Jaunās grāmatas bērniem 2024.gada jūnijā

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Auere, Margita.  Maģisko zvēru skola. Arvien slapjāk! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Dace Lāže. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2024. – 182, [7] lpp. : ilustrācijas. – (Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 6). ISBN 9789984239835.

Berzinska, Lilija, 1978-.  Kā Mizgrauzis atrada mīlestību / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2024]. – 124, [4] lpp. : ilustrācijas. Jaunākā skolas vecuma bērniemю ISBN 9789934636097.

Dacjūte, Evelina.  Bedre / Evelina Dacjūte ; no lietuviešu valodas iztulkoja Dace Meiere ; uzzīmēja Julija Skudutīte ; literārā redaktore Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2024. – 70 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984239828.

Erlbruhs, Volfs.  Pīle, Nāve un tulpe / Volfs Erlbruhs, teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Signe Viška ; redaktore Inese Zandere. – [Rīga] : liels un mazs. – 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934633096.

Erne, Andrea, 1958-.  Viss par zemnieku saimniecību / Andrea Erne ; ilustrācijas: Mariona Kreimeijere-Vise ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. – Rīga : Madris, [2024]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984315690.

Gabarajeva, Linda, 1992-.  Kosmoss ir virs bēniņiem / Linda Gabarajeva ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. – [Rīga] : liels un mazs, [2024].  – 53, [3] lpp. : ilustrācijas.  Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934574993.

Gifford, Clive, 1966-.  Mans ķermenis / Clive Gifford ; [ilustrācijas]: Steven Wood, Chris Jevons ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2024]. – 48 lpp. : ilustrācijas + pielikums (1 salocīta lp. plakāts).Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934273339.

Gudras pasakas : latviešu tautas pasakas / redaktore Māra Rune ; mākslinieki: Dzintra Aulmane, Marita Grase, Jekaterina Grjazeva [un vēl 4 mākslinieki] ; Māras Alševskas dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC. – 95 lpp. : ilustrācijas ISBN 9789934045677.

Herisone, Pola.  Kitija un glābšanas operācija mēnessgaismā / Pola Herisone ; ilustrējusi Dženija Lēvlī ; no angļu valodas tulkojusi Maruta Sila ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 117, [8] lpp. : ilustrācijas Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934322648.

Kantīni, Barbara.  Mortīna un briesmīgais brālēns / Barbaras Kantīni teksts un ilustrācijas ; no itāļu valodas tulkojusi Marta Ābele ; redaktors Ingus Macats. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934322204.

Laukos : tik daudz ko redzēt / latviskojis Mārtiņs Karelis. – Rīga : Story House Egmont. – 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934273506.

Mankāstere, Herieta.  Mirabella dara nedarbus / Herieta Mankāstere ; pēc Herietes Mankāsteres zīmējumiem, ilustrācijas veidojis Maiks Lavs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 101, [26] lpp. : ilustrācijas. – (Mirabella / Herieta Mankāstere ; 1). ISBN 9789934322754.

Nagla, Inta, 1964-.  Mazās Freijas jautrās dzejas / Inta Nagla ; makets: Aivars Gulbis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. – [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2023]. – 50, [1] lpp. : ilustrācijas.  Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934596322.

Oževiča, Tina.  Kas jūtām patīk? / Tina Oževiča ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; ilustrējusi Aleksandra Zajonca ; literārā konsultante Inga Karlsberga. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2024. – 68 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789984239699.

Paw Patrol. Kucēni glābj gadatirgu / redaktore Antra Jansone ; tulkojis Mārtiņš Karelis. – Rīga : Story House Egmont, [2024]. – 24 lpp. : ilustrācijas. Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934273872.

Paw Patrol. Kucēni meklē pūķa zobu / [redaktore Antra Jansone ; tulkojis Mārtiņš Karelis]. – Rīga : Story House Egmont, [2024]. – 24 lpp. : ilustrācijas.  Pirmsskolas vecuma bērniem.  ISBN 9789934273889.

Stīls, Filips.  Pirmais atlants / Filips Stīls ; tulkojis Krišjānis Lauksargs ; redaktore Linda Kalna. – Rīga : Story House Egmont, [2024]. – 48 lpp. : ilustrācijas + pielikums (1 salocīta lp. plakāts). Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Rādītājs: 48. lpp.ISBN 9789934273346.

Svaža, Ruta.  Brīnumu diena / Ruta Svaža ; ilustrācijas: Arta Ozola-Jaunarāja ; redaktore Māra Cielēna. – [Mārupes novads] : Latvijas Pasts, [2022]. – 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934235764.

Švarca, Regīna.  Kad mazie zvēriņi ir dusmīgi / Regīna Švarca ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova ; ilustrējusi Eva Mušinska. – Rīga : Madris, [2024]. – 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984315812.

Белько, Егор.  Весёлые научные опыты : увлекательные эксперименты с растениями и солнечным светом / Егор Белько ; иллюстрации А. Ковальчук. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 46, [1] с. : цвет. ил. – (Вы и ваш ребёнок).ISBN 9785446129287.

Вебб, Холли.  Тайный дневник кота Бориса / Холли Вебб ; [перевод с английского А. Тихоновой] ; иллюстрации Сары Лодж. – Москва : #эксмодетство ; Эксмо, 2022. – 157, [2] с. : иллюстрации. – (Котята в музее). ISBN 9785041553616.

Лапина, М. Е.  Концерт дедушки-рояля : развивающая книга с классической музыкой / Мария Лапина ; художник Анна Спицына. – Нижний Новгород : Rabbits and Books, 2024. – 30, [1] c. : ил.  ISBN 9785604649886.

Мельникова, Мария.  Уж-ас в криминальных сводках: [для младшего школьного возраста] / Мария Мельникова ; иллюстрации : Ольга Бондарь. – Москва : АСТ, 2023. – 156, [3] с. : цвет. ил. – (Самый прикольный детектив). ISBN 9785171487478.

Музыкальные соседи : [музыкальная книга без батареек : для чтения взрослыми детям] / [художник Анна Ильченко ; автор идеи и текста Лариса Козлова]. – Нижний Новгород : Rabbits and books, 2023. – [16] с. : цвет. ил.  ISBN 9785604649800.

Райхенштеттер, Фридерун.  Бобры и другие речные жители : познавательные истории / Фридерун Райхенштеттер ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Дёринг. – Москва : Энас-Книга, 2022. – 31 с. : цвет. ил. – (Давай познакомимся). ISBN 9785919217879

Рамке, Инга Мари.  Бобёр Боря-следопыт! Кто прячется в лесу? : [книжка подготовишки] / Инга Мари Рамке ; [иллюстратор: Кристин Куглер ; перевела с немецкого Д. Яковенко]. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – [32] с. : цвет. ил.  – (Вы и ваш ребёнок).  ISBN 9785001166290.

Самарский, Михаил, 1996-.  Лесогория. Легенда о Золотом Волке : повесть : [для младшего школьного возраста] / Михаил Самарский. – Москва : АСТ, 2021. – 188, [1] с.- (Радуга для друга). ISBN 9785171447380.

Grāmatas 5.-9.klasei.

Jānsone, Tūve.  Bīstamā vasara / Tūve Jānsone, teksts, zīmējumi ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Māra Rune. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 136, [5] lpp. : ilustrācijas. – (Lasītprieks!). ISBN 9789934323041.

Puķe, Elita Ieva.  Pagātnes spogulī : romāns / Elita Ieva Puķe ; redaktore Iveta Reinsone. – Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2024. – 412 lpp.  ISBN 9789934301872.

Montgomery, L. M.(Lucy Maud), 1874-1942.  Anne of Green Gables / L. M. Montgomery. – London : Virago, 2017. – 410 p.ISBN 9780349009308.

Pilkey, Dav,‏ ‎, 1966-.  Dog Man. Creator of Captain Undepants / text and ilustrations Dav Pilkey. – London : Scholastic, 2017. – 240 p. : il. ISBN 9781407140391.

Walliams, David, 1971-.  The Blunders / David Walliams ; ilustrated by Adam Stower. – [London] : HarperCollins Children’s Books, [2023]. – 375, [8] p. : il. ISBN 9780008614393.

Walliams, David, 1971-.  The Ice Monster / David Walliams ; ilustrated by Tony Ross. – [London] : HarperCollins Children’s Books, [2020]. – 478, [16] p. : il.ISBN 9780008164706.

Мордас, Дмитрий.  Зайчик и другие рассказы / Дмитрий Мордас ; [иллюстрации М. Шенграбен и др.]. – Москва : Эксмо, 2024. – 180, [5] с. : ил. ; 21 см. – (“Зайчик” и другие истории Дмитрия Мордаса). ISBN 9785041901332.

Тордаши, Катрин.  Лунный странник : [для среднего школьного возраста] / Катрин Тордаши ; перевод с немецкого Н. Г. Штанцик. – Москва : Эксмо, 2024. – 318, [1] с. : ил.
ISBN 9785041722883