Jaunās grāmatas bērniem 2024.gada martā

Grāmatas mazajiem lasītājiem.

Bičuka, Mairita.  Kas tur būs? : dziesmas un rotaļas jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem / Mairita Bičuka ; datorgrafika Jānis Liepiņš ; vāka dizains Rudīte Kravale. – Rīga : RaKa, [2023]. – 92 lpp. : ilustrācijas. – ISBN 9790900509857.

Celma, Aija, 1964-.  Par Muri un rozā kaķpēdiņām / Aija Celma ; makets: Agnese Piļāne. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 93 lpp. : ilustrācijas.ISBN 9789934301438.

Erne, Andrea.  Ko darām pavasarī? : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Andrea Erne ; ilustrācijas: Suzanna Ščensnija ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2021]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789984316161.

Jakobsons, Viktors, 1959-.  Zaķēns Miks un ziemas viesi / Viktors Jakobsons ; ilustratore Katrīna Priedīte ; makets: Agnese Piļāne. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 41 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934301605.

Jauja, Lelde, 1983-.  Tās ir tikai superspējas / Lelde Jauja ; ilustrējusi Olga Gogole ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023].  – 70, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934292552.

Kandrotiene, Dangole.  Sniegavīri un pazudušie deguni : stāsts / Dangole Kandrotiene ; ilustrējis Daiņus Šukis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Randare. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].  – 27, [5] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934322365.

Kikas Mikas enciklopēdija. Vēlos iepazīt pasaules valstis / pasaules valstis sapņos apceļoja un enciklopēdiju sagatavoja Lina Matjukaite ; no lietuviešu valodas pārtulkoja Marika Taube ; Linas Žutautes ilustrācijas ; redaktore Dace Markota. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 111 lpp. : ilustrācijas.- Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934319068.

Marcinkus, Marika, 1976-.  kā es kļuvu čempions / Marika Marcinkus, dzeja un ilustrācijas ; redaktore Līga Lugovija. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. – 44, [2] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934301490.

Marcinkus, Marika, 1976-.  Mana mīļā zaķpastala / Marika Marcinkus, dzeja un ilustrācijas ; redaktore Līga Lugovija. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas. – 46 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934301506.

Pitseps, Juhani.  Vecmāmiņa, kas pārvērtās par kucēnu / Juhani Pitseps ; ilustrējusi Katrina Ērliha ; no igauņu valodas tulkojusi Marika Muzikante ; literārā redaktore Renāte Blumberga ; datorgrafiskais noformējums: Elizabete Laura Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. – 35, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984239675.

Plūdons, Vilis, 1874-1940.  Zaķīšu pirtiņa / Vilis Plūdons ; Agijas Stakas ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934318511.

Troļļi 3 / Mei Nakamura ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; DreamWorks. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 24 lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – “Lasi kopā ar troļļiem “  ISBN 9789934322440.

Zandere, Inese, 1958-.  Neredzamie plāksterīši / Inese Zandere ; autores redakcijā ; ilustrācijas: Krista Bitmete ; dizains: Artis Briedis. – Rīga : liels un mazs, [2023]. – 38, [3] lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934633010.

Zandere, Inese, 1958-.  Izdomā sev auto : dzejoļi / Inese Zandere ; autores redakcijā ; dizains: Artis Briedis ; ilustrējis Aleksejs Naumovs. – Rīga : liels un mazs, [2023]. – 41, [2] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934574979

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts un noslēpumainais templis / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023].. – 69, [4] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789984239682.

Живая энциклопедия в дополненной реальности: “WOW! Секреты океанов” / сост. и пер. с англ. Наталья Банникова, Юлия Петрова, Ульяна Савельева и другие. – Тула : Дэвар Медиа, 2023. – 70, [2] с. : цвет. ил. ISBN 9785604659397.

Матвеева, Елена.  День добрых дел : [для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые)] / Елена Матвеева ; художник Алёна Чепа. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, Бином детства, 2023. – [24] с. : цвет. ил.  – (Читаем с таксой Ламбой). (Маленькие истории для первого чтения). ISBN 9785091040609.

Матюшкина, Катя.  Укуси вампира! : комическая сага о вампирах, зверях и ве-е-ечной любви-и-и! : [для младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина, Катя Оковитая ; [иллюстрации: К. Бывайлова]. – Москва : АСТ, 2023. – 165, [9] с. : цвет. ил. – (Самый прикольный детектив). (Фу-Фу и Кис-Кис). ISBN 9785171532499.

Маша и Медведь. Всё вверх дном и кувырком! : сборник комиксов / сценарий и цвет Миши Заславского ; рисунки Аскольда Акишина ; автор идеи и основных персонажей Олег Кузовков. – Москва : Alpaca ; ИП Котов, 2023. – 55 с. : цвет. ил. ISBN 9785907637399.

Райхенштеттер, Фридерун.  Дельфинчик и его морские соседи : познавательные истории / Фридерун Райхенштеттер ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Дёринг. – Москва : Энас-Книга, 2022. – 31 с. : цвет. ил. – (Давай познакомимся). ISBN 9785919216988.

Стрид, Якоб.  Невероятная история о гигантской груше : (или рассказ о том, как Иеронимус Бергстрём Северин Ульсен был восстановлен в своей законной должности бургомистра Сульбю, к радости всех горожан, кроме одного) : для чтения взрослыми детям / написал и нарисовал Якоб Мартин Стрид ; перевод с датского Марии Людковской. – Москва : Clever, 2022. – 99, [6] с. : цв. ил. – (Книжки-картинки). ISBN 9785919823124.

Трауб, Маша. Кот Тихон возвращается домой / написала Маша Трауб ; нарисовал Валера Козлов. – Москва : Книги Вилли Винки, 2023. – 126, [1] с. : ил. – (Приключения кота Тихона). (Коллекция тайн и приключений). ISBN 9785171502898.

Трауб, Маша.  Кот Тихон и новые знакомые / написала Маша Трауб ; нарисовал Валера Козлов. – Москва : Книги Вилли Винки, 2022. – 126, [1] с. : ил. – (Приключения кота Тихона). ISBN 9785171502874.

Три кота. Как котята в кино попали и другие истории / авторы Диана Артёмкина, Мария Кострова. – Тула : Дэвар Медиа, 2022. – 64 с. : цвет. ил. ISBN 9785604582633.

Экхольм, Ян.  Невероятные приключения То и Сё в Африке : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста ] / Ян Экхольм ; перевод со шведского Нины Беляковой ; художник Анаит Гардян. – Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2023. – 126, [1] с. : цвет. ил.  – (Библиотека детской классики). ISBN 9785389194205.

Grāmatas 5.-9.klasēm.

Bērziņš, Artūrs, 1983-.  Spoguļpuse : patraka pasaka / Artūrs Bērziņš, teksts, ilustrācijas, vāka dizains ; grāmatas dizaina autors Edgars Švanks ; redaktores: Inguna Kļava Švanka un Inese Pelūde. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 38 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934322662.

Lindgrēne, Astrida.  Karlsons, kas dzīvo uz jumta : lielā grāmata / Astrida Lindgrēne ; Ilonas Vīklandes ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 431, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934320217.

Stedmena, A. F.  Skandars un rēgu jātnieks / A.F. Stedmena ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 397, [1] lpp. : ilustrācija. – (Skandars / A.F. Stedmena ; 2). – Vidējā skolas vecuma bērniem.ISBN 9789934321931.

Valdere, Vanesa.  Baltā vilcene / Vanesa Valdere ; Simonas M. Čekarelli ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 197, [3] lpp. : ilustrācijas. – (Dzīvnieku slepenā dzīve. Mežs / Vanesa Valdere ; 1. grāmata).ISBN 9789934321160.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.  Jandāliņš / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Inese Zandere ; ilustrācijas: Lote Vilma Vītiņa ; dizains: Artis Briedis. – Rīga : liels un mazs, [2023]. – 82, [2] lpp. : ilustrācijasISBN 9789934633027.

Приёмыхов, Валерий, 1943-2000.  Витька-Винт и Севка-Кухня : [повести : для среднего школьного возраста] / Валерий Приёмыхов ; художник Михаил Петров. – Москва : ЭНАС-Книга, 2023. – 133, [2] с. : цвет. ил. – (Читаем всей семьёй).  ISBN 9785001983903.