Kazicu Bikakmens atrodas Rundānu pagastā. No Ludzas – Ezernieku lielceļa starp Brodaižu un Vertilovu pa kreisi nogriežas lielceļš uz Rundāniem. Kazicu Bikakmens meklējams mitrā, krūmaina ieleja, strauta malā, ap 200 m uz ziemeļaustrumiem no ciema pirmās mājas, kas atrodas 200 m attalumā no pagrieziena uz Rundāniem, Rundānu lielceļa kreisajā pusē.

 Lielajā akmeni (garums 5.3 m, platums 3.5 m, augstums 1.8 m) iekalti divi krusti un pakavveidīga zīme ar it kā dieviem ragiem, kas no tālienes atgādina brieža vai vērša galvu. Akmens malā pie zemes ir iekalta vēl kāda nesaprotama zīme, kas atgādina rombu.

 

 

Teika par Bikakmeni

 

Tagad brauksim uz Kazicu, apskatīt Bikakmeni.
Rundēnu zeme ir akmeņiem bagāta. Viens no varenākajiem granīta milžiem ir Bikakmens jeb Vērša akmens. Tas atrodas Kazicās, kur mēs tagad atrodamies, krūmājiem apaugušas nelielas upītes krastā. Akmeni ir iekalti divi krusti un pakavveidīga zīme ar diviem ragiem, kas atgādina brieža vai vērša galvu. Iespējams, ka pēdējā zīme arī kļuva par pamatu akmens nosaukumam. Akmens sānā kāds iemūžinājis rombveida kalumu. Nav zināms , kādam nolūkam akmens kalpoja senatnē. Varbūt tas bija robežakmens? Vietējais kalējs Jelizars kādudien nolēma zem akmens paslēpties. Bet tiklīdz viņš bija paguvis izrakt olekti dziļu bedrīti, kā diezin no kurienes uzradās liels, melns vērsis un bruka kalējam. Jeļizars paguva uzlēkt akmenim skaistā, tālredzīgi paķerot līdzi lielu āmieru veseri. Ar to viņš tik spēcīgi zvēla vērsim pa ragiem, ka vienu no tiem nolauza. Pēkšņi uznāca tāda vētras brāzma, ka koki lūza un gāzās krakšķēdami. Tikpat negaidīti norima. Kalējs, atjēdzies no trieka, paķēra nolauzto ragu un Devās prom. Vēlāk izrādījās, ka rags bija nevis vienkāršs rags, bet gan no tīra zelta. Kalējam tas atnesa bagātību. Pie akmens pamatnes redzams rakuma pēdas un akmenī ir iecirsts drosmīgā
kalēja Jļlizara vārds.

Stāsta āri, ka Jāņunaktī, pusnakts stundā, Bikakmens paliekot tik karsts kā sakurināta krāsns. Uz akmens tad sildās un murrā melns kaķis. Stāsta kas, ne katrs vairs iegūt zem Bikakmens noslēpto zeltu. Tam vajadzīgi īpaši priekšnoteikumi. Pirmkārt, iespējamam mantas atradējam jāredz sapnī pats noslēpumainais akmens un balts vērsis (var būt arī zirgs). Tūdaļ pēc sapņa redzēšanas ātri jāķer lāpsta un jādodas pie Bikakmens . Taču ar to vien nebeidzas priekšnosacījumi. Mantas meklētajam ceļā noteikti jāsastop balts vērsis vai zirgs, bet ja tas tā nenotiek, tad redzētais sapnis nav bijis īsts sapnis.

 

 

 

J.Urtāns Robežakmeņi.- 1990

 

Teiku pierakstīja Rundānu pamatskolas skolniece O.Kuzņecova, skolotāja L.Korobova, nosūtīja A.Kazakova

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs