Jaunās grāmatas bērniem 2024.gada februārī

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Četri gadalaiki ar Bingu : četri jauni stāstiņi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 124, [3] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934318399.

Gernhoizere, Suzanne.  Mēs pētām nakti : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Suzanne Gernhoizere ; ilustrācijas: Suzanne Ščesnija ; no vācu valodas tulkojusi Vita Aišpure. – Rīga : Madris, [2023]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984315218.

Grimmi.  Pasakas / Brāļi Grimmi ; mākslinieks Dāvids Babrovskis ; atbildīgais redaktors Miks Niedra ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2023]. – 22, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934628061.

 Kukuvasa, Krista.  Stellas Ziemassvētki / Krista Kukuvasa ; māksliniece Kristiāna Kristberga ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, [2023]. – 36, [3] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934206634.

Kunnass, Mauri.  Lielā sporta grāmata / Mauri Kunnass ar Tarjas Kunnasas palīdzību ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 79, [1] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934321269.

Ķepu patruļa. Kucēnu piedzīvojumi : 3 jauki stāsti / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – [Rīga] : ADverts. – 78, [2] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934273391.

Leja, Lauma.  Ziemeļbriedīša Rūdolfa vēlēšanās / L. Leja ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots, [2023]. – 19 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934590641.

Lisovska, Aija.  Melnā aita / Aija Lisovska ; māksliniece Marina Heniņa ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 124, [3] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934314834.

Mihaļicina, Katerina.  Kas aug mežā : stāsts / Katerina Mihaļicina ; [ilustrācijas]: Oksana Bula ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Māra Poļakova ; datorgrafiķis Oskars Stalidzāns. – Rīga : Baltais valis, [2023]. – 39 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934918919.

Mosa, Stefānija.  Vienradžu stāsti : septiņi stāsti, katrs savai nedēļas dienai / [teksts]: Stephanie Moss ; [ilustrācijas]: Marina Martin ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – 47, [1] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272721.

Preislers, Otfrīds.  Mazais ūdensvīriņš : adaptēts teksts lasītprasmes attīstīšanai / Otfrīds Preislers ; Torsteina Zāleinas ilustrācijas pēc Vinnijas Gebhardes motīviem ; no vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 77, [2] lpp. : ilustrācijas. – (Es lasu ar prieku). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934322099.

7 brīnumaini stāsti / tulkojušas: Linda Barkāne, Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – 127 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272974.

Skuratova, Jeļena.  Zoodārzs : skaitām līdz 10 / Jeļena Skuratova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 17 nenumurētas lpp.ISBN 9789934322235.

Svaža, Ruta, 1957-.  Muris zoodārzā / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts Linkevičs ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934317989.

Vinnijs Pūks. Zvaigznes un vēlēšanās. / [teksts]: Catherine Hapka ; [ilustrācijas]: Federico Mancuso ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – 48 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934272998.

Райхенштеттер, Фридерун.  Лягушонок и его соседи : познавательные истории / Фридерун Райхенштеттер ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Дёринг. – Москва : Энас-Книга, 2022. – 31 с. : цвет. ил. – (Давай познакомимся). ISBN 9785919218234.

Скуратова, Елена, (autore).  Зоопарк : считаем до 10 / Елена Скуратова ; художник Марина Хениня ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934322457.

Спехова, Наталья.  Сонные сказки / Наталья Спехова ; художник Екатерина Варжунтович. – Москва : Вакоша, 2022. – 61, [2] с. : цвет. ил. – (Спать пора). ISBN 9785001324164.

Трауб, Маша.  Кот Тихон, или Похищение Голландца / написала Маша Трауб ; нарисовал Валера Козлов. – Москва : Книги Вилли Винки, 2023. – 140, [3] с. : ил. – (Приключения кота Тихона). ISBN 9785171496302.

Эмерсон, Перри.  Скажи словами : [сказка] / Перри Эмерсон ; перевод с английского Дарьи Налепиной ; иллюстрации Шона Джулиана. – Москва : Нигма, 2023. – [28] с. : цвет. ил. ISBN 9785433510913.

Grāmatas 5.-9.klasei.

Kinnijs, Džefs.  Grega dienasgrāmata. Domā ar galvu! / Džefs Kinnijs ; redaktore Daina Grūbe ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].  – 217, [1] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934322198.

Macariols, Džākomo.  Mans brālis ķer dinozaurus : stāsts par mani un Džovanni, kuram ir par vienu hromosomu vairāk / Džākomo Macariols ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīga redaktore Līva Kukle ; zinātniskā redaktore Velga Polinska ; literārā redaktore Līva Vecvagare ; maketētājā Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 218, [3] lpp. : ilustrācija. ISBN 9789934292569.

Minecraft. Lieliskas miniatūrās būves: vairāk nekā 20 aizraujošu projektu / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. –  93, [3] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934273223.

Pastore, Luīze, 1986-.  Šis ir mans seriāls / Luīze Pastore ; māksliniece Rute Marta Jansone ; literārā redaktore Ieva Melgalve. – Rīga : Aminori, 2023. – 109, [1] lpp. : ilustrācijas.. – Vidējā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934612350.

Soha, Pjotrs.  Tīrība : higiēnas vēsture / Pjotrs Soha [ilustrators] ; Monika Utņika-Strugala [teksts] ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. – 195, [4] lpp. : ilustrācijas. – Izmantotā literatūra: [198.] lpp. ISBN 9789984239590.

Vaikso, Jānuss.  39. izmēra kurpes / Jānuss Vaikso ; Katrinas Kaevas ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 186, [1] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934321283.

Valjamss, Deivids.  Glumis : stāsts / Deivids Valjamss ; ilustrācijas: Tonijs Ross ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 311, [1] lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934312069.

Vēlēšanās / [adaptējusi]: Suzzane Francis ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – Igaunija. – 96 lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934273049.

Zapere, Agnese.  Cīrulīši : ziemīgs stāsts : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Agnese Zapere ; no vācu valodas tulkojusi Ieva Celmiņa ; māksliniece Una Leitāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 248, [2] lpp. : il. – (Lasītprieks!). ISBN 9789984406367.

В чёрном-чёрном городе : криповые истории : [сборник] / Наринэ Абгарян, Александр Егоров, Анна Зимова и др. – Москва : АСТ, 2023. – 253 с. : ил. – (Камеди Класс!). ISBN 9785171549244.

Леонард, Майя Г.  Похищение в ” Калифорнийской комете” : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Майя Г. Леонард, Сэм Сэджман ; перевод с английского Александра Кормашова ; иллюстрации Элизы Паганелли. – Москва : Махаон, 2021. – 318, [1] с. : ил. – (Происшествие в поезде). ISBN 9785389182646.

Мэррит, Кори.  Монстрам тут не место. Школа с призраками / Кори Мэррит ; перевод с английского Д. О. Смирновой. – Москва : Эксмо, 2023. – 365, [2] с. : ил.  ISBN 9785041218195.

Эверест, Д. Д.  Арчи Грин и заклятие ворона : повесть : [для среднего школьного возраста] / Д. Д. Эверест ; перевод с английского В. Максимовой. – Москва : Эксмо, 2023. – 381, [1] с – 12+.ISBN 9785041773007.