karatavu.kalnsKaratavu kalns atrodas Mērdzenes pagastā, Kārsavas – Mērdzenes šosejas rietumu pusē, 200m uz ziemeļiem no Kārsavas – Mērdzenes un Mērdzenes – Stiglovas ceļu krustojuma. Karātavu kalns ir izstiepts ziemeļu – dienvidu virzienā, 60x130m liels un 25m augsts. Tam ir sedlveida forma ar pacēlumiem ziemeļu un dienvidu galos. Soda vieta ir valdošā augstiene tuvākajā apkārtnē un tā dienvidu galā saglabājies trigonometriskā torņa pamatu kvadrāts. 5m uz ziemeļiem no pamatu vietas ir vairāki līdz 0,5m diametrā lieli akmeņi. Ziemeļrietumu nogāzē saskatāmas vairākas terases, bet nav nosakāms vai tās ir dabīgas vai mākslīgas. Kultūrslāņa nav.

Būvējot šoseju ir norakta austrumu nogāze. Tagad noraktā daļa aizaugusi ar kokiem un krūmiem.

Mērdzenes Karātavu kalns – soda vieta ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Ludzas nodaļas arhīvs.      

 Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.-196.lpp.

Ludzas rajons = Ludza district/ red..V.Žulina, foto A.Lebeds.- Ludza, Ludzas rajona padome, 2002.- 40.lpp.