Naudaskalns atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā, 4km uz ziemeļrietumiem no Kārsavas. Naudaskalns ir 4,5km garš, līdz 2,0km plats vaļņveida masīvs ar sīkpaugurotu, gandrīz plakanu virsmu un šķēršļotām, vietām ribotām nogāzēm. Viens no savdabīgākajiem glaciotehtoniskā reljefa veidojumiem Latvijā. Naudaskalna kodolu veido ledāja sakrokotas un sabīdītas dolomīta platnes (vietām sašķeltas un saberztas) ar māla starpkārtām; to klāj deformēts smilts un smilts-grants materiāls, nogāzēs arī akmeņains morēnsmilšmāls. Naudaskalna kores daļa apaugusi ar bērzu un egļu mežu, kam ir platlapju piejaukums, nogāzes iekultivētas un relatīvi blīvi apdzīvotas. No Naudaskalna augstākās daļas paveras skaista ainava.

 

Latvijas daba.4.sēj.- Rīga: Preses Nams, 1997.-29.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzes