Dongu pēdakmens (Čortov kamenj) atrodas Zilupes novada Lauderu pagasta Dongu sādžā. Akmens situēts kāda ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā orientēta, lapu kokiem apauguša reljefa izcēluma ziemeļrietumu gala nogāzē. Par pieminekļa teritoriju būtu uzskatāma zona 5 m attālumā no akmens. Kalniņš, kura malā akmens atrodas, nav mežinieku aizskarts, lai gan tam pa abām pusēm ir vilkti nozāģētie koki. Nepilnu kilometru uz ziemeļrietumiem no Dongu akmens jau Rundēnu pagasta teritorijā ir ainaviskais Pentjušu pilskalns. No kalniņa, uz kura atrodas akmens, virzienā uz dienvidrietumiem aiz tagad izsusējušā strauta gravas ir kāds kalns, uz kura nesen kā bija nocirsti visi koki. Šajā kalnā ir redzami akmeņi vai atsevišķi akmeņu kopojumi.

Dongu pēdakmens ir vietējās nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis.

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Ludzas rajona nodaļas arhīvs.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs