Dižkoki un savdabīgie koki:

  • Parastais ozols – atrodas Ozupienes parkā pie dīķa, apkārtmērs – 4.52, augstums –  27, stumbru sk.- 1, veselības stāvoklis – nav zināms, statuss – dzīvs;
  • Parastais ozols – atrodas Ozupienes parkā, 30m no bibliotēkas, apkārtmērs – 5.12, augstums – 26, stumbru sk. – 1, veselības stāvoklis – nav zināms, statuss – dzīvs;

  • Parastais ozols – atrodas Ozupienes parkā, apkārtmērs – 4.09, augstums – 27, stumbru sk. – 1, veselības stāvoklis – nav zināms, statuss – dzīvs;

  • Liepa – aug Kurjanovas parkā, apkārtmērs – 4,25 m;

  • Dižliepa – Kušneros, apkārtmērs – 4,6 m

  • Amūras korķa koks – aug Ciblas parkā, apkārtmērs – 1,1 m;

  • Priede – Ciblas kapos, apkārtmērs – 3,05 m;

  • Trīs liepas – Voitu liepu alejā, apkārtmērs – 3,13 m, 3 m2,1 m;

  • Priede – pie Kazlavu kalna, apkārtmērs – 3,05 m

 

http://celteka.lv/?apr=6849

         Tretjakova Antonija.  Mana dižkoku zeme // Ludzas Zeme. – 1997. – 29.apr.