рассказы : [для младшего школьного возраста] / Аня Доброчасова ; [рисунки автора]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2023. – 44, [3] с. : цвет. ил. – (Вовка с Хвостиком). ISBN 9785001086680.

Жутауте, Лина.  Монстропедия, которую придумала Тося-Бося : [для чтения взрослыми детям] / Лина Жутауте ; [перевод с литовского Г. Ефремова ; иллюстрации автора]. – Москва : Clever, 2022. – 55 с. : цвет. ил. – (Лина Жутауте). ISBN 9785001548041.

Зартайская, Ирина, 1985-.  Волшебные пятнышки : [сказочная история : для дошкольного возраста] / Ирина Зартайская ; художник Юлия Корякина. – Москва : ВАКОША, 2023. – 30, [1] с. : цвет. ил.  – (Книжная карусель). (Крупные буквы). ISBN 9785001320951.

Матвеева, Елена.Каждой таксе нужен дом : 30 историй для первого чтения / Елена Матвеева ; художник Мария Колкер. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Просвещение, 2023. – 62, [1] с. : цвет. ил. – (Смысловое чтение). ISBN 9785090997737.

Матюшкина, Катя.  Снумрики и Королевство волшебных пуговиц : [для младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; иллюстрации Кати Матюшкиной и Сони Каталовой. – Москва : АСТ, 2022. – 377, [2] с. : цвет. ил. – (Катины сказки).  ISBN 9785171524197.

Патаки, Хельга.  Зубная книжка : [для младшего школьного возраста : для чтения взрослыми детям] / Хельга Патаки ; художник Ирина Иванова. – Москва : Настя и Никита, 2023. – 20, [4] с. : цвет. ил.- (Настя и Никита).  ISBN 9785907684393.

Рахманова, Светлана.  Мечта ёжика : [сказочная история : для дошкольного возраста] / Светлана Рахманова ; художник Екатерина Шашкина. – Москва : ВАКОША, 2023. – 32 с. : цвет. ил. – (Книжная карусель). (Крупные буквы). ISBN 9785001324041.

Самарский, Михаил, 1996-.  Лесогория. Друзья спешат на помощь Жаку : повесть : [для детей младшего школьного возраста] / Михаил Самарский ; иллюстрации Е. Боровлёвой. – Москва : АСТ, 2022. – 221, [1] с. : ил. – (Радуга для друга). ISBN 9785171475338.

Скоттон, Роб.  Котёнок Шмяк и загадочное зёрнышко : по мотивам лучших книг Роба Скоттона: [для чтения взрослыми детям] / текст Дж. Е. Брайт ; иллюстрации Лорин Бранц ; [перевод с английского Татьяны Покидаевой]. – Москва : Clever, 2022. – [24] с. : цвет. ил. – (Котёнок Шмяк).  ISBN 9785001543367.

Токмакова, Ирина, 1929-2018.  Маруся ещё вернётся : для младшего школьного возраста / Ирина Токмакова ; художник Елена Володькина. – Москва : ЭНАС-Книга, 2023. – 85, [2] с. : цвет. ил.  – (Если веришь в чудеса…). ISBN 9785001983736.

Ульева, Елена.  Забота о близких : для чтения взрослыми детям / Елена Ульева ; иллюстрации Анны Мамаевой. – Москва : Сlever ; Клевер-Медиа-Групп, 2023. – [22] с. : цвет. ил. – (Семейные ценности). ISBN 9785002113194.

Grāmatas 5.-9.klasei.

Hantere, Ērina.  Klanu kaķi. Izraidītais / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 383 lpp. : ilustrācijas.- (Klanu kaķi. Treju spēks / Ērina Hantere ; III).  [3. grām.]. ISBN 9789934320842.

Ķestere, Inese, 1979-.  Skolas spoks / Inese Ķestere ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas Kļavas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024].  – 134, [2] lpp. : ilustrācijas. – (Skolas stāsti). ISBN 9789934322495.

Valjamss, Deivids.  Operācija “Banāni” / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Antra Muižniece-Stakāne ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 475, [5] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934316913.

Zoldnere, Dina, 1959-.  Laika čūskas pavēlniece . I daļa. Pavediens.  / Dina Zoldnere ; Dinas Zoldneres ilustrācijas ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 238, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934320804.

Бойе, Кирстен.  Тот, кто приходит из зеркала : [для среднего школьного возраста] / Кирстен Бойе ; перевод с немецкого Ю. Б. Капустюк. – Москва : Эксмо, 2020. – 285, [1] с. : цвет. ил.  – (Фэнтези для подростков). ISBN 9785041045043.

Кинни, Джефф.  Дневник слабака. Глобальное потепление : повесть : для среднего и старшего школьного возраста / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной. – Москва : АСТ, 2022. – 221, [3] с. : ил. – (Дневник слабака ; 13).  ISBN 9785171235673.