Seimaņu akmens atrodas Ciblas novadā Seimaņu kalnā, ~0,5 km uz seimanu.akmensdienvidiem no Seimaņiem (Sīmaņiem). Garums 9,0 m, lielākais platums 5,6 m, apkārtmērs 23,6 m, maksimālais augstums nogāzes pusē  1,9 m, kalna pusē 0,7 m, virszemes tilpums ~ 35 m3.

Akmens ir viens no lielākajiem Latvijas dižakmeņiem, turklāt tā lielākā daļa atrodas zemē. Akmenim ir neregulāra forma, tas stipri saplaisājis, rupjgraudains. Domājams, ka uz Seimaņu akmens dedzināti ugunskuri.

Seimaņu akmens ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.

 

 

 

Latvijas Daba.5.sēj.- Rīga: Preses Nams, 1998.- 70.lpp.

Zinaīda Žukova “Latvijas zili zaļā rota” .- 44.-45. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs